Infekční nemoc a její příznaky – obecná patologie (VŠ)

Téma: Infekční nemoc a její příznaky

Předmět: Obecná patologie/Lékařství

Zaslal(a): JaničkaSestřička

 

O výsledku infekčního onemocnění rozhoduje:

  • Virulence mikroba
  • Velikost infekční dávky
  • Reakce makroorganismu na infekční agens

 

V obraně proti infekci se uplatňují

  • Slizniční a kožní bariéra – je dána neporušeností povrchu, sekrecí mastných kyselin a mazu, sníženým Ph, sekrecí lysozymu a IgA
  • Nespecifické faktory – sem patří BUNĚČNÉ PRODUKTY (komplement, lysozym, interferon) a samotné buňky – granulocyty a makrofágy
  • Specifické faktory – zahrnují protilátkový systém (IgA, IgD, IGE, IgG, IgM), dále imunita celulární,

Jiné dělení je- imunita Humorální a celulární

 

Infekční nemoci se mohou rozdělit do skupin podle různých hledisek:

PODLE PŮVODCŮ

onemocnění způsobená primárními patogeny (původci vysoce virulentními, schopnými i u zdravých osob vyvolat infekční onemocnění

– jsou to tedy původci vlastích infekčních tzv. Klasických nemocí, které se mohou až epidemicky šířit a u nichž je proto zpravidla

– onemocnění způsobená původci slabšími (méně virulentními, obyčejně podmíněně patogenními

 

Obecně lze rozdělit infekční onemocnění rozdělit na (podle původců) na:

bakteriální, virová, prionová, mykotická, parazitární

 

PODLE PRŮBĚHU

akutní

chronická

 

PODLE ZPŮSOBU PŘENOSU

– přímým kontaktem s nemocným

– nepřímým kontaktem s nemocným, prostřednictvím předmětů potřísněných infekčními sekrety

-šíření nemoci se může dít cestou vzdušnou = respirační, vodou a potravinami = alimentární, krevní = parenterální

 

PODLE VĚKU

– např. Klasické infekční dětské nemoci) spalničky, spála, zarděnky, neštovice, černý kašel, záškrt

 

PODLE TYPU NEMOCÍ

– čistě humánní (břišní tyfus)

– přenosné ze zvířat (antropozoonózy) např. Salmonelózy

 

Příznaky: horečka a zánětlivé markery (z krevního obrazu), slabost

  • horečka může být kontinuální, vlnivá, septická, návratná, prchavá
  • řada infekčních nemocí probíhá jako sepse s teplotou vystupující během několika hodin na 39 – 40 stupňů neboli tzv septický ráz teploty
  • vzestup bývá doprovázen zimnicí až třesavkou, sestup pocením.


Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!