Stavba rostlin – maturitní otázka

 

Otázka: Stavba rostlin

Předmět: Biologie

Přidal(a): slunicko2212

 

 

Obecná charakteristika

 • Eukaryotické organismy
 • Jednobuněčné, mnohobuněčné
 • Mikro až obrovské
 • Schopné přijímat CO2 – mění na cukry, glukózu
 • Jsou zdrojem výživy pro heterotrofní organismy
 • Voda: rosa, listy, kořeny
 • Vegetace výrazně ovlivňuje kvalitu a strukturu půdy
 • Jsou potrava, krmivo, stavební materiál, léčiva, textilní suroviny

 

Pouště

 • převažuje výpar srážkami
 • V půdě minimum vody

 

Trop. deštný prales

 • Velká biodiverzita
 • Nejlepší podmínky

 

Savana

 • Menší biodiverzita
 • Období sucha a dešťů

 

Tajgy

 • Kanada, Rusko

 

Tundra

 • Permafrost

 

Stepi

 • Trávy
 • Málo srážek, úrodné půdy

 

Stavba rostlin

 • Jednobuněčné (zelené řasy), zrněnka
 • Spojení buněk v kolonie
  • Vyšší stupeň organizace
  • Určitá specializace a tvarové rozrůznění buněk
  • Váleč
 • Jednoduché mnohobuněčné rostliny
  • Stélka (thallus) – tělo bezcévných rostlin
  • Buňky jsou tvarově a funkčně málo rozlišené
  • Řasy, primitivní mechorosty
 • Vyšší rostliny
  • Těla tvořena pletivy
  • Kořen, stonek, list
  • Květy a plody

 

Rostlinná pletiva

 • Soubory buněk, které:
  • vykonávají stejné funkce
  • mají přibližně stejný tvar a velikost

 

a) Podle způsobu vzniku

 • Pravá
  • Vznikla dělením buněk na buňky dceřiné, které jsou navzájem spojené
  • Tvoří těla vyšších rostlin
 • Nepravá
  • Vznikla seskupením volných buněk
  • Houby

 

b) Podle tvaru buněk a tloustnutí buněčných stěn

 • Parenchym
  • Tenkostěnné buňky
  • Často mezibuněčné prostory (interceluláry)
  • Vyplňuje prostory mezi krycími a vodivými pletivy
  • a) Palisádový parenchym
   • Protáhlé buňky
   • Téměř bez buněčných prostor
   • Asimilační pletivo listu
   • Fotosyntéza
  • b) Houbový parenchym
   • Nepravidelné buňky
   • Velké mezibuněčné prostory
   • Spodní strana listu
  • c) Mezenchym
   • Buňky kulovitého tvaru
   • Četné mezibuněčné prostory
   • Mladé části rostlin
  • d) Aerenchym
   • Velké mezibuněčné prostory vyplněné vzduchem
   • Vodní a bahenní rostliny
   • Zlepšení výměny plynů
 • Prozenchym
  • Jednosměrně protažené buňky
  • Šikmé příčné přehrádky
  • Bez intercelulár
  • Cévní svazky
  • Buněčné stěny postupně tloustnou
 • Kolenchym
  • a) Kolenchym rohový
   • Buněčné stěny ztloustlé v rozích
   • Buňky jsou živé
   • Mladé rostoucí orgány (řapíky listů)
   • Ztloustlé, aby byla rostlina pružná
  • b) Kolenchym deskový
   • Ztloustlá jedna strana
   • Buňky jsou živé
 • Skerenchym
  • Zpevňovací (mechanické) pletivo
  • Buněčné stěny slině ztloustlé (plasmodesmy)
  • Buňky žijí krátce, později nemají živý obsah
  • Skořápka vlašského ořechu

