Regresivní změny – obecná patologie (VŠ)

Téma: Regresivní změny

Předmět: Obecná patologie/Lékařství

Zaslal(a): JaničkaSestřička

 

Regresivní změny

  • Regresivní změny = snížení kvality, vitality tkání.
  • Regresivní změny znamenají poruchu funkce buněk, která může vést až k odumření buněk nebo tkání. Přitom může dojít k tvarovým změnám buněk, k poškození nebo zániku buněčných organel, nebo k poruchám buněčného metabolismu.
  • Nekroza je nejtěžší stupeň regresivních změn, který je ireverzibilní (nevratný)
  • Podle závažnosti bychom mohli regresivní změny seřadit zhruba takto:
  • Smrt(nejzávažnější regresivní změnou.- buňky, organismu)
  • nekrózy
  • atrofie,

 

Smrt= ​ireversibilní porucha  uspořádání a funkcí. Je nejzávažnější regresivní změnou.- buňky, organismu

 

Buněčná smrt probíhá dvěma částečně se překrývajícími způsoby, které se nazývají  apoptóza a nekróza.

Nekróza

odumření buněk nebo tkání v živém organismu. Projevuje se morfologickými změnami na buňkách a tkáních, které vznikají jako následek odumření.
Gangréna – jedná se o nekrózu, které vzhled byl sekundárně modifikován.

 

Atrofie

získané zmenšení buněk, tkání, orgánů. Tvar orgánu je zachován, orgán je však menší. Také hmotnost se zmenšuje.

 

Dystrofie

Dystrofie – regresivní změny dané komplexní poruchou metabolismu buněk.
Mohou být vratné – reversibilní.

 

Dystrofie dělení – podle převažující poruchy:

– proteinů
– tuků
– cukrů
– vápníku, dalších minerálů

 

Smrt

ireverzibilní zástava všech funkcí organizmu : zástava dechu, srdce, krevního oběhu, odumření CNS s následním rozvojem posmrtných změn.

 

Apoptóza

– indukovaná forma buněčné smrti

– geneticky programovaná smrt buňky (buněčná poprava / sebevražda)

– logický a funkční protipól mitózy
– systém odstraňování nepotřebných, zestárlých a poškozených buněk

 

Apoptóza může být jevem fyziologickým i patologickým.

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!