Ošetřovatelský proces – zánět plic – pneumonie

 

   Otázka: Ošetřovatelský proces – zánět plic – pneumonie

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): stepaaa

 

Zánětlivé onemocnění plicního parenchymu se nazývá pneumonie.

 

Pneumonie dělíme dle rozsahu postižení :

1)Lalokové záněty plic=

 • lobární-krupózní pneumonie
 • zánět postihuje celý plicní lalok

 

2)Lalůčkový=

 • bronchopneumonie
 • zánět postihuje drobnější okrsky plic(lalůčky)
 • obvykle začíná virovým onemocněním průdušek

 

3)Intersticiální pneumonie=

 • převažuje zánět mezibuněčné tkáně,plicní sklípky bývají minimálně postiženy

 

Příčiny:

1)Infekční=

 • bakterie(streptokok,pneumokok,stafylokok….)
 • viry(nejčastěji chřipkové)
 • plísně (vzácně)
 • do infekčních zánětů plic patří bronchopneumonie(včetně TBC),krupózní pneumonie,
 • atypické pneumonie (virové ,mykoplazmové ,legionelové, chlamydiové,  cytomegalovirové)

 

2) Neinfekční=

 • fyzikální a chemické dráždivé látky (plyny,páry)
 • následek plicního poškození(např.vdechnutí cizího tělesa)
 • následek onemocnění oběhového systému
 • do neinfekčních zánětů  plic řadíme aspirační,inhalační a postradiační pneumonie

 

Příznaky:

 • teplota,třesavka
 • kašel nejprve suchý dráždivý,později produktivní ,spojený s vykašláváním sputa
 • únava,slabost,bolest kloubů,bolest hlavy,žízeň
 • tachykardie,tachypnoe,dyspnoe,bolesti na hrudi

 

Vyšetřovací metody:

 • RTG srdce+plíce
 • sputum na mikrobiologické vyšetření
 • KO,FW,M+MS
 • opakovaně hemokultura u pacienta,který nereaguje na léčbu

 

Léčba:

 • na začátku léčby  širokospektrá ATB,později dle citlivosti na antibiotika
 • antitusika,expektorancia,mukolytika
 • bronchodilatancia
 • antipyretika
 • vitamíny
 • klid na lůžku,v teple

 

OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY:

1) Omezení průchodnosti dýchacích cest z důvodů nadměrné tvorby hlenu.

2) Porucha výměny plynů v plicích v důsledku zánětlivého procesu  a tvorby hlenu.

3) Infekce z důvodu hromadění sekretu v plicích.

4) Bolest z důvodů dlouhotrvajícího kašle.

5) Snížená výkonnost v důsledku vysokých teplot a dušnosti.

6) Riziko vzniku (potenciální možnost) imobilizačního syndromu při dlouhodobém

upoutání na lůžko(především u chronicky nemocných a starých pacientů).

 

Zdeňková Jitka  – oše diagnózy :                                                                                                                                                         

 • Suchý, dráždivý kašel v důsledku respiračního onemocnění.

Cíl.:zmírnit nebo odstranit respirační potíže

         Intervence.:

 • Edukuj P/K o omezení kouření
 • Prováděj dechová cvičení
 • Zvlhči vzduch na pokoji
 • Podávej P/K inhalace dle O.L.
 • Edukuj P/K o správném postupu při inhalacích
 • Pomoz P/K vyhledat úlevovou polohu
 • Pravidelně větrej
 • Zajisti klid na lůžku
 • Podej léky dle O.L.
 • Sleduj a zaznamenej účinky léků

 

2 )Febrilie s třesavkou a zimnicí v důsledku zánětu plic(Pneumonie)

Cíl.:-odstranit febrilii

-P/K neudává příznaky třesavky a zimnice

       Intervence.:

 • Zajisti dostatek tekutin
 • Klid na lůžku
 • Přikládej obklady
 • Pomoz P/K vyhledat úlevovou polohu
 • Podej léky dle O.L.
 • Sleduj a zaznamenej účinky léků

 

3 )Tachypnoe v důsledku pneumonie

Cíl.:-zmírnit nebo odstranit dušnost

-zmírnit nebo odstranit bolest na hrudi

– zmírnit nebo odstranit Tachypnoe

Intervence.:

 • Prováděj s P/K dechová cvičení
 • Zajisti klid na lůžku
 • Informuj P/K o důvodu bolesti
 • Komunikuj s P/K
 • Vyhledej s P/K úlevovou bolest
 • Přikládej obklady
 • Inhaluj s P/K
 • Zajisti dostatek tekutin
 • Podej léky dle O.L.
 • Sleduj a zaznamenej účinky léků

