První pomoc a její obecné zásady

 

Téma: První pomoc a její obecné zásady

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): mikesovavlaimira

 

První pomoc je

 • Občanská povinnost poskytnout PP dle svých možností a schopností
 • Soubor jednoduchých opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, slouží k bezprostřední pomoci
 • Soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účinně omezují rozsah a důsledky ohrožení či postižení.
 • Můžeme je poskytnout kdekoliv, kdykoliv a kýmkoliv k bezprostřední pomoci.

 

Proč je 1. pomoc důležitá?

 • Život postiženého v mnoha případech závisí na správně poskytnuté laické první pomoci.
 • Učte se poskytovat první pomoc a důvěřujte svým schopnostem.
 • Právě vy můžete být tím, kdo v kritické chvíli zachrání lidský život.
 • O životě rozhoduje 5 minut!!!

 

Cílem PP je poskytnout PP tak, aby následky pro postiženého i pro společnost byly co nejmenší

 • Záchrana života v situaci jeho bezprostředního ohrožení
 • Zábrana vzniku komplikací vedoucích k invaliditě, zhoršení zdravotního stavu nebo zhoršenému průběhu léčení
 • Urychlení zotavení, Zajištění co nejlepšího prostředí pro zlepšení stavu
 • Zajištění bezpečnosti poraněnému, sobě a ostatním přihlížejícím (oheň – pokusit se uhasit, autonehoda – zastavit provoz, el. proud – vypnout pojistky… )

 

Bariéry v poskytnutí PP

 • Nezvládnuté emoce – strach ze smrti
 • Pocit nedostatečnosti – obava z výsledku
 • Nedůvěra k „institucím“ – obava z možných následných problémů s policií
 • Obava o vlastní život a zdraví
 • Estetické a hygienické zábrany

 

Zákony/právo a první pomoc

 • Poskytnutí PP dle svých možností a schopností je i občanskou povinností. Neposkytnutí první pomoci řeší zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a to v ustanovení §150  151, ve kterých se uvádí:
 • …kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na 2 roky nebo zákazem činnosti…
 •  ….. Zdravotníci jsou povinni pomoci v důsledku závazku svého povolání – při neposkytnutí první pomoci bude potrestán odnětím svobody až na 3 roky nebo zákazem činnosti …
 •  …. řidič dopravního prostředku při neposkytnutí první pomoci bude potrestán odnětím svobody až na 5 let nebo zákazem činnosti.

 

DĚLENÍ PP

 • Technická PP
  • odstranění příčiny úrazu
  • vyproštění postiženého
  • přesunutí na bezpečné místo
  • hasiči, horská služba, vodní záchranná služba, svépomoc
 • Laická (předlékařská, základní) PP :
  • metody a opatření bez jakéhokoliv specializovaného vybavení
  • je poskytována i zdravotníkem (náhodně kolem jdoucím)
  • trvá do doby převzetí postiženého ZZS, nebo improvizovaného transportu do ZZ
  • součástí je přivolání ZZS, případně KPR
 • Odborná zdravotnická (rozšířená) PP
  • navazuje na základní použití speciálních pomůcek, prováděna odborně školenými pracovníky.
  • aplikace léků
  • použití diagnostických přístrojů (EKG, oxymetr ….)
  • použití léčebných přístrojů ( defibrilátor, O2, injektomaty….)
  • její součástí je i převoz ZZS do zdravotnického zařízení.

 

Podle závažnosti ošetřujeme

 • akutní stavy bezprostředně ohrožující život bezvědomí, nutná KPR, masivní krvácení
 • těžké postižení zdraví bezprostředně neohrožující život – rozsáhlé popálenin, poranění břicha.
 • méně závažná postižení – menší popáleniny, krvácení menších rozměrů, zlomeniny.
 • malá šance na přežití (PP musí být poskytována až do úmrtí) ztrátová poranění.

 

Pečujeme o zraněnou osobu, abychom:

 •  zachránili život
 •  zabránili zhoršení jeho stavu
 •  urychlili zotavení
 •  zajistili bezpečnost poraněnému, sobě i přihlížejícím

 

Postup při poskytování první pomoci

 • rychle
 • účelně
 • rozhodně
 • správně
 • klidně
 • volíme povzbudivá slova

 

Vyšetření postiženého – subjektivní příznaky

 • bolest
 • dušnost
 • žízeň
 • nauzea
 • únava
 • slabost
 • úzkost
 • strach
 • závrať
 • pocit chladu
 • ztráta paměti
 • hlad

 

Vyšetření postiženého – objektivní příznaky

 • Hodnotíme: zrakem, hmatem, čichem, sluchem

 

Nejčastější chyby

 • volající sdělí jméno postižené osoby a neuvědomí si, že není uvedeno na domovním zvonku
 • uzamčený vchod, nefunkční zvonky
 • vesničtí obyvatelé udají číslo popisné a neuvědomí si, že není viditelně umístěno
 • při zásazích v terénu – lesy, pole, louky….. nečeká u výjezdu ze silnice kontaktní osoba


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!