Anemie – maturitní otázka

lekarstvi

 

   Otázka: Anemie

   Předmět: Vnitřní lékařství, Hematologie

   Přidal(a): vnl.xf

 

Anemie

 • snížení koncentrace hemoglobinu pod dolní fyziologickou hranici
 • charakterizována poklesem Hb pod (120 g/l u žen a 135 g/l u mužů)
 • MCV (l) – (Htk/počet ery) střední objem erytrocytů
 • MCH (pg) – (Hb/počet ery) průměrná hmotnost hemoglobinu v jedné červené krvince

Příznaky:

 • bledost
 • únava
 • dušnost
 • vertigo
 • palpitace
 • hemoragický šok
 • bolest hlavy
 • dysfag
 • průjem
 • hubnutí
 • glossodinia
 • angulární stomatitis
 • pagofagie

Diagnostika:

 • krevní obraz

 

Dělení :

 • anemie z nedostatečné krvetvorby
 • Anemie ze zvýšených ztrát krve
 • Podle MCH rozlišujeme anemie na hypochromní a normochromní
 • podle stupně poklesu hodnot Hb
  • lehké > 100 g/l
  • střední 70 – 100 g/l
  • těžké < 70 g/l
  • dle středního objemu erytrocytu MCV
  • mikrocytární MCV < 80 fl
  • normocytární MCV 80 – 100 fl
  • makrocytární MCV > 100 fl
 • Mikrocytární anemie (MCV < 80 fl)
  • sideropenie (RDW > 15,2%, počet erytrocytů snížený)
  • anemie chronických chorob (RDW < 15,2%, počet erytrocytů snížený)
 • Normocytární anemie (MCV 80-95 fl)
  • např. počínající sideropenie, hemolýza (vysoké retikulocyty)
  • smíšený deficit železa, vitaminu B12, folátu (RDW > 15,2%)
  • např. anemie chronických chorob, akutní krevní ztráta (RDW< 15,2% )
 • Makrocytární anemie (MCV > 95 fl)
  • abusus alkoholu
  • deficit vitaminu B12 nebo folátu
  • užívání léků (např. hydroxyurea, methotrexat, 6-mercaptopurin)
  • hemolýza (vysoké retikulocyty, RDW > 15,2%)
  • jaterní choroby
  • MDS
  • hypotyreóza

 

Sideropenická anemie

 • způsobená nedostatkem Fe

Příčina nedostatku Fe:

 • snížený příjem v potravě
 • malabsorbční syndrom
 • chronické krevní ztráty

Léčba:

 • zjistit příčinu
 • Feronat, Sorbifer durules, Aktiferon tbl.
 • transfuze erymasy

 

Perniciózní anemie

 • způsobená nedostatkem vit B12 (Castleův faktor)

Příčina:

 • nedostatek v potravě – vegani
 • chronická autoinutní gastritis – neschopnost vstřebávat vit B12

Léčba:

 • vit B12 i.m.
 • transfuze erymasy

 

Aplastická anemie

 • způsobena poškozením kmenové buňky – pancytopenie – útlum ery, leu i trom

Příčina:

 • léky – chloramfenikol, chemoterapeutika, cytostatika
 • nemoc z ozáření
 • viry

Příznaky:

 • dušnost, slabost
 • únava
 • palpitace
 • infekce
 • krvácivé příznaky

Léčba:

 • transfuze
 • ATB
 • antimykotika
 • transplantace kostní dřeně
 • imunosupresiva

 

Posthemoragická anemie

 • vzniká po krvácení

Akutně posthemoragický šok:

 • zastavit krvácení
 • zajistit živ. fce
 • infuze F, Hemacel jako náhreda krve
 • odběr krve na vyš.
 • sledovat příjem a výdej, živ. fce
 • i.v. kotacholaminy

Chronický:

 • vznik sideropenické anemie

 

Hemolitická anemie

 • při velké hemolýze – rozpar ery
 • posttransfůzní reakce
 • viry
 • léky
 • autoimunitní

Příznaky:

 • ichterus
 • splenomegalie
 • hemolitická krize – onem. se projeví náhle /zvrací, bol. břicha, zimnice, teplota, …/

Diagnostika:

 • Coombsův test

Léčba:

 • odstranění příčiny
 • imunosupresiva
 • transfuze
 • splenektomie

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!