Modelování – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Modelování

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Modelování

– teoretický poznávací proces poznání vlastností na základě zobrazení předlohy

– účelová činnost => podřízení způsobu a průběhu záměru

 

– abstrakce ztotožnění

– rozlišíme vlastnosti shodné a rozdílné v třídě předmětů a uvažujeme jen ty vhodné

– reprezentativní výběr = výběr vlastností, z nichž se dají vyvodit obecné závěry

 

– analogie

– strukturní nebo funkční podobnost mezi předměty a jejich vlastnostmi

– izomorfie = stav, kdy předměty vyhovují stejnému matematickému popisu

 

– dělení modelů

– reálné x abstraktní (matematické)

– podle obsahu náhodných prvků:  stochastické x deterministické

– induktivní (z empiriky)  x  deduktivní (z předpokladu)

– speciální typy

– simulace systému – nahrazení originálu a zpětné ověření informací

– matematický model – využití v informatice

– složkový – známe strukturu nebo složení, popsáno diferenciálními rcemi

– integrální – analýza vztahu vstupu a výstupu, popsáno integrálem


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!