 

c) Podle schopnosti dělení

 • Pletiva
  • Dělivá
  • Trvalá – zachovalá dělivá schopnost, růst rostlin, malé buňky, tenkostěnné, velké jádro, hodně cytoplazmy
 • Protomeristém
  • Původní meristém na růstovém vrcholu stonku a kořene
  • Tvoří ho jedna nebo několik buněk
  • Primární meristém
   • Vzniká z protomeristému
   • Vegetační vrcholy kořene a stonku
   • Růstové zóny listu
  • Sekundární meristém
   • Kambium – vznik druhotného lýka a dřeva, rozvádí živiny
   • Felogén – vznik druhotné kůry
   • Kalus – hojivé pletivo

 

Pletiva trvalá

 • Rozlišené (diferencované) buňky
 • Dokonalé uzpůsobení k určitým funkcím
 • Buňky se již nedělí

a) Pletiva krycí

  • Pokrývají povrch rostlinných orgánů
  • Ochrana proti nepříznivým vlivům
  • Zprostředkovávají výměnu látek
  • Jedna vrstva buněk
  • Bez intercelulár
  • Bez chloroplastů
 • Epidermis
  • nadzemní část rostlin
  • na povrchu pokožky je kutikula (kutin, tuk), která chrání rostlinu před nadměrným výparem, výměna plynů, ochrana vnitřního prostředí rostliny
 • Rhizodermis – kořeny
 • Průduchy (stomata)
  • Tvořen dvěma svěracími buňkami
  • Umožňují výměnu plynů
 • Turgor
  • Vnitřní napětí buňky, dané množstvím vody
  • Menší tlak – průduchy se uzavřou a naopak
 • Vodní skuliny (hydratody)
  • Podobná stavba jako průduchy
  • Neuzavírají se
 • Gutace
  • Vylučování přebytečné vody ve formě kapek
 • Chlupy (trichomy)
  • Vyrůstají z epidermis
  • Jedno i mnohobuněčné
  • Rozmanité tvary, délka i hustota
  • Žahavé
   • Koncová část se odlomí a uvolní se žahavá tekutina
  • Žláznaté
   • Vyměšují vonné látky (máta, pelargonie)
  • Krycí
   • Posilují ochrannou funkci pokožky
   • Snižují riziko přehřátí rostlinných orgánů
 • Druhotné krycí pletivo
  • zdřevnatělé stonky
  • Nahrazují pokožku, která se při tloustnutí stonku trhá
  • Vzniká činností felogénu, směrem na vnější stranu stonku
  •      Korek
   • Odumřelé buňky
   • Ztloustlé buněčné stěny
   • Tepelná a mechanická izolace
   • Ochrana před infekcí
   • Borka: vnější vrstva korku, popraskaná a odlupující se
   • Lenticely: umožňují výměnu plynů, připomínají průduchy

 

b) Pletiva vodivá

 • Umožnují transport živin
 • Jejich vznik souvisí s přechodem rostlin na souš
 • Vodivou soustavu tvoří cévní svazky:
  • dřevní část (xylém)
  • lýková část (floém)
 • 1) Dřevní část – vede tzv. transpirační proud (roztoky min. látek) z půdy kořene a stonkem do listů
  • Cévy (tracheje) – bez přehrádek, buněčné s. ztloustlé
  • Cévice (tracheidy) – příčné přehrádky zešikmené, nerozpouštějí se, jehličnany a kapradiny
 • 2) Lýková část – vede tzv. asimilační proud (produkty fotosyntézy (do míst potřeby nebo uložení
  • Sítkovice – živé, tenkostěnné buňky, proděravělé přehrádky

 

c) Pletiva základní

 • Parenchymatické pletivo rozmanitých funkcí
 • Vyplňuje prostory mezi pletivy krycími a vodivými
 • Pletiva asimilační – chloroplasty, fotosyntéza
 • Pletiva zásobní – buňky s velkými vakuolami, obsahují cukry, lipidy, bílkoviny
 • Hlízy, oddenky, plody (leukoplasty, škrobová zrna)
 • Vodní pletivo – kaktus
 • Pletiva vyměšovací – vylučování, hromadění prod. metabolismu- alkaloidy, silice
  • Medníky – žlázky v květech, tvorba nektaru
  • Méčnice – troubovité buňky ve vakuolách obsahují mléčnou šťávu (latex)
  • Hydratody (vodní skuliny) – vylučování vody


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!