Asepse, antisepse – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Asepse, antisepse

   Předmět: Obecná chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Asepse, antisepse

 

Asepse, antisepse

 • Historie: středověk – “ pus bonum et laudabile“
 • 1847 – Semmelweis – čisté ruce + čisté nástroje
 • – Lister – karbolová sprcha
 • Zásada:
  • ODDĚLIT SEPTICKÉ OD ASEPTICKÉHO
  • – ambulance
  • – oddělení
  • – sály – filtry
  • – personál – oblečení
  • – nástroje + přístroje
 • ˘ HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÝ REŽIM

 

Asepse = soubor opatření bránících kontaminaci sterilního materiálu, tkání, léčiv apod.

 • “ Režim:
  • – sterilní nástroje, léčiva
  • – sterilní prostředí
  • – sterilní oblečení
 • “ Oddělení septických pacientů
 • “ Dohled na dodržování zásad

 

Antisepse = proces zneškodňování většiny mikroorganismů na povrchu živých tkání, sliznic, nebo uvnitř organismu

 • “ Látky ničící patogeny, ale tkáňově netoxické
 • “ Aplikace:
  • – povrchová
  • – do tělních dutin
  • – parenterálně = celkově
 • “ Prostředky:
  • – chemické = antiseptika
  • – fyzikální = dreny
  • – mechanické =odstranění CT

 

Desinfekce = opatření sloužící k zneškodňování většiny mikroorganismů, v prostředí a na neživých předmětech – místnosti, vzduch, přístroje, nástroje

 • “ Prostředky mohou být tkáňově toxické
 • “ Cíl: přerušit cestu od ohniska nákazy k vnímavému jedinci
 • “ Preventivní
 • “ Represivní
 • “ Plnohodnotná – i viry, spory, vajíčka helmintů
 • “ Částečná
 • Metody desinfekce:
  • ˘ FYZIKÁLNÍ :
   • “ TEPLO : var – 30 min., 20 min + vyšší tlak
   • “ ZÁŘENÍ : UV lampy – sály, ambulance
   • “ FILTRACE vzduchu
  • ˘ CHEMICKÁ :
   • “ Koncentrace látky
   • “ Doba působení
   • “ Teplota prostředí
   • “ Roztoky – ponořování, potírání, vypařování do prostředí
   • “ Aerosoly – souvislý postřik

 

 • ZÁSADY:
  • – znalost hygienickoepidemiologcké situace
  • – opatření navrhuje lékař
  • – provádí kvalifikovaný personál
  • – znalost ohniska nákazy
  • – znalost cesty nákazy
  • – střídání desinfekčních prostředků
 • ŘEDĚNÍ:
  • – prostředek = 100%
  • – voda = 0%
  • – poměr dle návodu
  • – doba expirace
 • LÁTKY: baktericidní, virucidní, sporocidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní…
 • POSTUP PŘI DESINFEKCI:
  • ˘ dekontaminace
  • ˘ fyzikální čištění
  • ˘ desinfekce
  • např: Formalin, Persteril, Jodonal B, Chloramin, Jodisol, Ajatin, Galli – Valeriův roztok…

 

Vyšší stupeň dezinfekce

 • – pro ošetření termolabilních předmětů, optiky apod.
 • – agresivnější, ale nezneškodní vajíčka helmintů, cysty prvoků…

 

Sterilizace = opatření vedoucí k zneškodnění všech mikroorganismů, spor, helmintů, virů…

 • – zneškodněné mikroorganismy nemusí být z prostředí odstraněny => PYROGENY
 • “ FYZIKÁLNÍ STERILIZACE:
  • ˘ TEPLO
   • – Teplota
   • – Doba působení
   • “ Suché teplo – oxidace
   • Horkovzdušné sterilizátory: teplota 160- 180 st.C
    • fáze – přípravná – dekontaminace, balení, plnění
    • sterilizace – vyhřívací
    • vyrovnávací
    • expoziční
    • ochlazovací – na 60 stC
    • konečná – uskladnění, popis
    • materiál – kov, sklo, keramika
    • obaly – kovové, skleněné dozy, alobal
   • “ Vlhké teplo – koagulace bílkovin
   • “ Horká pára pod tlakem = AUTOKLÁV
    • Teplota 110 – 135 stC
    • Tlak 1.5 – 3 ATM
    • Postup:
    • – příprava materiálu – dekontaminace, sušení, balení
    • – plnění – obsah min. 10%, nepřeplňovat
    • – štěrbiny materiálu svisle
    • – otvory v bubnech do stran
    • – napouštění páry, odvzdušnění
    • – expozice – dostatečně dlouhá
    • – ochlazení, vyjmutí, uzavření bubnů
    • – skladování, označení expirace – zavřený buben 48 hod.
    • – otevřený buben 24 hod
    • materiál: kovy, sklo, keramika, textil, guma, některé plasty
    • obaly – kovové bubny a kontejnery, Lukasterik, Lukasterik s folií, Folie
   • “ Horká voda pod tlakem
    • Teplota: 125 stC
    • Tlak: 250 kPa
    • Doba: 20 min.
    • Pro nástoroje a materiál k okamžitému použití
   • “ Frakcionovaná sterilizace, bakteriální filtrace
    • – roztoky
    • – ovzduší
    • – operační sály
  • ˘ ZÁŘENÍ
   • “ UV – baktericidní zářiče
   • “ IR – infračervené sterilizátory
    • – teplota 200 stC
    • – doba – 10min.
   • “ ionizační záření – dávka 25 kGy
    • – nepoškozuje předměty
    • – obaly – lukasterik
    • – lukasterik s folií
    • – folie
    • – dlouhá EXP – 6m – roky
 • “ CHEMICKÁ STERILIZACE
  • Termolabilní předměty – optika, umělé hmoty
   • ˘ Formaldehyd – ostře štiplavý, -cidní
    • Páry – odpařování z roztoku, nebo tablet v uzavřeném prostoru
    • Povrchové působení
    • Vlhko snižuje účinnost
    • Teplota 60 – 80 stC
    • Materiál – hlavně optika
    • Obaly – Lukasterik, Lukasterik s folií, folie
    • Vyznačení datumu sterilizace a EXP
   • ˘ EO = Ethylenoxid
    • Etoxen = EO + CO2
    • Kapalina -> páry – výbušné, dráždí sliznice, nevolnost, bolesti hlavy, kancerogenní
    • Nutné důkladné odvětrávání prostor
    • Teplota 55 stC
    • Materiál: nástroje, textil, šití, plasty…
    • Obaly: Lukasterik, Lukasterik s folií, Folie
 • EXPIRAČNÍ DOBY:
  • Druh obalu Expirační doba
  • Bubny, kazety 48 hod
  • Lukasterik Sponka – 4 týdny
  • Lepenka – 3 měsíce
  • Lukasterik s folií 6 měsíců
  • Folie 6 měsíců
 • KONTROLA STERILIZACE:
  • “ Fyzikálně chemické testy – změna barvy, skupenství, papírové nebo trubičkové testy
  • “ Biologické testy
  • “ Stěry

 

Nosokomiální infekce

 • se nazývá infekce vzniklá po 48 hodinách od začátku hospitalizace
 • – vznikají ve zdravotnickém zařízení
 • – multiresistentní kmeny – G- : Proteus, Pseudomonas…
 • – G+ : Staph. aureus…
 • – Prevence – důsledná hygienickoepidemiologická opatření
 • – kontroly
 • – Obtížná a nákladná terapie

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!