Triblastika – maturitní otázka z biologie (3)

 

   Otázka:  Triblastika

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): kacita140

 

Triblastika – Ploštěnci, Hlístice, Vířníci, Kroužkovici, Měkkýši

 • 3 zárodečné listy, které se postupně vyvíjí
 • Dvoustraně souměrný = bikolaterálně
 • Rozlišíme přední i zadní část
 • Prvoústé a druhoústé

 

Prvoústí – protostomia

 • 3 typy tělní dutiny

 

Rozdělení:

 • PLOŠTĚNCI – PLATHELMINTES
 • HLÍSTICE – NEMATODA
 • VÍŘNÍCI – ROTATODA
 • KROUŽKOVCI – ANNELIDA
 • MĚKKÝŠI – MOLUSCA
 • ČLENOVCI – ARTHROPODA

 

PLOŠTĚNCI – PLATHEMINTES

 • Tělní dutina schizocel
 • Ploché tělo
 • Volně nebo jako parazité

 

Pláštěnky – Turbeladia

Ploštěnka mléčná

 • Ve vodě, několik cm
 • Pohyb – okružní a podélná svalovina
 • S: celým tělěm
 • S: ústní otvor naspodu uprostřed – tím i vyvrhuje, rozvětvené střevo po celém těle – rozvod živin
 • S. : tvoří plaménkové buňky – PROTONEFRIDIE – kmitají, mají brvy a sbírají odpadní látky z okolí trávicí soustavy
 • S. : uzlová, provazcovitá
 • Smysli: ploché oko

 

Hmatové brvy

Čichové receptory

 • Hermafrodit, regenerace

Pláštěnka potoční, černá

Motolice – Trematoda

 • Vnitřní cizopasníci

 

Motolice jaterní

 • Tělo listovité, světlé, 2 – 3 cm
 • Má přísavky
 • Přijímací a vylučovací otvor
 • Protonefridie a trávicí soustava
 • Nemá oči
 • Cizopasí v játrech ovcí, ucpává žlučovody a porušuje trávení

 

 • Vývoj:

Uvolní vajíčka – střevo ovce – vajíčka do trávy – ve vodě obrvená larva MIRACIDIUM – do bahnatky malé – vzniká vakovitý útvar REVIE – praská a do vody se uvolňují CERKLIE s ocáskem a přísavkami – zapouzdří v trávě – vzniká cysta – do trávicího traktu ovce

 

 • Obrana: nepást na vlhkých loukách nekrmit senem z vlhkých luk
 • Špatné trávení

 

Krevnička močová

 • Vajíčka s trnem – nabobtnají v močových cestách
 • Dostávají do vody

 

Tasemnice – Cestoda

 • Ploché, dlouhé tělo
 • Do těla z boubele
 • Žádná vylučovací soustava
 • Endoparazité v tenkém střevě

 

Tasemnice douhočetná – Taenia Solium

 • Dlouhé, článkovité tělo, 3 m
 • Malá hlavička o velikosti makového zrna
 • Má 4 přísavky a věnec háčků – na hlavičce
 • Za hlavičkou krček – tvoří články – zvětšují
 • Poslední článek vyplněn vajíčky 50 000, odchází se stolicí z těl ven
 • Hermafrodit – vajíčka nedozrávají stejně .PROTERANDRIE – samčí dozrávají dřív – oplození mezi dvouma jinak starými články
 • Vývoj:
 • Vajíčka z těla ven – do prasete – přeměna na larvu ONKOSFÉRU – krví do svalu a vytváří BOUBEL – po požití špatně uvařeného masa vychlípí hlavička a přisaje a tvoří články

 

Tasemnice bezbranná

 • Až 12 metrů
 • U hovězího
 • Nemá háčky

 

Tasemnice vrtohlavá

 • U psa
 • U ovcí boubel v mozku – chodí dokola

 

Měchožil zhoubný

 • Ve střevě psa – 0.5 cm
 • Vajíčka na čenichu – do nás- boubel velikosti dětské hlavy

