Specifická imunita a nespecifická imunita

gynekologie

 

   Otázka: Specifická imunita a nespecifická imunita

   Předmět: Imunologie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Imunologie – Specifická imunita

Imunologie – Nespecifická imunita

 

Specifická imunita

„Celulární imunita“

 • zprostředkován T-lymfocyty
 • vznik v kostní dřeni
 • v thymu se naučí co je naše
 • T-lymfocyty, které se to nenaučí jsou v thymu zlikvidovány
 • 2 druhy:
  • Th-helper – pomáhající
   • Th buňka si přečte antigen na fagocytu
   • naváže se receptor na Ag = aktivace
   • poté se pomnoží Th buňky se správným receptorem
   • pomnožené buňky produkují cytokiny k rozběhnutí obranné reakce
   • citokin působí na fagocyt a nutí zabíjet rychleji a účinněji vetřelce
   • citokin má vliv na Tc a B buňky
  • Tc-cytotoxin – cyto toxické buňky
   • aktivace od Th buněk, od přijetí Ag receptorem na Tc buňce
   • dojde k pomnožení
   • pomnožené buňky se vydají do těla a zabíjejí buňky s Ag a dojde k lyzy našich infikovaných buněk
   • T činnost – protinádorový dozor, bojují proti transplantované tkáni

 

Humorální mechanismy = komplement (C) = protilátková imunita

 • Ig = imunoglobulin, v krevním séru
 • stavební jednotka: 2 dlouhé (H řetězec) a 2 krátké (L řetězec) bílkovinné řetězce
 • H řetězec má 5 typů: G, M, A, D, E
 • variabilní konce se proměňují podle Ag, jsou to vazebná místa
 • ostatní konce jsou konstantní a ty vážou C1 a makrofág
 • Ig jsou volné nebo na receptoru B-lymfocytu
 • B-lymfocyt se naváže na ag, aktivuje se, pomnoží se a pomnožené buňky mohou být paměťové (budou působit při dalším potkání tohoto Ag) nebo plasmatické (jsou nacpané retikulem a to produkuje Ig)
 • Ig G
  • 80% ze všech Ig
  • 2 vazebného místa
  • vazba na Ag
  • neutralizace toxinu
  • zabránění přilnutí viru k buňce
  • aktivace komplementu
  • přestupuje přes placentu
  • typická pro plně rozvinutou obrannou reakci
 • Ig M
  • 5-10% ze všech Ig
  • 5-6 vazebných míst
  • velká Ig
  • v krvi je najdeme
  • vzniká jako první v obranné reakci
  • stejné fce jako Ig G
  • nepřestupuje přes placentu
  • často na B-lymfocytech jako receptor ve formě monomeru
 • Ig A
  • v krvi jako monomer
  • v sekretech a na povrchu sliznic jako dimer
  • 4 vazebná místa
  • 10-20% ze všech Ig
  • chrání sliznice
  • je v mateřském mléku
 • Ig D
  • 1% ze všech Ig
  • monomery
  • účastní se všech alergických reakcí (vyvolává je)
  • útočí na složitější látky
 • Ig E
  • okolo 1% ze všech Ig
  • jako receptor na B-lymfocytech

 

Nespecifická imunita

Fagocytóza

 • pracují fagocyty – buňky
 • máme 2 typy:
  • neutrofilní – 1. u antigenu, krátká životnost (1 pohlcení), pohlcují menší částice
  • monocyty, makrofágy – pohlcují po aktivaci, delší životnost, opakovaně pohlcují, umí spolknout označenou naší vlastní buňku-prezentující antigen = apc buňky (antigenprezentující)
 • 1/ chemotaxe – chemicky lákány k antigenu z okolí, z cév př.:toxiny, zbytky buněk
 • 2/ oxonizace – napojení růných látek na povrch antigenu př.:Ig, složky komplementu, sérové proteiny, zviditelnění cizího (těleso) Ag, usnadnění pohlcení Ag
 • 3/ pohlcení – ingesce- fagocytóza – obsauhuje fagosom a v něm je pohlcená živá částice
  • k fagosomu přijde lysosom a splyne s ním
  • uvnitř dojde k vraždě Ag pomocí aktivní formy 02
  • po usmrcení vystaví na svém povrchu fagocyt část antigenu a to je zpráva pro specifickou imunitu (T-lymfocyty) = prezentace Ag

 

Humorální mechanismy = komplement (C)

 • 1/ klasická cesta komplementu
  • systém 9 bílkovin v krvi
  • C1 – 1. bílkovina, aktivizace imunokomplexem -> prezentovaným Ag na povrchu Ig
  • na Ig se napojí C1 a dále se napojí C4, C2, C3, C5, C6, C7, C8, C9
  • bílkoviny se napojí na Ag a ty poslední proděraví membránu a dojde k lyzu buňky – bakterie, viru
  • bílkoviny se aktivují vzájemně
 • 2/ alternativní cesta
  • zkratková cesta
  • od C3 (aktivuje ji sám některý mikrob)
  • velmi rychlé
  • složky komplementu působí oxonyzačně

 

Interferony

 • bílkovinné látky produkované buňkami infikovanými virem
 • když interferon dorazí ke zdravé buňce dřív než vir, stane se zdravá buňka nevnímavou
 • obyčejné buňky
 • forma léku – interferon lze vyrobit uměle

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!