Vývoj a charakteristické znaky nižších rostlin (2)

 

   Otázka: Vývoj a charakteristické znaky nižších rostlin

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Haňula04

 

Charakteristika:

 • mají eukaryotickou buňku
 • vyvinuly se ze sinic
 • převážně jsou autotrofní – v chloroplastech chlorofyl a, b, c nebo d
 • jejich tělo tvoří stélka (= thallus) – jednobuněčná/mnohobuněčná, nejsou v ní cévní svazky
 • žijí ve vodním prostředí nebo ve vlhku = rozmnožování vázáno na vodu
 • jsou součástí fytoplanktonu
 • netvoří kořen, stonek a list = tvoří rizoid, kauloid, u některých fyloid
 • typy stélek:
  • monádoidní – bičíkatá, jednobuněčná, na předním konci nese bičíky, krytá pelikulou nebo buněčnou stěnou, někdy i světločivná skvrna (=stigma)
  • rhizopodová – améboidní, jednobuněčná, jedno nebo více jader, nemá buněčnou stěnu, pohyb pomocí panožek
  • kokální – jednobuněčná, jednojaderná, bez bičíků, krytá buněčnou stěnou
  • trichální – vláknitá, mnohobuněčná, vlákna nevětvená nebo jednoduše větvená
  • sifonální – trubicovitá, vláknitá nebo vakovitá, jedna mnohojaderná buňka
  • pletivná – mnohobuněčná, nejlépe organizována

 

Rozmnožování:

 • nepohlavně: vegetativně – dělení, rozpad stélek
  • pomocí spor – nutnost dobrých podmínek, aplanospory (nepohyblivé), zoospory (pohyblivé), spory vznikají ve sporangiích
 • pohlavně: za nepříznivých podmínek
  • dojde ke spojení dvou gamet (haploidních), které se tvoří v gametangiích v gametofytu
  • spojením vznikne zygota
  • izogamie = spojení gamet vzhledově stejných, liší se fyziologicky
  • anizogamie = spojení gamet lišících se morfologicky, samičí je větší
  • oogamie = spojení nepohyblivé samičí gamety vaječné gamety (oosféra) se samčí gametou
   • střídání sporofytu a gametofytu = metageneze (rodozměna)

 

Červené řasy

 • =ruduchy
 • obsahují červené barvivo fykoerytrin, modrý fykocyanin, karotenoidy
 • žijí většinou v mořích
 • mají vláknitou nebo pletivnou stélku
 • rozmnožování – rozpad stélky, oogamie, spory
 • příprava pokrmů, zdroj léčivých látek, agar
 • zástupci: potěrka (žabí símě obecné), gelidium (agar), puchratka kadeřavá

 

Zelené řasy

 • všechny typy stélek
 • obsahují karoteny, xantofyly (nepřekrývají barvu chlorofylu)
 • sladkovodní i mořské
 • tvoří kolonie, cenobia (=jedna generace)
 • kolem kolonií je slizový obal
 • rozmnožování – rozpad stélek, zoospory, izogamie, oogamie
 • zástupci: žabí vlas, zelenivka (chlorela), kadeřnatka, porost locikový (mořský salát), krásivka, parožnatka

 

Hnědé řasy

 • =chaluhy
 • hnědé barvivo fukoxantin
 • žijí v mořích
 • dorůstají délky několika metrů
 • obsahují jód, vitamíny, minerály
 • rhizoid = kořen, kauloid = stonky, fyloid = ,,listy‘‘
 • rozmnožování – rozpad stélek, pohlavní, metageneze
 • zástupci: chaluha bublinatá, bobulák (největší), hroznovice, laminária

 

Jiní zástupci nižších rostlin

 • krásnoočko zelené, krásnoočko štíhlé, flagilaria (rozsivky)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!