 

4 )únava

5 )bolesti hlavy

6 )bolesti kloubů

7 )vznik oparu na rtu

 

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE:

 • cílem péče je zlepšit dýchání nemocného,zmírnit kašel a usnadnit odkašlávání,
 • zvýšit sebeobslužnost a výkonnost pacienta
 • pacient může být léčen v domácím prostředí,pouze v případě zhoršení zdravotního stavu
 • je hospitalizován v nemocnici
 • zajistit nemocnému klid na lůžku,dostatek spánku
 • pečovat o průchodné dýchací cesty=odstranění sekretu(odkášlávat,smrkat,inhalace,
 • zvlhčování vzduchu)
 • pravidelně podávat předepsané léky(antibiotika,antitusika,mukolytika)
 • všímat si vedlejších účinků léků=
  • např.expektorancia a mukolytika mohou způsobit
  • neklid,útlum,spavost
  • vedlejší účinek antitusik je euforie,zmatenost,zácpa,ospalost
  • přípravky s obsahem kodeinu mohou způsobit závislost
 • podávat dostatek tekutin(hlavně u pacientů,kteří mají horečky a potí se(=teplý čaj,
 • minerálky,ovocné šťávy)
 • nepodávat tekutiny,které zvyšují viskozitu hlenu v plicích(mléko)
 • sledovat celkový stav nemocného a stav vědomí
 • zvolit vhodnou polohu na lůžku (Fowlerova,ortopnoická)
 • dieta by měla být lehce stravitelná,dostatek vitamínů
 • sledovat charakter kašle,odkašlávání,sputum(barva,množství)

 

1) infekční pneumonie:

BRONCHOPNEUMONIE:

 • vždy bakteriální
 • jde o zánět bronchiolů a alveolů

 

Klinické příznaky:

 • horečka
 • pleurální bolest
 • produktivní kašel

 

Diagnostika:

 • zkrácený poklep
 • oslabené dýchání,chrůpky
 • RTG snímek

 

Léčba:

 • ATB=Amoclen,Deoxymykoin
 • tekutiny
 • mukolytika
 • kortikoidy,NSA(nesteroidní antirevmatika)

 

KRUPÓZNÍ  PNEUMONIE( LOBÁRNÍ):

 • vždy bakteriální
 • jde o zánět alveolů,postižen je celý plicní lalok

 

Klinické příznaky:

 • náhlé horečky,třesavka,pleurální bolest
 • suchý kašel,později produktivní
 • sputum hnisavé až krvavé

 

Diagnostika:

 • poklep zkrácený až temný
 • dýchání trubicové
 • zvýšená FW,leukocytóza
 • RTG snímek

 

Léčba:

stejná jako u bronchopneumonie :

 • ATB=Amoclen,Deoxymykoin
 • tekutiny
 • mukolytika
 • kortikoidy,NSA(nesteroidní antirevmatika)

 

ATYPICKÉ  PNEUMONIE:

 • jde o zánět intersticia(vmezeřený prostor)

 

Klinické příznaky:

 • pomalý začátek,teploty,suchý kašel
 • celkové příznaky:bolesti hlavy,svalů,kloubů

 

2) neinfekční pneumonie:

ASPIRAČNÍ PNEUMONIE:

 • vzniká vdechnutím žaludečního obsahu,tekutin,tuhých těles
 • jde o zánět dolních DC,alveolů,intersticia

 

Klinické příznaky:

 • dušnost až akutní respirační tíseň
 • cyanóza

 

Diagnostika:

 • fyzikální vyšetření
 • RTG-je vidět kontrastní těleso
 • bronchoskopie

 

Léčba:

 • u aspirace bronchoskopie
 • intubace s ventilací
 • kyslík
 • ATB,kortikoidy u edému plic

 

INHALAČNÍ PNEUMONIE:

 • příčinou je :chlór ,amoniak, ředidlo CO2,CO,radon,azbest
 • jde o zánět dýchacích cest a alveolů

 

Klinické příznaky:

 • dušnost a kašel
 • při silném působení škodlivé látky se za 8-12 hodin rozvine plicní edém

 

Diagnostika:

 • anamnéza

 

Léčba:

 • stejná jako u aspirační pneumonie

 

POSTRADIAČNÍ  PNEUMONIE:

 • jde o zánět alveolů po ozáření

 

Klinické příznaky:

 • dušnost a suchý kašel
 • subfebrilie

 

Léčba:

 • kortikoidy

 

TUBERKULÓZA  PLIC (TBC)

Tuberkulóza patří mezi infekční onemocnění. Může postihnout kterýkoliv orgán,ale nejčastěji postihuje právě  plíce.Jedná se o specifický zánět. Probíhá po prvním kontaktu s infekcí (většinou v dětství) jako malá ohraničená ložisková pneumonie s reakcí mízních uzlin.Většinou dojde ke spontánnímu vyhojení; někdy ale vznikají dutiny – kaverny, TBC rozsev a mimoplicní poškození jiných orgánů.

