Chemické reakce – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Chemické reakce

Předmět: Chemie

Přidal(a): Gama

 

 

Chemické reakce

 • Děj – v reagujících látkách dochází k zániku některých vazeb a vzniku nových vazeb.
 • Produkty mají jiné chemické a fyzikální vlastnosti, než reaktanty

 

Klasifikace

1) Podle vnějších změn

 • Syntéza – reakce skladná
  • Složitější molekuly z jednodušších
  • Méně produktů
  • 2H2O + O2 → 2H2O
 • Rozkladná reakce
  • Štěpení složitějších látek na jednodušší
  • Více produktů
  • CaCO3 → CaO + CO2
 • Vytěsňovací reakce
  • Atom či skupina atomů nahrazena jiným atomem nebo skupinou atomů
  • Stejně reaktantů i produktů
  • Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu
  • Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
 • Reakce podvojné záměny, neboli konverze
  • Pochody, při kterých dochází k výměně atomů či skupin atomů mezi složitějšími molekulami, dělí se na:
  • Reakce neutralizační
   • Reakce kyselin se zásadami, produktem je sůl kyseliny a voda
   • NaOH + HCl → NaCl + H2O
  • Reakce srážecí
   • Produktem málo rozpustná sloučenina, vylučuje se jako roztok v podobě sraženiny
   • AgNO3 + NaCl →AgCl (ta sraženina) + NaNO3
  • Vytěsňování slabší kyseliny z její soli silnější kyselinou
   • FeS + 2 HCl → FeCl2 + H2S

 

2) Podle počtu reaktantů a produktů (v organické chemii)

 • Adice, eliminace, substituce, přesmyk
 • VIZ „ÚVOD DO STUDIA ORGANICKÉ CHEMIE“ (umět od „typy reakcí“ až do izomerie, pro jistotu)
 • + k přesmyku: Friedrich Wöhler– vyrobil z kyanatanu amonného močovinou anorganickou cestou, vyvrátil vitalismus a vlastně odstartoval celou organickou chemii

 

3) Podle skupenského stavu reaktantů

  • Homogenní reakce
   • Reaktanty ve stejném skupenství
   • H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)
  • Heterogenní reakce
   • Reaktanty v různých skupenstvích
   • Zn(s) + 2HCl(aq=roztok) → ZnCl2(aq) + H2(g)

 

4) Podle přenášených částic

 • Acidobazické děje
  • Mezi kys. a zás., založeno na výměně vodíkového kationtu
  • 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O
 • Oxidačně-redukční reakce
  • Přenos elektronů, změna ox. Čísel, např. Zn0 + S0 → ZnIIS-II
 • Komplexotvorné reakce
  • Tvoří se koordinačně kovalentní vazba, např. NaOH + Al(OH3) → Na[Al(OH)4]

 

5) Podle tepelného zabarvení

 • Reakce exotermní – teplo uvolňuje
 • Reakce endotermní – teplo spotřebovává

 

Katalyzátory

 • Vstupují do reakce, ale vystupují v nezměněném stavu, ovlivňují rychlost chemické reakce, ale ne její rovnováhu
 • Inhibitor – zpomaluje reakce (pozitivní katalyzátor)
 • Aktivátor – urychluje reakci (negativní katalyzátor)
 • Osel a mrkev

 

Chemická kinetika

 • Teorie aktivních srážek
  • orientace molekul při nárazu, musí mít i dostatečnou energii
 • Teorie aktivovaného komplexu
  • Reakce tímto stádiem musí projít
  • Aktivační energie mnohem menší, než u teorie aktivních srážek, více odpovídá skutečnosti

 

Rychlost chemické reakce = úbytek látkového množství reaktantů nebo přírůstek látkového množství produktů za jednotku času (rychlost = koncentrace produktů/za čas)

Gultberg-Waageův zákon

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!