 

HLÍSTICE – NEMATODA

 • Tělní dutina – pseudocel – tuhé tělo
 • Tělo červovité
 • Tělo kryto bílkovitou kutikulou
 • Pohyb pomocí svalů
 • S.: ústní a řitní otvor – průchozí
 • S.: celý povrch těla
 • S.: provazcovitá
 • S.: postranní lišty
 • S.: gonochoristé, pohlavní difermismus – samičky větší

 

Háďátko řepné

Na kořenech řepy – sameček, samička v půdě, sameček protáhlý

Háďátko pšeničné

Háďátko octové

 

Roup dětský

 • Samička – 1 cm, sameček 0.5 cm – zamotaný
 • V tlustém střevě, hlavně u dětí, samičky kladou u konečníku vajíčka – svědění – autoinfekce – škrábání – do úst
 • Projevy: neklidné, budí se, ve stolici roupíci
 • Léčba česnekem a cibulí
 • Nadprodukce vajíček

 

Škrkavky – Ascaris Lumbricoides

 • Tenké střevo
 • Dimorfismus
 • Konce zúžené
 • Až 20 cm
 • Vývoj:
 • Špatně umytá zelenina
 • Vyvine se larva – ze střeva provrtá do cévy – do plic -kašel – hlen spolkne – do tenkého střeva a dospívá

 

Svalovec stočený

 • Ve svalech
 • Larvy zapouzdřené ve svalech
 • Vejce – krev – svaly – pouzdra – přežijí (atrofie – úbytek svalové hmoty)

 

KROUŽKOVCI – ANNELIDA

 • Červovité tělo
 • Homonomní segmentace těla – vnější počet článků odpovídá vnitřním článkům
 • Coelom
 • Vytvořily 3 zárodečné listy
 • Vývoj mezodermu:

Gastrula se protahuje a s ní i prvoústa, žlábek postupně uzavírá – ústní otvor

-entoderm vytváří 2 vrásy a vzniká mezoderm – ohraničuje coelmom

 

Dělení:

 1. Maloštětinatci – Oligochaeta
 2. Pijavky – Hirudinea
 3. Mnohoštětinatci – Polychaeta

 

Maloštětinatci – Oligochaeta

Žížala obecná – Lumbicus teretris

 • Protáhlé, kulovité tělo
 • Málo štětinek – páry
 • Av přední části má hmatový prstík
 • Svrchní strana je tmavší
 • Má tenkou pokožku pokrytou slizem – světločivná pokožka – fotofobie
 • S.: celý povrch těla – když prší musí vylezt, aby se neutopila
 • S.: přijímací i vylučovací otvor

 

Středem jde střevo vyplněné hlínou

V žaludku jsou vápenaté jonty – neutralizace potravy

 • S.: uzavřená

 

Koluje v uzavřené cévě

Hřbetní-vede krev dopředu

Břišní-vede krev dozadu

Krev je červená – obsahuje hemoglobin

 • S.: tvoří METANEFRIDIE – v každém článku jeden pár

Začínají obrvenou nálevkou v jednom článku a vyúsťují v druhém článku

 • S.: žebříčkovitá soustava

Nahoře zauzliny

V každém článku zauzlují

 • Smysli: Chemoreceptory

 

Hmat

Bez oka

 • S.:hermafrodit

 

Proterandrie

V přední části těla v článku jsou varlata

Vytváří opasek – KLITEUM – přechovává oplozená vajíčka v obalech KOKOM

Vývoj přímý

Žížala hnojní

Žížala podhorská – světélkuje

Nitěnky – v akváriu

 

Pijavky – Hirudinea

 • Heterotrofní segmentování
 • Ztráta štětinek
 • Ektoparazit – přísavky

 

Rohovité čelisti

Hirudin – látka proti srážlivosti krve, tvoří vaky, aby přežila

Pijavka lékařská – Hirudo Medicinalis

Pijavka koňská

Chobotnatka rybí

Hltanovka

Mnohoštetinatci – Polychaeta

 • Nemají přímý vývoj – přes larvu TROCHOFORA – z věnce brvy – nový jedinec

 

