Houby a lišejníky – biologie

 

   Otázka: Houby a lišejníky

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): topinka

 

HOUBY=FUNGI

 • doména: eukarya
 • jednobuněčné i mnohobuněčné
 • potřebují vyšší půdní vlhkost (rostou hlavně v lesích a na loukách)
 • nejstarší doklady o existenci hub z prvohor

 

stavba:

 • tělo je stélka
 • hyfa= tenké houbové vlákno
 • mycelium=podhoubí
  • skládá se z propletených hyf
  • roste při teplotách 4-40°C
  • za příznivých podmínek z něj rostou plodnice, které vytváří výtrusy=spory
 • srůstem vláken vzniká plektenchym= houbové pletivo

 

výživa:

 • heterotrofní (zdrojem stavebních látek i energie jsou organické látky z okolí)
  • saprofyticky- živí se odumřelými zbytky
  • paraziti- cizopasí na živých organismech
  • symbioticky
   • mykorhiza– symbióza houby a cévnaté rostliny, ze které získávají živiny

 

znaky společné s rostlinami:

 • nepohyblivost
 • stélka
 • buněčná stěna- obsahuje chitin
 • vakuoly

 

znaky společné s živočichy:

 • heterotrofní
 • zásobní látka je glykogen
 • neprobíhá fotosyntéza- absence chlorofylu

 

mykologie= věda zabývající se studiem hub

lichenologie= věda zabývající se studiem lišejníků

 

rozmnožování:

 • pohlavně
  • splynutí dvou pohlavních buněk (gamet): izogamie, anizogamie, oogamie
  • pomocí specializovaných spor:
   • askospory– nepohyblivé
   • bazidiospory- nepohyblivé
 • nepohlavně
  • pučením (kvasinky)
  • pomocí spor:
   • zoospory-pohyblivé, vývojově nejpůvodnější
   • sporangiospory– nepohyblivé
   • konidie– nepohyblivé, odškrcují se na konci hyf

 

 • význam hub:
  • symbiotické- zlepšují výživu rostlin (na kořenech)
  • tvorba humusu
  • potrava- kvasinky – pečivo, pivo, víno, plísně – sýry
  • léčiva- penicilin (antibiotika)
  • rozkladači-rozklad organické hmoty
  • původci chorob- choroby způsobené houbami se nazývají mykózy, některé houby vytvářejí specifické mykotoxiny- toxické, často i karcinogenní
  • dřevokazné houby

 

SYSTÉM

Oddělení: CHYTRIDIOMYCETY

 • mikroskopické
 • jako jediné se nepohlavně rozmnožují bičíkatými zoosporami
 • zástupci-paraziti:
  • lahvičkovka zelná
  • rakovinec bramborový- původce rakoviny brambor

 

Oddělení: MIKROSPORIDIE

 • nitrobuněční parazité
 • spora-invazivní stadium, obtočená polovým vláknem: vymrští se a celá spora pronikne do buňky
 • zástupci:
  • hmyzomorka včelí- původce včelí úplavice
   • spora hmyzomorky:

 

 • hmyzomorka bourcová- hynutí housenek bource morušového

 

Oddělení: ZYGOMYCETY

=HOUBY SPÁJIVÉ

 • rozmnožování:
  • nepohlavně-pomocí sporangiospor
  • pohlavně- zygogamií=spájením
   • pohlavně odlišné hyfy=kopulační výběžky (gametangium)-splynou-vznik zygoty-výtrus-klíčí-vyrůstá sporangium
  • schéma zygogamie:
 • zástupci:
  • kropidlovec černavý
  • plíseň hlavičková

 

Oddělení: ASKOMYCETY

=HOUBY VŘECKOVÝTRUSNÉ

rozmnožování: konidiemi a askosporami

 • zástupci:
  • kvasinky
   • jednobuněčná stélka
   • rozmnožování: pučením-řetízky buněk-vzniká nepravé mycelium
   • kvasinka pivní, kvasinka vinná- alkoholové kvašení
  • padlí- parazituje, vytváří bělavé povlaky
  • kropidlák- výroba antibiotik, obsahuje toxiny (karcinogenní účinky)
  • štětičkovec- výroba antibiotik

 

 • rod CANDIDA
  • způsobuje dermatomykozy- kožní onemocnění
  • zástupci:
   • makroskopické plodnice:
    • smrž obecný
    • lanýž černý
    • ucháč obecný
    • mísenka oranžová
   • hlízenka ovocná
    • způsobuje moniliozu– bílé kupky s výtrusnicemi na zahnilém ovoci
   • paličkovice nachová
    • parazituje na lipnicovitých rostlinách
    • námel=ztvrdlé podhoubí, užití ve farmacii (obs. alkaloidy)
    • životní cyklus:

 

Oddělení: BASIDIOMYCETY

=HOUBY STOPKOVÝTRUSNÉ

 • výtrusy (basidiospory) uloženy ve výtrusorodém roušku-uspořádány na lupenech nebo v rourkách
 • výtrusorodé rouško:
  • 1- rourky
  • 2- lupeny
 • zástupci:
  • rzi a sněti- paraziti, nemají plodnice
   • rez travní
   • prašná sněť pšeničná- obilka vyplněna prašnými výtrusy
   • mazlavá sněť pšeničná obilka vyplněna mazlavou hmotou s výtrusy
  • s plodnicemi:
   • lupenaté houby: bedla, žampion, mochomůrka
   • rourkaté houby: hřib, kozák (mykorhiza), klouzek
   • břichatkovité houby: pýchavka (uzavřené plodnice), prášivka
   • dřevokazné houby: choroš, dřevomorka
  • průmyslově se pěstují: hlíva ústřičná, žampiony
  • sekundární toxicita hub= při špatném zpracování hub, ochotně do sebe vstřebávají škodlivé látky

 

LIŠEJNÍKY=LICHANIZOVANÉ HOUBY

 • symbiotické spojení houby a řasy (sinice)
 • mají stélku
 • vznik ve třtihorách

 

složené organismy:

 • mykobiont
  • houba
  • heterotrofní složka
  • získává vodu a minerální látky
  • přichycuje lišejník vlákny k podkladu
  • rozmnožuje se pohlavně
 • fotobiont
  • řasa/sinice
  • autotrofní složka- fotosyntetizuje
  • poskytuje lišejníku asimiláty: organické látky, cukry

 

typy stélky:

 • korová– celou plochou přirostlá k podkladu (nelze ji oddělit), mapovník zeměpisný
 • lupenitá– přirůstá k podkladu částí, zvedají se laločnaté okraje, terčovka bublinatá
 • keříčkovitá– větvená, k podkladu přirůstá v jednom místě, dutohlávka
  • 1- svrchní korová vrstva-houba
  • 2- řasová vrstva
  • 3- houbová vlákna
  • 4- korová vrstva-houba
  • 5- houbová vlákna

 

rozmnožování:

 • pohlavní: pouze mykobiont
 • nepohlavní:
  • fragmentce-rozpad stélky na jednotlivé části
  • soredie=řasové buňky obalené houbovými vlákny, uvolní se z povrchu stélky
  • izidie= drobné výrůstky na povrchu stélky

 

význam:

 • průkopníci života- eroze (narušují podklad), tvorba humusu
 • bioindikátor znečištění- citlivé na kvalitu ovzduší

 

zástupci:

 • terčovka bublinatá- větve stromů
 • havnatka psí
 • terčovník zední- oranžový, zdi, kameny, kůra
 • provazovka
 • dutolávky


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy