Vzdušnicovci – členovci – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka:  Vzdušnicovci – členovci

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Martin

 

 

 

 

Přejít na klasifikaci

Výskyt: naprostá většina suchozemští

Stavba těla: 2 základní stavební typy:

 1. hlava + trup ( stonožkovci), mnoho párů nohou
 2. hlava + hruď + zadeček (šestinozí), 3 páry nohou

 

Dýchací soustava: vzdušnice

Vylučovací soustava: malphigické trubice, tukové těleso

 

Stonožky

Stavba těla:  mírně zploštělé tělo, protáhlé

 • každý článek nese pár nohou
 • ústní ústrojí kousací, jedové žlázy
 • Z: stonožka škvorová – pod kameny, kůrou

– noční živočich

zemnivka žlutavá

 

Mnohonožky

Stavba těla: trup tvořen články, které jsou srostlé po dvou

 • tělo protáhlé válcovité kruhovitého průřezu
 • 1 článek nese 2 páry nohou
 • mají z části srostlé čelisti a kutikulu prostoupenou CaCO2
 • býložraví
 • Z: mnohonožka zemní, svinule lesní, plochule křehká

 

Chvostoskoci

 • drobní živočichové, součást edafonu
 • často pestře zbarvení
 • na zadečku skákací aparát, 3 páry nohou
 • Z: poskok škodlivý, huňatka sněžní

 

Hmyz

 • druhově nejpočetnější třída živočišné říše

 

Stavba těla: hlava + hruď + zadeček

hlava: srůstem 6ti článků

 • ústní ústrojí kousací: svrchní pysk, 1 pár čelisti, 1 pár kusadel, spodní pysk
 • 1 pár tykadel, složené oči

 

hruď: ze 3 článků : předohruď, středohruď, zadohruď

 • nese kráčivé končetiny

 

zadeček: u dospělců bez končetin, stigmata

 

končetiny: 5 základních částí (kyčle, příkyčlí, stehno, holeň, chodidlo)

 • uzpůsobené ke kráčivému pohybu
 • dle způsobu života uzpůsobeny k různým funkcím: skákavé, hrabavé, plavací

 

křídla: vznik jako vychlípenina tělní stěny

 • jsou prostoupeny vzdušnicemi a nervy, které jsou patrné jako žilnatina
 • pohyb umožněn létacími svaly v hrudi
 • modifikace křídel: krovky, polokrovky, mohou i zakrnět

 

Tělní pokryv: trojvrstevná kutikula s různými výrůstky (např. chloupky – smyslová fce, dle

ohýbání chloupků pozná, zda má ohnutou nohu)

 • na povrchu je lipoproteinová vrstvička (brání odparu vody)
 • v pokryvu i žlázy (pachové, obranné, voskové)
 • pigmenty

 

Kostra: exoskelet (kutikula)

 

Trávicí soustava: trubicovitá, ústní otvor, hltan, jícen (často rozšířen ve vole), žvýkací

žaludek, žláznatý žaludek, střevo, konečník, řitní otvor

 

Cévní soustava: otevřená, hemolymfa, hřbetní céva přeměněna v trubicovité srdce

Dýchací soustava: vzdušnice, u vodních larev – tracheální žábry

Vylučovací soustava: malphigické trubice, tukové těleso

 

Nervová soustava: břišní nervová páska

 • cordora allata, cordora cardiaca: největší uzliny

 

Smyslová soustava: žebříčkovitá NS

 • oči složené i jednoduché
 • chemoreceptory, mechanoreceptory: chondotonální žlázy
 • typanální orgány – registruje chvění vzduchu
 • Johnsonův orgán = zvukové čidlo

 

Hormonální soustava: hormony metamorfózní: neurohormony, feromony

Pohlavní soustava: gonochoristé

Rozmnožování: pohlavní, vývin nepřímý = metamorfóza

hmyz s přeměnou nedokonalou = hemimetabola:

 • vajíčko, larva podobná dospělci = nymfa, několikeré svlékání, pohlavně dospělí

jedinec =  imago

 

hmyz s přeměnou dokonalou = holometabola:

 • vajíčko, larva je odlišena od dospělce, několikeré svlékání, kukla = klidové stádium,

kukla praská, imago

 

Význam hmyzu:

a) užitkový hmyz – využívány jeho produkty (med, vosk, hedvábí)

b) užitečný hmyz – součást edagonu, ovlivňuje kvalitu půdy, opylovači, podíl na likvidaci uhynulých organismů, regulace stavu škůdců

c) škůdci zásob / rostlin: přenašeči chorob, parazité živočichů i člověka

 

