Žahavci – Cnidaria – maturitní otázka z biologie (3)

 

   Otázka:  Žahavci

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): lemonek

 

 

 

 

ŽAHAVCI – CNIDARIA

  • Mořští i sladkovodní živočichové, mají vakovité tělo s chapadly, jsou paprsčitě souměrní, buňky jsou přizpůsobené k různým funkcím, někteří žahavci mají i orgány, diblastica

 

STAVBA TĚLA

  • Odpovídá stadiu gastruly, povrch pokrývá jednovrstevná pokožka ektodermálního původu – tvoří ji buňky svalového epitelu a specializované žahavé buňky (cnidocyty) – získávání kořisti, ochrana živočicha, buňky obsahují stočené žahavé vlákno, které při podráždění vystřelí, obsahuje hypnotoxin
  • Žahavci se vyskytují ve dvou formách, které se mohou střídat i v průběhu života: polyp – přisedlá forma, vakovité tělo, příchytný nožní terč, ústní terč u některých druhů se polyp střídavě přichycuje a odlepuje, medůza – pohyblivá plovoucí forma, tělo má tvar klobouku, ústa medúzy jsou na spodní straně, chapadla tvoří věnec na okrajích klobouku, silná vrstva mezogley, láčka je rozvětvená –na okraji klobouku mají medúzy zvláštní sdružené smyslové orgány statické, chemoreceptivní a světločivné (rhopalia)

 

NERVOVÁ SOUSTAVA

  • Difuzní – nejjednodušší typ, rozptýlená sít neuronů, neurony medúz jsou soustředěny do kruhu na obvodu

 

TRÁVICÍ SOUSTAVA

  • Vnitřní trávicí dutina je slepá = láčka, výstelku tvoří bičíkaté buňky a sekreční buňky s trávicí funkcí
  • U medúz je láčka rozvětvená – trávení i rozvod živin = gastrovaskulární soustava (spojení TS a CS)

 

1. Třída: MEDÚZOVCI – SCYPHOZOA: žijí pouze v mořích, střídání stadia polypa a medúzy, medúza je pohlavní stadium, její pohlavní orgány leží na spodní straně klobouku, vnější i vnitřní oplození, z vajíčka se vyvine plovoucí larvaàpřisedne (polyp) – láčka rozdělená na 4 části (nepohlavní stadium), množí se dělením (odškrcení)àmedúza. Medúzovci žijí dravě, někteří světélkují a mohou svými žahavými buňkami ohrozit i člověka (talířovky – talířovka ušatá, kořenoústky – zarostlý ústní otvor, potravu nasávají, čtyřhranky – klobouk má 4 hrany, několik metrů dlouhá chapadla, polyp nemá v láčce přepážky – toxiny usmrtí i člověka)

 

2. Třída: POLYPOVCI – HYDROZOA: převládá polypové stadium, láčka není rozdělená, medúzová stadia mají pohlavní žlázy, okraj klobouku vytváří blanitou plachetku (nezmaři – chybí medúzové stadium, pučení, pohlavní buňky: blíže k tělu spermie, dále vajíčka, někteří jsou hermafroditi, oplození ve vodě – nezmar hnědý, zelený, medika sladkovodní, trubýši – kolonie, kterou nese na hladině jedines s plynovou žlázou, mají rozdělené funkce)

 

3. Třída: KORÁLNATCI – ANTHOZOA: moře, nemají medúzové stadium, polyp má láčku rozdělenou 6 nebo 8 přepážkami, pučení, dělení, pohlavní množení, někteří produkují vnitřní kostry a vnější schránky z CaCO3 nebo z rohoviny, tvoří kolonie, nové generace staví schránky na schránky starších jedincůàvznik korálových útesů,

Osmičetní: korál červený, větevníci,

Šestičetní: houbovník, mozkovník, sasanky – nemají exoskelet, dravci, některé žijí v simbióze s raky nebo kraby

 

4. Třída: ŽABERNATKY – CTENOPHORA: moře, vakovité tělo, dva typy souměrnosti (paprsčitá, dvoustranná), pohybový aparátem jsou destičky srostlé z brv uspořádané do 8 pruhů, gastrovaskulární soustava, statický orgán, difuzní NS, hermafroditi, pohlavní množení (tykadlovky – zatažitelná tykadla s lepivými buňkami, beztykadlovky – nasouvají kořist do láčky a tam ji tráví), jsou slepou vývojovou větví, (venušin pás, žabernatka vejčitá)

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!