Teploléčebné metody – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Teploléčebné metody

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

– relaxace svalů, prokrvení, zvýšení metabolismu, proti bolesti a otokům, vazodilatace, …

 

– přívod tepla vedením

– zábaly, oblkady

– teplé, indiferentní, chladné

– suché teplé, indiferentní = udržení optimální teploty

– chladné, vlhké – ochlazení (krátkodobě), zadržení tepla, pocení (dlouhodobě)

 

– přívod tepla prouděním

– vodoléčba

– mechanické + tepelné působení

– celotělové koupele

– hypo-, izo-, hypertermické

– rovnovážný stav v mm-cm vrstvě okolo těla = efektivní teplota koupele

– skotské střiky

– střídání teplé a chladné vody

– vířivé koupele končetin

– mírně hypertermické

– sauna

– horký vzduch o nízké vlhkosti + ochlazení ve studené vodě

– tonizující účinky

 

– přívod tepla zářením

– umělé zdroje viditelného a IR záření

– žárovkové skříně – radiační teplo v uzavřeném prostoru

– solux, sirius – IR zářiče a výkonné žárovky s červenými a modrými filtry

– prohřívání epidermis – dermatologie, otorinolaryngologie, stomatologie

 

– tepelné působení ultrazvuku

– rozkmitání struktur (mikromasáž), fyzikálně-chemická aktivace, vznik tepla (asi 1/3 E)

– množství tepla závisí na tkáni – nejvíc na rozhraní

 

– vysokofrekvenční proudy

– >100kHz, viz účinky elektrických proudů

– krátkovlnná diametrie (λ=11m), ultrakrátkovlnná (λ=69cm), mikrovlnná (λ=12,25cm)

 

– klasická diametrie

– kontaktní elektrody => zapojení jako odpor

– nehomogenní rozložení tepla => riziko popálenin

 

– moderní diametrie

– izolované elektrody => zapojení jako dielektrikum

– prohřívání v kondenzátorovém poli

 

– vířivé proudy

– v magnetickém poli cívky (navíjení na končetinu, citlivá elektroda, …)

– menší prohřátí kůže

 

– mikrovlnná terapie

– unipolární aplikace mikrovlnného záření

– zdroj = magnetron = elektronka se silným magnetickým polem => rychlý rotačně kmitavý pohyb elektronů => emise elektronů o správné frekvenci

– povrchové ozáření malých ploch  x  polarizace membrán, rezonance, volné radikály

 

– elektrotomie, elektrokoagulace (viz moderní chirurgické nástroje)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!