 

Původce:

 • Mycobacterium tuberculosis=Kochův bacil
 • přežívá v organismu mnoho let

 

Přenos:

 • inhalační cesta:kapénková infekce
 • přímým kontaktem:manipulace s kontaminovaným materiálem(pitevny,veterináři)
 • alimentární cestou(mléko)

 

Zdroj nákazy:

 • nemocný člověk nebo nemocné zvíře(mléko nemocných krav)

 

Příznaky:

 • kašel,zpočátku suchý,později s příměsí hlenohnisavého sputa a krve(hemoptýza)
 • subfebrilie,únava,noční pocení
 • nechutenství,hubnutí
 • dušnost,bolest na hrudi a mezi lopatkami
 • u žen menstruační potíže

 

Inkubační doba:

 • 10 dnů až 3 měsíce,nejčastěji 6-8 týdnů

 

Vyšetřovací metody:

 • základní klinické vyšetření
 • RTG srdce+plíce
 • odběry biologického materiálu=sputum,moč,výtěr z laryngu,FW,KO,biochemie,vyšetření
 • protilátek(IgG, IgM)
 • kožní tuberkulinové testy
 • speciální vyšetření(PCR-diagnostika infekčního onemocnění z DNA)

 

Léčba:

1)Konzervativní=

a)úvodní fáze: trvá 2-3 měsíce,je zde povinná hospitalizace,kombinují se 3-4 antituberkulo-statika

b)zajišťovací fáze: trvá 4-7 měsíců,dvakrát týdně se podává dvojkombinace antituberkulo-statik,kontroly na ambulanci

 

2)Chirurgická léčba=resekce postižené tkáně(výjimečně)

3)Doplňující léčba =lázně

 

Prevence:

-očkování aplikací oslabeného kmene tuberkulózy=kalmetizace

-provádí se 4.-5.den po narození

-přeočkování v 11  letech

 

OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY:

1)Riziko šíření infekce z důvodů zánětlivých změn v organismu.

2)Omezení průchodnosti dýchacích cest z důvodů sekretu v DC(hlenohnisavý).

3)Snížená výkonnost z důvodů únavy při základním onemocnění.

4)Porucha výměny plynů z důvodů zánětlivých změn v plicích.

5)Porucha výživy z důvodů nechutenství.

6)Zvýšená TT a noční pocení z důvodů základního onemocnění.

 

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE:

 • pacient leží na odd.TRN (tuberkulózních a respiračních chorob),hospitalizace a léčba je povinná
 • poučíme pacienta o tom,že jde o infekční přenosné onemocnění
 • zhodnotíme psychický stav a schopnost sebepéče pacienta
 • poloha Fowlerova,klid na lůžku
 • sledujeme FF,průchodnost DC,množství a charakter sputa,hemoptýzu
 • dodržíme bezpečnostní zásady při péči o pacienta-pozor přenos infekce!(bariérová péče)
 • bariérová péče:individualizace pomůcek,oddělené pokoje nemocných,mytí rukou,nepoužívat společnou jídelnu,používat při práci rukavice,ústenku,empír
 • podávat dostatek tekutin,zajistit dostatek suchého prádla(potí se)
 • sledovat stav kůže,prevence opruzenin
 • péče o dýchací cesty,průchodnost dýchacích cest(odkašlávání,smrkání)
 • výživa č.11(výživná),sledovat příjem potravy-nechutenství
 • sledovat vyprazdňování
 • zajistit dostatek spánku a odpočinku
 • RHB:zpočátku klid na lůžku,později kondiční a dechová cvičení
 • nutnost trvalé dispenzarizace!
 • následná péče:plicní léčebny v Prosečnici,v Janově

 

KOMPLIKACE:

 • komplikací může být hemoptoe a hemoptýza
 • první pomoc=posadit a uklidnit pacienta,zavolat lékaře,podat léky tlumící kašel(Codein), na přední stranu hrudníku přiložit studený obklad,dávat pít ledové nápoje(způsobí vazokonstrikci cév),při velkém krvácení zajistit žílu a odebrat krev na krevní skupinu a křížovou zkoušku


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!