Svalová soustava – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Svalová soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Iveta

 

 

ZÁKLADNÍ FUNKCE – umožňuje pohyb těla, zabezpečuje polohu těla a jeho částí, hl. zdroj tepla, umožňuje činnost mnoha vnitřních org.(cév, srdce, dělohy dělohy, jícnu, střeva, moč. měchýř)

 

OBECNÁ STAVBA – tvořena svaly, asi 600 svalů v lidském těle

 

TYPY SVALOVÉ TKÁNĚ: příčně pruhovaná (kosterní svalstvo) – ovládáno vůlí, unavitelná

 

hladká (útrobní svalstvo) – neovládána vůlí, prakticky neunavitelná, ve stěně vnitřních orgánů

 

příčně pruhovaná srdeční (srdeční sval) – pracuje automaticky (nezávisle na naší vůli), pracuje bez únavy, pouze v srdci (myokard)

 

KOSTERNÍ SVALSTVO (příčně pruhované)

– STAVBA – zákl. jednotka – SVAL. VLÁKNO – pružné => odolné proti přetržení při náhlém pohybu

stažlivé struktury ve svalu = myofibrily

-> svazek sval. vláken = SNOPEC à více snopců = BŘÍŠKO SVALU – nejširší část svalu

kryté vazivovým obalem = POVÁZKOU (fascií)

bříško svalu na obou svých koncích přechází v bílou ŠLACHU – s její pomocí se svaly upínají na kost (sval. úpon)

kost. sval většinou připojen ke 2 kostem, které mezi sebou spojeny kloubem => to umožňuje pohyb v kloubu

– FUNKCE SVALU – zákl. funkce – smrštění (kontrakce)sval. vláken => zkrátí se délka svalu =>šlachy táhnou za kosti, ke kterým sval připojen => pohyb

většinou se určitého pohybu účastní víc svalů najednou, kontrakce jednoho svalu => protažení druhého svalu (biceps x triceps)

svaly umožňující pohyb – flexory (ohýbače), extenzory (natahovače)

i při úplné nečinnosti svaly v určitém napětí = udržují SVALOVÝ TONUS

pro práci svalu je nutný přísun glc a O2

 

HLADKÉ SVALSTVO

– STAVBA – neobsahuje myofibrily

– FUNKCE – udržuje svalové napětí ve stěnách vnitřních orgánů

 

SRDEČNÍ SVAL (příčně pruhovaná srd. sval. tkáň)

– STAVBA – sval. bb neobsahují myofibrily, příčné pruhování

– FUNKCE – struktura srd. svaloviny umožňuje rychlé předání el. impulzu => smršťování srd. svalu

 

HLAVNÍ SVALOVÉ SKUPINY

 

SVALY HLAVY – žvýkací svaly: žvýkací sval (m. masseter), spánkový sval (m. temporalis)

mimické svaly: kruhový sval oční, kruhový sval ústní

SVALY KRKU – zdvihač hlavy (m. sternocleidomastoideus)

HRUDNÍ SVALY – velký prsní sval (m. pectoralis), pilovitý sval

SVALY BŘICHA – šikmý sval břišní (m. obliqus), přímý sval břišní (m. rectus)

ZÁDOVÉ SVALY – sval trapézový, šikmý sval zádový

SVALY HORNÍ KONČETINY – sval deltový (m. deltoideus), dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii), trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii), natahovače ruky a prstů (asupinátory), ohybače ruky a prstů (pronátory)

 

SVALY DOLNÍ KONČETINY – sval krejčovský (m. sartorius), velký hýžďový sval (m. glutaeus maximus), čtyřhlavý sval stehenní (m. uadriceps femoris), trojhlavý sval lýtkový (m. triceps surae): upíná se Achillovou šlachou k hrbolu patní kosti, svaly nohy

 

NATAŽENÍ SVALU

* když přetížíme svaly, hl. u sportovců

PŘÍČINY – nedostatečné rozcvičení, chlad, únava, nadměrná zátěž

PŘÍZNAKY – bolest (hl. při pohybu, může i v klidu), někdy otok, sval citlivý na dotek, kůže nad post. svalem teplejší

LÉČBA – okamžitě přerušit činnost (dál nezatěžovat, neprotahovat), klid, chlazení

 

NATRŽENÍ SVALU

* při neočekávaném prudkém pohybu nebo extrémním zatížení svalu, přetržení většího počtu sval. vláken

PŘÍČINY – prudké došlápnutí nebo doskok, podklouznutí nohy na kluzké podlaze nebo náledí, hod oštěpem, vrh koulí

PŘÍZNAKY – prudká a pálivá bolest (často tak silná, že znemožní pohyb), otok, výron krve

LÉČBA – přerušit činnost, led, konč. dát výš, klid, protizánětlivé nebo protiotokové masti

 

PŘETRŽENÍ ACHILLOVY ŠLACHY

* hl. při sportu s rychlými změnami pohybu (badminton, squash, fotbal)

PŘÍČINA – náhlé přetěžování šlachy např. po nedostatečném rozehřátí před sportem

LÉČBA – dlouhodobá, RHB (3 – 12 měsíců), konz. – noha se zafixuje, roztřepené konce šlach se nechají srůst, op. – sešití šlachy

 

SVALOVÉ KŘEČE

* při nadměrném nebo dlouhodobém stahu svalu – * proti vůli (mimovolně)

PŘÍČINY – nadměrná fyzická aktivita (většinou po chvilce odezní), nedostatek hořčíku v těle, onem. nerv. systému (epileptický záchvat)

LÉČBA – podle příčiny, myorelaxantia, antikonvulziva

 

DĚTSKÁ OBRNA (poliomyelitida)

– virové inf. onem.

– mírná forma: zvýšená TT, nevolnost, bolest hlavy a břicha, občas ztuhlost zad a nohou à zasáhne CNS => doživotní následky

– těžší forma: paralytická dětská obrna – ochrnutí DKK, když vir napadne mozek => mohou selhat životně důležité orgány, např. ochrnou dých. svaly a polykací svaly à smrt

– povinné očkování

PŘENOS – nedostatečná hygiena, kontaminovaná voda a potraviny

ID – 1-2 týdny

– nevyléčitelná

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!