Imunita – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Imunita

Předmět: Biologie

Přidal(a): Monn

 

= schopnost organismu bránit se proti cizorodým látkám a patogenům

 

Imunita specifická

 • Zprostředkovaná specifickým imunitním systémem (lymfocyty B a lymfocyty T)

 

Imunita nespecifická

 • Lidská kůže (mechanická zábrana proti proniknutí cizorodých látek a patogenů do organismu, působí baktericidně některými látkami (organické kyseliny, močovina, soli) – v potu)
 • Sliny -> v nich – baktericidně působící enzym lysozom
 • Kyselina chlorovodíková – v žaludeční šťávě
 • Fagocytující buňky (easinofilní a neutrofilní granulocyty, monocyty a makrofágy)
 • Komplement – soubor membránových proteinů, který je schopen proděravět cizorodé buňky
 • Interferony – bílkovinné látky produkované buňkami napadenými viry
  • Interferony uvolněné do prostředí ->se vážou na receptory v membránách dosud nenapadených buněk -> tyto buňky se stávají rezistentní vůči virům
 • Pyrogeny = látky zvyšující tělesnou teplotu (působí na termoregulační centrum, zvýšení teploty působí nepříznivě na metabolismus patogenů)

 

Krevní destičky (TROMBOCYTY)

 • Tělíska nepravidelného tvaru
 • Vznikají v kostní dřeni – odškrcováním cytoplazmy obrovských buněk – megakaryocytů
 • Nemají jádro
 • Žijí jen několik dní
 • V 1 mm3 je asi 200 – 300 tisíc trombocytů
 • Důležité při zastavování krvácení

 

Srážení krve

 • Po poranění cévy se trombocyty na vzduchu rozpadají-> uvolňují enzym TROMBOKINÁZU -> přeměňuje za přítomnosti iontů Ca2+ protrombin (obsažený v krevní plazmě) na trombin -> jeho působením se mění v plazmě rozpustná bílkovina FIBRINOGEN na nerozpustný FIBRIN ->ten tvoří síť vláken, ve kterém se zachytí krvinky (krevní koláč) a tím se céva uzavře
  • Zbývající nažloutlá tekutina = krevní sérum (krevní plazma bez fibrinogenu)
  • Po uzavření cévy začnou působit protisrážlivé faktory (antitrombin, protein C vznikající v játrech, plazminogen) -> nedostatek těchto inhibitorů srážení krve -> TROMBÓZY (trombus = sražená krev v těle)
  • Když je trombus zanesen na jiné místo -> ucpe cévu zásobující určitý orgán -> embolie

 

Krevní skupiny

 • Imunologická individualita jedince
 • Existence antigenu a protilátky
 • ANTIGENY (aglutinogeny)
  • Molekuly na povrchu membrány červených krvinek
 • AGLUTININY (protilátky)
  • Obsaženy v krevní plazmě
 • V lidských červených krvinkách – asi 30 aglutinogenů -> mohou vyvolat tvorbu protilátek
 • SYSTÉM AB0
 • 0 – univerzální dárci
 • AB = univerzální příjemci
 • RH FAKTOR
  • Aglutinogen
  • Objeven na opici Rhrezus
  • Obsažený v erytrocytech 85% populace
  • Lidé, kteří ho mají -> Rh+ (těm, co chybí Rh)
  • Proti Rh faktoru nejsou v krvi protilátky -> mohou se druhotně vytvářet při opakovaných transfuzích Rh pozitivní krve Rh negativnímu příjemci, (nebo v krvi Rh matky s Rh+ plodem -> při intenzivní tvorbě protilátek v krvi matky, může dojít k poškození plodu -> dne: prevence- podávání protilátek anti-Rh+)
 • Znalost krevních skupin -> důležité při transfuzi (krevním převodu) -> dárce a příjemce mají mít stejné krevní skupiny (transfúze jiné -> až smrt)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!