Krev – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Krev

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): anet

 

 

 

 

o tělní tekutiny

 42 l

 2/3 v buňkách

 1/3 extracelulární (krev, míza, tkáňový mok, specifické)

 

o krev obsahuje

 90 % voda, 9 % organické látky – bílkoviny (albuminy, globuliny, protrombin, fibrinogen), glukóza, 1 % anorganické látky ( NaHCO3, NaCl)

 organické látky

A. bílkoviny

 albuminy = transportní bílkoviny

→ osmotický tlak

 globuliny

→ funkce protilátek př. imunoglobin

 fibrinogen

→ rozpuštěná bílkovina připravená se srazit

→ při poranění se mění na fibrin

 protrombin

→ neaktivní enzym

→ aktivace 02, Ca – aktivuje fibrinogen

B. glukóza

→ stálé množství

→ glykemická křivka

→ hypoglykemie

→ hyperglykemie – cukrovka (způsobena malým vylučováním inzulínu)

→ inzulín a glukagon vylučuje slinivka břišní

→ Langerhansovy ostrůvky – hormony jsou vyloučené prolínáním do krve do kapilár

→ inzulin zajišťuje přenos glukózy z krve do buněk

C. soli

 NaCl

→ 0,9 % v krvi – fysiologický roztok (přirozený pro tělo)

 NaHCO3

→ pH = 7,4 – pH krve

→ pufr – látka, která udržuje stálé pH (kyselina a její sůl)

→ H2CO3 + NaHCO3 + HCl → H2CO3 + H2CO3 + NaCl

 

o krevní tělíska

 leukocyty, erytrocyty, trombocyty

1. ERYTROCYTY

 bikonkární struktura

 funkce:

→ 02 + hemoglobin ↔ oxyhemoglobin

→ CO2 + hemoglobin ↔ karbaminohemoglobin

→ Fe2+ + hemoglobin → methemoglobin Fe3+

→ CO + hemoglobin → karboxyhemoglobin

 bezjaderné → přenese více O2

 ženy 4,5 milionu/mm3, muži 5,5

 RES systém – játra a slezina, kostní dřeň, mízní uzliny

 hemoglobin

→ čtyři pyrolová jádra v kruhu spojená CH

 vznik červených krvinek

→ z kmenových buněk původně jaderných

→ životnost 120 dnů

→ zánik – slezina, játra

→ souvisí s nadm. výškou

 

2. LEUKOCYTY

 jaderné

 funkce

→ imunitní reakce – specifické, nespecifické

 vznik

→ červená kostní dřeň

→ pomnožením v RES

 zánik – RES

 lokalizace – krev, lymfa

 schopny diapedeze – schopnost prostoupit kapilárou

 schopny chemotaxe – pohyb na chemický podnět antigenu

 schopny amébovitého pohybu – schopnost měnit tvar

 schopny fagocytózy – pohlcení antigenu

 životnost – dny hodiny – menší než červené

 5000-10000/mm3 – není rozdíl žena, muž

 během dne počet kolísá

 

 Granulocyty – mají grana

 granulocyty – grana v cytoplazmě

 účastní se imunitní reakce 70 % z nich

 basofilní

→ málo 1 %

→ barví se zásaditými barvami – modrá

 neutrofilní

→ 70 %

→ většinou fagocytují

→ neutrální barviva – růžová

 acidofilní=eosinofilní

→ 3 %

→ fagocytují

→ barví se kyselými barvivy – červená

→ větší množství u alergiků

 

 Agranulocyty – nemají grana

 lyzogenní enzymy

 fagocytují

 monocyty

→ 5 %

→ fagocytují

→ chemotaxe

→ vznik – RES

→ velké buňky – pohlcují antigeny

 lymfocyty

 T – lymfocyty

→ dozrání v brzlíku

→ tvorba protilátek

→ fagocytují

 B – lymfocyty

→ tvorba protilátek

→ př. imunoglobiny

 

3. TROMBOCYTY

 odštěpky buněk

 vznikají z krevních buněk

 200-300 tisíc /mm3

 odbourání – RES

 trombóza – sraženina krve v neporušené cévě

 embolie – sraženina – ucpe cévu

 v neporušené cévě musí být v rovnováze protisrážlivé a srážlivé faktory

 protisrážlivé látky – heparin, kyselina acetyl-salicylová

 hemofilie – patogenní krvácivost, genetické, pohl. chromozom X

 homeostáze – zastavení krvácení

1) vazodilatace – zúžení cévy

2) O2 – pomocí kyslíku putují trombocyty na místo poranění

3) enzym – trombokináza

4) protrombin (zimogen) → působení trombokinázy vznik trombin

5) trombin zapůsobí že fibrinogen se mění na fibrin

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!