Záněty jater, cirhóza, nádory jater – obecná patologie (VŠ)

Téma: Záněty jater, cirhóza, nádory jater

Předmět: Obecná patologie/Lékařství

Zaslal(a): JaničkaSestřička

 

Záněty jater

 • Infekční: virové, bakteriální, plísně, prvoci
 • Neinfekční: toxické látky, léky, alkohol

 

VIROVÁ HEPATITDA: (infekční hepatitida) viry napadají jaterní buňky, způsobují dystrofické změny až nekrozu (akutní hepatodystrofie)

V současné době je několik známých virů způsobující hepatitidu: A,B,C,D,E,F

 

Hepatitida A:

 • přenáší se p.o.. (kontaminovanou potravou, vodou)
 • Inkubační doba je 2-6 týdnů.
 • Virus A vyvolává akutní zánět a nepřechází do chronicity. Nevyskytuje se nosičství.
 • Příznaky – chřipkového rázu – horečka, bolesti v kloubech, ikterus, tmavá moč, světlá stolice
 • Obvykle se vyhojí do 3 měsíců

 

Hepatitida B:

 • Přenos : parenterální cestou (Krví, močí, výměšky žláz, slinami, sex)
 • Inkubační doba je 4-26 týdnů
 • U vice jak polovinu probíhá subklinicky, většinou dochází k uzdravení.
 • U 5% pacientů pozorujeme po uzdravení nosičství. U 4% přejde do chronické a ve značném počtu končí jaterní cirhózou.

 

Hepatitida C:

 • Přenos:krevní cestou.
 • Častý je přechod do chronického zánětu, a u 20% dale do cirhozy.

 

D: jen u již infikovaných virem B.

 

NEINFEKČNÍ

Autoimunitní hepatitida

Wilsonova nemoc

porucha metabolismu mědi, kdy se Cu ukládá v játrech, mozku, ledvinách, endokrinních žlázách a oční rohovce

 

Cirhóza

Chronické postižení postihující celá játra, charakterizované zmnožením vaziva a uzlovitou přestavbou zachovalého parenchymu. (dochází k nekróze regeneraci – dokola)

 • Játra jsou malá a ztuhlá, hrbolatá
 • Vznikají žilní varixy v okolí pupku– např kaput medusae, ikterus, zvětšena slezina
 • Příčiny: alkohol, chemické toxické látky, chronická aktivní hepatitida.

 

ALKOHOLICKÁ CIRHOZA: 60-70% cirhoz. Játra jsou z počátku zvětšená, tuhá, nažloutlá, s malými uzly…

Další typy cirhoz: primární biliární cirhoza, sekundární biliární cirhoza

Při cirhóze je původní struktura jaterního parenchymu značně pozměněná. Vznikají pseudolalůčky, které jsou obklopeny různě silnou vazivovou vrstvou. Je značně narušen tok krve z portální žíly.

Bývá zvětšena slezina, Lidé jsou vyhublí nebo naopak obézní, u velkého počtu pacientů se vyskytuje žloutenka. U mužů jsou zvětšeny prsní žlázy (špatné odbourávání estrogenu v játrech) u žen dochází k amenorhei.

Cirhozou pozměněná játra vedou k selhání, což se projevuje jaterním komatem.

 

Nádory jater

Nádory:

– sekundární – metastatické = častější než primární, zdrojem nejčastěji GIT, plíce, ledviny, melanom kůže
– primární jsou nádory benigní a maligní

 • Benigní- cavenorsni hemangiom,
  • Epitelové –  cholangicelularní adenom (žlučníku), hepatocelulární adenom
  • Mezenchymové – lipom,myelolipom,angiolipom, leiomyom.
 • maligní – hepatocelulární a cholangiocelulární karcinom, hemoblastózy

 

Benigní:

kaverozní hemangiom – je nejčastejším benigním nádorem

– ohraničená léze tvořená širokými průřezy vyplněné krví.Většinou uložené pod jaterním pouzdrem.

 

Maligní

hepatocelulární adenom

– ženy- antikoncepce- většinou 30-40 let

– muži – anabolika

– dobře ohraničený uzel, několik cm

– ruptura (těhotenství – estrogeny) – krvácení

 

cholangioadenom, cholangiohamartom (von Meyenburgův komplex)

– malé mnohočetné subkapsulární uzlíky

– Mi: tubulární struktury + vazivové stroma

 

karcinom jater. Vzniká většinou na základě hepatitidy B, nebo cirhózy.

Sekundární karcinom jater: do jater metastazují nádory zažívacího traktu, plic.

Benigní i maligní nádory jsou nádory z vlastní, jaterní tkáně, typicky se vyskytující v cirhotických játrech. Hepatocelulární karcinom obvykle prorůstá do žil (vena portae, dolní dutá žíla) a metastázuje obvykle krevní cestou do plic. V africe je to jeden z nejčastějších nádorů, v souvislosti s tamními příčinami cirhózy (aflatoxin z potravy)

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!