Účinky ionizujícího záření – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Účinky ionizujícího záření

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

– přímý účinek

– absorpce zářivé energie => změny významných buněčných struktur

– buňky s nízkým obsahem vody

– zásahová teorie – fyzikální přenos energie.

 

– nepřímý účinek

– produkty radiolýzy vody (radikály H* a OH*)

– volný nepárový elektron => velmi reaktivní látky => štěpí vazby v biomolekulách =>

=> degradace  struktury

– v buňkách s vysokým obsahem vody

– radikálová teorie – chemický přenos energie.

 

– fyzikální fáze

– 10-16s

– primárních účinky – absorpce energie záření v atomech nebo molekulách

 

– fyzikálně-chemická fáze

– 10-10s.

– mezimolekulární interakce + absorpce a přenos energie

 

– chemická (biochemická) fáze

– 10-6

– tvorba volných radikálů, interakce s významnými molekulami (NK, bílkoviny).

 

– biologická fáze

– sekundy až léta

– komplex interakcí produktů předešlých fází

 

– působení na buňky

– zastavení proliferace, ztráta schopnost proliferace, smrt

– nejcitlivější embryonální, epidermální, nádorové..

 

– citlivost tkání

– sestupně:

– citlivé: lymfatická, varle, kostní dřeň, gastrointestinální epitel, vaječníky

– necitlivé: vazivová tkáň, játra, pankreas, ledviny, nervová tkáň, mozek, svaly

 

– účinky deterministické (poškození čočky, mozku, plodu, …)  x  stochastické (nádory, mutace)

 

– účinky na plod

– letální

– vrozené mutace – Downův syndrom, …

– pozdní

 

– nemoc z ozáření

– neletální projevy

– poškození tvorby červených krvinek (kostní dřeně), účinky na gonády

 

– letální projevy

– gastrointestinální syndrom (poškození sliznice)

– popáleniny kůže

– poškození nadledvinek, zraku

– nervový syndrom (nervová smrt)

 

– pozdní následky

– kumulativní

– genetické poškození, rakovina


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!