Nereidka

 • 2 cm
 • Dravá, smyslové orgány
 • Moře Severní Ameriky

 

Palolo zelený

 • Ovlivňovaný měsícem
 • Pojídají zadečky, 30 cm

 

Afroditka plsnatá

 • Svlékají štětinky, plochá

 

Rournatec

 • Přisedá na lastury, rourky a hodně štětinek na konci

 

Měkkýši – Molusca

 • Vlhko, voda, sucho
 • Tělo rozčleněno do tří částí – svalnatá noha

-útrobní vak – uložené orgány

-chránka – ulita, 2 lastury, sepiová kost

 • S.:otevřená – krev volně vylévá mezi orgány – jiné cévy sbírají

 

Tělní tekutina hemolymfa – mírně modrá – barvivo hemocyanin

 • S.: gangliová
 • S.: metanefridie

 

Systém

 1. Plži – Gastropoda
 2. Mlži – Vivaldia
 3. Hlavonožci – Cefalopora

 

Plži – Gastropoda

Hlemýžď zahradní – Helix pomacia

 • Suchozemský živočich
 • Svalnatá noha – pohyb – sliz
 • Ulita: z CaCO3, pravotočivá

 

Světlá, do hněda, proužkatá

Vroubkovitá – postupné narůstání

 • Orgány:
 • S.: srdce – chráněno osrdečníkem – PERIKARDEM, dvojdílné – předsíň a komora
 • S.: pomocí plášťové dutiny – prostor – O2 – oxisličuje prostor

Otvor ústí do dýchací dutiny – krytá pláštěm – bohatě prokrvený – difůze

 • S.: 1 pár metanefridií ústících do osrdečníku -sbírají odpadní látky  a vyuštují do otvoru
 • S.:jazýček RADULA

 

Slinné žlázy – hltan – jícen – žaludek – střevo – do plášťové dutiny

Slinivkojaterní žláza – HEPATOPANKREAS – spojuje fci jater a slinivky břišní

 • S.: hermafrodité

 

Vývod pohlavních žláz v přední části těla

Mezi 2 jedinci – přiloží a vymění spermie

Vyhloubí nohou jamku – nakladou vajíčka

 

Vývoj přímý

 • Smysli: tykadla – 2 páry – hmat, miskovité oči

Chemoreceptory

Chuťové receptory

N.S.: gangliová, uzlinová

 

Mlži – Bivalviva

Škeble rybniční

 • 2 lastury – ze 3 vrstev: PERISTRACUM

OSTRACUM

HYPOSTRACUM –   perleťová část

 • Drží pohromadě 2 svěrací svaly – vaz a zámek
 • Pohyb: na dně moří – je těžká, svalnatá noha ztuhne – EREKCE
 • Tělo kryté pláštěm – 3 otvory: noha, přijímací, vyvrhovací
 • S.: přijímacím otvorem co da s o2 – žábry
 • S.: otevřená, srdce, osrdečník – PERIKARD
 • S.: Metanefridie do osrdečníku
 • S.: ústní střevo na opačný než přijímací

 

Žaludek, střevo do osrdečníku

Hepatopankreas

 • S.: ganglia
 • Smysli: hmatové chemoreceptory

Čichové receptory

 • S.: gonochoristé – spermie nasávají do plášťové dutiny

Nepřímý vývoj přes larvu – GLOCHIDIUM

 

Hlavonožci – Cefalopoda

 • Mořští živočichové
 • Dobrý plavci
 • Nejdokonalejší měkkýši
 • Dravý způsob života
 • Redukce schránky
 • Péče o potomstvo

 

Sépie obecná – Sepia officinalis

 • Gonochoristé
 • U samců má přeměněné rameno – upadne a oplodní – HEKTOLYT
 • Asi cm


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!