 • Bezkřídlí
 • drobný, primárně bezkřídlý hmyz
 • Z: rybenka domácí

 

Hemimetabola

Jepice: jemná blanitá křídla s hustou žilnatinou

 • štíhlý zadeček, zakončený 2 dlouhými štěty a s 1 paštětem
 • zakrnělé ústní ústrojí – nepřijímají potravu – brzy hynou
 • larvy žijí ve vodě
 • Z: jepice obecná

 

Vážky: velký hmyz, 2 páry křídel s hustou nervaturou

 • ústní ústrojí kousací
 • často pestře zbarvení, velké složené oči
 • larvy žijí ve vodě – vymrštitelný spodní pysk

 

a) motýlice: křídla stejného tvaru, stejně velká

 • v klidu složená kolmo k hrudi
 • Z:motýlice obecná, motýlice lesklá

 

b) šídla: větší než motýlice, zadní křídla větší než přední

 • larvy dýchají konečníkem
 • Z: šídlo modré, vážka ploská

 

Švábi: ploché vejčité tělo, dlouhá tykadla, ústní ústrojí kousací

 • přední křídla kožovité křivky
 • tráví i celulózu díky symbiotickým organismům
 • samice kladou vajíčka v chitinových schránkách = ootékách
 • Z: šváb obecný (černý), rus domácí (rezavý, menší)

 

Škvoři: zadeček opatřen klíšťkovitými štěty

 • všežravci
 • Z: škvor obecný

 

 • Rovnokřídlí: pár křídel: kožovité krytky
 1. pár široká blanitá křídla

– poslední pár nohou: nohy skákací, ústní ústrojí kousací

– schopnost stridulace = vydávání zvuků

 

 1. kobylky – dlouhá tykadla, dravci, stridulují třením křídel o sebe, tympanální orgán na holeni, Z: kobylka zelená, kobylka hnědá
 2. cvrčci – opancéřovaná hlava, Z: cvrček domácí, krtonožka obecná

 

Saranče: krátká, silná tykadla, býložravci

 • stridulují třením stehen zadních nohou o křídla
 • tympanální orgány na 1. zadečkovém článku
 • Z: saranče páskovaná, saranče stěhovavá

 

Kudlanky: trojúhelníkovitá hlava, protažená předohruď

 • dravci, napodobují části rostlin, kanibalismus
 • Z: kudlanka nábožná

 

Všekazi = termiti

 • žijí v teplých oblastech
 • drobný sociální hmyz s kastami
 • typické stavby = termitiště
 • živí se dřevem – tráví celulózu
 • Z: všekaz jihoevropský

 

Vši: ektoparazité savců

 • druhotně bezkřídlí
 • ústní ústrojí bodavě savé
 • vajíčka = hnidy – lepí je na srst
 • přenašeči skvrnitého tyfu
 • Z: veš dětská, veš šatní, veš muňka

 

Ploštice: dravci, býložravci, ektoparazité rostlin a živočichů

 • ústní ústrojí bodavě sací
 • pár křídel = polokrovky (bazální část tuhá, apikální je blanitá)

 

 1. a) skrytorozí: vesměs vodní ploštice

–     krátká tykadla, nohy přizpůsobené k veslování

–     Z: znakoplavka obecná, bruslařka obecná

 

 1. b) jednorozí: suchozemské ploštice, dlouhá tykadla

–     vylučují páchnoucí tekutinu

–     Z: ruměnice pospolná, kněžnice zelná, kněžnice obilná

 

 • Stejnokřídlí: suchozemský hmyz
 • ústní ústrojí bodavě sací (sají rostlinné šťávy)
 • škůdci

 

Mšice: Z: mšice zelná, mšice maková

 

Křísové: zadní nohy skákací, samci vydávají cvrčivé zvuky

 • Z: cikáda sedmnáctiletá (vývin nymfy 17 let), cikáda viničná

 

Mery: drobný hmyz, napadají pupeny a květy

 • Z: mera jabloňová

 

Holometabola

 • Síťokřídlí: 2 páry blanitých křídel s velmi hustou žilnatinou
 • ústní ústrojí kousací
 • larvy dravé – mimotělní trávení
 • Z: zlatoočka skvrnitá (živí se mšicemi), mravkolev běžný

 

