Poruchy imunity, alergie, imunodeficience – patologie (VŠ)

Téma: Poruchy imunity, alergie, imunodeficience

Předmět: Obecná patologie/Lékařství

Zaslal(a): JaničkaSestřička

 

Imunita může být :

 • Zvýšená
 • Snížená

 

Snížená

Dělí se na vrozenou a získanou

Vrozené

 • – nespecifické poruchy komplementu,
 • – Agranulocytóza (nedostatek granulocytů)
 • – syndrom líných leukocytů
 • – humorální poruchy zrání a diferenciace B buněk
 • – celulární aplazie (nevyvinutí) thymu


Získané

 • – HIV-AIDS (poškozuje hlavně T lymfocyty – nejvíc ->T helpers)
 • – neutropenie (Nízká hladina neutrofilů (druh bílých krvinek). Způsobuje jí Protinádorová chemoterapie
 • – leukemie (zhoubná nádorová choroba krvetvorby)


Projevy imunitní nedostatečnosti
– akutní: oportunní infekce, těžký průběh klasických infekcí
– chronické: oportunní infekce, těžký průběh klasických infekcí, VYŠŠÍ INCIDENCE NÁDORŮ

 

Projevy

 • Zvýšený sklon k infekcím – delší, těžší průběh, recidivují,
 • Špatná nebo žádná odpověď na ATB
 • Manifestace v dětském věku – neprospívání, průjmy,
 • Kožní a slizniční příznaky: ekzémy, pyodermie, kandidózy…
 • Neutropenie, lymfopenie, anémie…
 • Infekce neobvyklými patogenními a oportunními mikroorganismy

 

ZVÝŠENÁ IMUNITA

hypersenzitivita, přecitlivělost.

Jde o nepřiměřenou a nadměrnou reakci na exogenní antigen (alergie) nebo endogenní antigen (autoimunita), která poškozuje organizmus.

 • Alergické reakce – poruchy způsobené vystupňovanou odpovědí IS na určitý antigen (alergen)
 • Autoimunita – dochází k autoagresivnímu poškozování vlastních buněk a tkání
 • Potransplantační reakce

        

Alergie, formy alergických reakcí, projevy alergie

Alergie – přecitlivělost

Specifická (Přehnaná) nadměrná reakce imunitního systému na cizorodou, často neškodnou látku – antigen – alergen.

 

Klasickou alergií jsou atopie (imunopatologická reakce I. typu s časnou přecitlivělostí)

 

Alergeny se do těla dostávají vdechnutím, potravou, či kontaktem. Může jít o pyly, exkrementy roztočů, některé potraviny, ale i kovy (např. nikl v náramku hodinek). V některých případech se malé molekuly, označované jako hapten mohou navázat na větší molekulu, čímž vznikne nová antigenní struktura

 

Imunopatologické reakce

Jde o reakce, při nichž imunitní děje jsou zdrojem chorobného poškození, uplatňují se při vzniku alergií a autoimunitních nemocí.

Důsledkem aktivace jednotlivých imunopatologických reakcí je vznik klinických příznaků. Účastní se rovněž rozvoje zánětu.

 

1) časná reakce I. typu – IgE – v daném množství se spojí s antigenem a dochází k uvolnéní histaminu

(sensibilizace – anafylaxe) projevy:
– lokální -senná rýma, astmatický záchvat, kopřivka, průjmy
– celkové – anafylaktický šok


2) cytotoxická II. Typu

při reakci protilátky s antigenem dojde k aktivaci komplementu (humorální složka nespecifické imunity)  a cytolýze (Buňka se postupně zvětšuje a pak praská, její obsah se uvolní ven (hemolýzá – to samé, ale s červenými krvinkami´)
– hapteny (např. z léků) a vl. buňky Projevy: hemolýza, agranulocytóza


3) imunokomplexová III. typu
-imunokomplexy (to je antigen a protilátka) cirkulují v oběhu a ukládají se do cévní stěny v ledvinách, kloubech, kůži… – kolem probíhá zánětlivá reakce a dochází k poškození

4) pozdní přecitlivělost  IV. typu
– makrofágy zprostředkovaná reakce na cizorodé bílkoviny (mikrobů – tbc, lepra, mykozy) odvržení štěpů, kontaktní dermatitidy na kovy – nikl


5) autoprotilátky proti receptorům
– pro transmitery nebo hormony

 

Imunodeficience, formy a příčiny

 • jsou imunopatologické stavy, u nichž je snížena reakce organismu na antigenní a jiné podněty, vyvolávající specifickou nebo nespecifickou imunitní reakci

 

Defekty imunity
– vrozené
– získané


Vrozené

 • – nespecifické poruchy komplementu,
 • – Agranulocytóza (nedostatek granulocytů)
 • – syndrom líných leukocytů
 • – humorální poruchy zrání a diferenciace B buněk
 • – celulární aplazie (nevyvinutí) thymu


Získané

 • HIV-AIDS (poškozuje hlavně T lymfocyty – nejvíc ->T helpers)
 • neutropenie (Nízká hladina neutrofilů (druh bílých krvinek). Protinádorová chemoterapie může způsobovat
 • leukemie (zhoubná nádorová choroba krvetvorby)

 

Hlavní projevy

 • Zvýšený sklon k infekcím – delší, těžší průběh, recidivují,
 • Špatná nebo žádná odpověď na ATB
 • Manifestace v dětském věku – neprospívání, průjmy,
 • Kožní a slizniční příznaky: ekzémy, pyodermie, kandidózy…
 • Neutropenie, lymfopenie, anémie…
 • Infekce neobvyklými patogenními a oportunními mikroorganismy


Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!