Odpovědnosti jedince za ochranu přírody

biologie

 

Téma: Odpovědnosti jedince za ochranu přírody

Předmět: Ekologie, Člověk a prostředí

Přidal(a): Jeanyss

 

 

Argumentační esej o odpovědnosti jedince za ochranu přírody a životního prostředí v ústavě ČR a v listině základních práv a svobod

Příroda nás vždycky provázela. Každý ji bral jako samozřejmost. Poskytuje nám vše, co potřebujeme k životu. Poslední dobou ale člověk více bere, než dává a životní prostředí a příroda jsou potřeba chránit. Už v Preambuli Ústavy ČR se prohlašuje: „My, občané České republiky…odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní…bohatství.“  I v Listině základních práv a svobod je napsáno, že „nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody … nad míru stanovenou zákonem.“ Z toho jasně vyplývá, že každý je odpovědný za to, jak se chová vůči životnímu prostředí. Každý také nese svůj díl odpovědnosti za aktuální stav životního prostředí.

Všichni totiž ovlivňujeme životní prostředí, někdo méně, někdo více. Stačí, když se rozhodujeme, jak pojedeme na nákup. V roce 2018 vyprodukovala individuální automobilová doprava přibližně 5,12 kg CO2 na 1 přepravenou osobu, zatímco veřejná doprava autobusy vyprodukovala na 1 přepravenou osobu jen přibližně 2,66 kg CO2. A to není zdaleka to jediné, dále záleží na tom, odkud pochází kupované zboží, v jakém obalu je zabaleno, zda potravina pochází z ekologického zemědělství, zda je spotřebič úsporný, jestli obal vytřídíme, kolik toho kupujeme atd. Každý můžeme přispět ke zlepšení stavu životního prostředí, nebo naopak k jeho zhoršení. Stačí stromy nekácet, ale zasazovat je (třeba na své vlastní zahradě). Za jeden slunný letní den vyprodukuje jeden vzrostlý listnatý strom průměrně 1000 l kyslíku, zatímco člověk za stejnou dobu spotřebuje jen 300 l kyslíku. Každý den také odpaří přibližně 100 l vody denně, čímž ochlazuje okolní ovzduší a ovlivňuje malý koloběh vody.  Kdo hospodaří, může hospodařit ekologicky. Když se každý bude chovat k přírodě šetrněji, bude to mít opravdu velký vliv.

Životní prostředí ale přece poškozují hlavně velké firmy a na to má dohlížet stát, jak je stanoveno v Listině základních práv a svobod. Stát by měl regulovat poškozování životního prostředí pomocí zákonů. Jenomže stát jsou lidé. Žijeme v demokracii a každý se může rozhodnout, koho bude volit. Právě hlasy rozhodnou, jestli stát budou řídit lidé, kteří budou dbát o naše životní prostředí. Za to jsme zodpovědní všichni dohromady. Pokud ale takoví lidé nezvítězí, pořád můžeme něco dělat. Můžeme se stát členy neziskových organizací, psát články do novin a informovat tak veřejnost. Vždycky můžeme nějak přispívat ke zlepšení životního prostředí.

Někdo by mohl říci, že nemá peníze ani čas na to žít ekologicky. Biopotraviny jsou drahé, jezdit autem je rychlejší, ekologické hospodaření je náročnější. Ale biopotraviny jsou také zdravější, ve vlaku nebo autobusu si můžeme číst nebo něco vyřizovat po telefonu a na ekologické hospodaření jsou dotace. Například v roce 2018 byla výše dotace za ekologické hospodaření na vinici 21 577 Kč na jeden ha.  A životní prostředí má také vliv na naše zdraví. Pomůžeme tak i sami sobě. Kromě toho za ochranu svého zdraví také platíme peníze. Každý rodič by měl myslet i na své děti a to, v jakém prostředí budou žít. Možná si stále někdo myslí, že příroda tu vždycky byla a bude a poradí si přece sama. Počet divokých obratlovců klesl mezi roky 1970 a 2014 o 60 %, jak zveřejnil Světový fond na ochranu přírody (WWF) ve své 12. zprávě o živé planetě. Nebyla bych si tedy tak jistá, že příroda tu bude vždycky. Alespoň ne v takové podobě, v jaké ji známe dnes. Pokud se teplota díky globálnímu oteplování bude stále zvyšovat (je předpokládán nárůst teploty o 1,1–6.4 °C do roku 2100 v závislosti na modelu), bude mít lidstvo problém s vysokými teplotami, suchem, zemědělskou výrobou a migrací obyvatelstva ze sušších a teplejších oblastí. Příroda člověka nepotřebuje a některé organismy přežijí i v extrémních podmínkách. Ochrana životního prostředí je důležitá i pro naši vlastní existenci a kvalitu života, a hlavně pro budoucí generace. Všechny přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné, proto bychom se k nim měli chovat šetrně a šetřit s nimi.

Podle Listiny základních práv a svobod má každý právo na příznivé životní prostředí. Právě každý z nás toto prostředí nějakým způsobem vytváří. Záleží tedy jen na nás, jakou bude mít podobu. Každý je odpovědný za plnění tohoto práva. Velkou odpovědnost v tomto směru máme také vůči budoucím generacím. Proto bychom se nad sebou měli zamyslet. Skutečně se snažíme zlepšit stav životního prostředí, nebo ho naopak zhoršujeme? Děláme skutečně vše, co je v našich silách? Každý by si měl odpovědět na tyto otázky sám a převzít svůj díl odpovědnosti za naše životní prostředí.

 

Zdroje:

  • Ochrana přírody a životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Envi Web [online]. Brno: Enviweb, c1999-2020 [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: http://www.enviweb.cz/60462
  • Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2018 [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí, CENIA, 2018 [cit. 2020-05-06]. ISBN 978-80-87770-81-8. Dostupné z: https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2020/01/Statisticka_Rocenka_ZP_CR-2018.pdf
  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Zákony pro lidi [online]. Zlín: AION CS, c2010-2020 [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-1
  • Usnesení č. 2/1993 Sb. Zákony pro lidi [online]. Zlín: AION CS, c2010-2020 [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2
  • Nedej se – Pestrá krajina. In: Česká televize [online]. Praha: Česká televize, 2020 [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/219562248430035-pestra-krajina/
  • Nedej se – Mezi prsty. In: Česká televize [online]. Praha: Česká televize, 2020 [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/219562248420011-mezi-prsty/
  • Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR [online]. Brno: EKOTOXA, 2015 [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-Komplexni_studie_dopady_klima-20151201.pdf
  • Divoká zvířata vymírají. Jejich počet klesl za posledních 40 let o 60 procent. Deník.cz [online]. Praha: VLTAVA LABE MEDIA, 2020 [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: https://www.denik.cz/ze_sveta/alarmujici-zprava-za-poslednich-40-let-klesl-pocet-divokych-zvirat-o-60-procent-20181030.html
  • Zdánlivá samozřejmost pro lidstvo aneb jakou hodnotu má strom? National geographic Česko [online]. Praha: VLTAVA LABE MEDIA, 2020 [cit. 2020-05-06]. Dostupné z: https://www.national-geographic.cz/clanky/zdanliva-samozrejmost-pro-lidstvo-aneb-jakou-hodnotu-ma-strom-20160705.html


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!