Chrostíci: 2 páry blanitých ochlupených křídel

 • dlouhá tykadla
 • imága – lízací ústní ústrojí, larvy mají kousací
 • žijí ve vodě v rourkovitých schránkách
 • Z: chrostík velký

 

 • Dvoukřídlí:pár blanitých křídel s redukovanou žilnatinou

2.pár zakrnělý – přeměněny v paličkovitá kyvadélka

–     rovnovážné ústrojí

–     imága dravci, býložravci, někteří sají krev

–     převážně negativní hospodářský význam

 

 1. dlouhorozí: dlouhá tykadla, užší křídla
 • Z: komár pisklavý, anofeles čtyřskvrnný . přenašeč malárie

 

 1. krátkorozí: krátká tykadla, zavalité tělo
 • Z: ovád hovězí, moucha domácí, masařka obecná, octomilka obecná

 

 • Blanokřídlí: 2 páry blanitých křídel s řídkou žilnatinou
 • kladélko někdy přeměněné v žihadlo
 • ústní ústrojí kousací nebo lízací
 • značný význam: opylovači, ničitelé larev škodlivého hmyzu, škůdci

 

 1. širopasí: zadečel přisedá na hruď celou šířkou
 • křídla s hustší žilnatinou
 • larvy = housenice
 • Z: pilořitka velká, pilatka švestková

 

 1. štíhlopasí: zadeček spojen s hrudí stopkou
 • křídla s řídkou žilnatinou
 • samičky mají kladélko nebo žihadlo
 • Z: lumek velký (vajíčka do larev tesaříka)
 • žlabatky – býložravé, larvy v rostlinných pletivech: vznik novotvarů = hálky

 

Mravenci: společensky žijící hmyz

 • morfologicky odlišné kasty
 • Z: mravenec žlutý, mravenec obecný, mravenec lesní

 

–    vosa útočná, vosa obecná, dršeň obecná, čmelák zemní: hnízda v zemi

–    včela medonosná: trvalá společenstva

–     trubci (oplodí matku s hynou)

–     matka

–     dělnice (pečují o matku, vajíčka a larvy)

–     květní nektar nasávají do volete, pyl nabírají do ochlupení nohou, s obsahem volete

vyvrhují i enzymy

 

Blechy: ektoparazité savců, ptáků – přenos chorob

 • druhotně bezkřídlí
 • ústní ústrojí bodavě sací
 • pár nohou uzpůsoben ke skákání
 • Z: blecha obecná, blecha psí

 

Motýli: výlučně suchozemský hmyz

 • ústní ústrojí: sosák
 • nohy tenké, kráčivé
 • dva páry širokých blanitých křídel – pokryté barevnými šupinkami a chlupy, synchronní pohyb
 • larva = housenka (ústní ústrojí kousací)
 • slinné žlázy mohou být přeměněny v žlázy produkující hedvábné vlákno
 • Z: obaleč jabloňovitý, lišaj smrtihlav, otakárek fenyklový, bělásek zelný

 

Brouci: sklerotizované tělo, předohruď krytá štítem

 • silně chitizovaný 1. pár křídel = krovky
 • ústní ústrojí kousací

 

Masožraví: larvy i dospělci jsou draví

 1. svižníkovití: nápadná kusadla a oči, Z: svižník polní
 2. sřevlíkovití: noční, velmi pohybliví, Z: střevlík měděný
 3. potápníkovití: žijí ve vodě, 3.pár nohou veslovací, Z: potápník vroubený

 

Všežraví:

 1. mrchožroutovití: dekompozitoři, Z: hrobařík obecný
 2. chrobákovití: larvy se živí trusem, Z: chrobák velký

 

 1. vrubounovití: hrabavé nohy, vějířovitá tykadla
 • Z: zlatohlávek zlatý, nosorožík kapucínek, chroust obecný

 

 1. kovaříkovití: schopnost vymrštit se z polohy na hřbetě
 • býložravé larvy = drátovci
 • Z: kovařík červenoskvrnný

 

 1. světluškovití: samičky bezkřídlé, bioluminiscence, Z: světluška menší
 2. slunéčkovití: larvy i dospělci predátoři mšic, Z: slunéčko sedmitečné
 3. mandelinkovití: klenuté tělo, larvy býložravé, Z: mandelinka bramborová
 4. kůrovcovití: larvy ve dřevě a lýku – charakteristické chodbičky

– Z: lýkožrout smrkový, lýkožrout jedlový

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!