Slezina – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Slezina

   Předmět: Speciální chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Slezina

 

Slezina

Anatomie:

 • Velikost 12 x 8 x 3 cm
 • Lokalizace – intraperitoneálně, levé subfrenium – 9 – 11 žebro = slezinná žebra
 • Ligamenta:
 • Gastrolienale
 • Frenicolienale
 • Cévy:
  • a. lienalis ( truncus coeliacus )
  • anastomozy s aa. gastricae breves, a. gastroepiploica sinistra
  • vena lienalis ( vena portae )
  • anastomozy s vv. gastricae breves ( jícnové varixy )
 • Funkce:
  • Embryonální období – hemopoetická – tvorba krevních elementů
  • Postnatální – destrukce krevních elementů, akumulace trombocytů, účast v imunitních procesech – RES

 

Vrozené vývojové vady sleziny

 • “ Hypoplazie, aplazie
 • “ Accesorní sleziny
 • Rozsev slezinné tkáně po peritoneu – oblast hilu, mesenterium…
 • Odlišit od splenózy – potraumatický rozsev slezinné tkáně
 • Při hypersplenizmu odstranit všechny accesorní sleziny, jinak po splenectomii dojde k hypertrofii této tkáně a k recidivě obtíží
 • “ Slezinné cysty
  • Pravé – vlastní výstelka
  • Sekundární – parazitární, potraumatické pseudocysty
 • Th – resekce časti sleziny s cystou se zachováním zbylé tkáně
 • “ Bloudivá slezina:
  • Nefixovaná v subfreniu – pohyblivá, riziko torze se zaškrcením cév a infarzací

 

Úrazová NPB sleziny

 • Parenchymový orgán – riziko ruptury a velkého krvácení
 • Mechanismus:
  • Tupý náraz na levý hemithorax, nebo bok
  • Ostré penetrující poranění břicha – bodné, střelné
  • Iatrogenní poranění – peroperační – háky…
  • Spontánní ruptura – u patologických změn sleziny – krevní malignity, splenomegalie, portální hypertenze ( stačí nepatrné trauma )
  • Slezinná žebra – 9.-11. vlevo – při fraktuře vždy myslet na riziko poranění sleziny
 • Dělení:
  • ˘ Ruptura pouzdra
  • ˘ Trhlina parenchymu nezasahující k hilu
  • ˘ Trhlina parenchymu zasahující k hilu
  • ˘ Odtržení sleziny od hilu
  • ˘ Dilacerace sleziny – rozdrcení
  • ˘ Subkapsulární hematom:
   • Intaktní pouzdro, tvorba hematomu pod pouzdrem
  • ˘ Riziko dvoudobé ruptury:
   • Nejprve hematom pod pouzdrem – anamnéza úrazu , často s nevelkou bolestivostí v levém hypochondriu
   • Po určité době – nárůst hematomu, nebo zvětšení při osmotickém přibývání tekutiny – ruptura pouzdra – významné krvácení – hemoragický šok – často s velkým časovým odstupem od úrazu
 • Symptomatologie:
  • Bolesti v levém hypochondriu
  • Povrchní dýchání z parezy bránice při subfrenickém hematomu
  • Rozvíjející se hemoragický šok – u dvoudobé ruptury s časovým odstupem
 • Diagnostika:
  • Anamnéza – trauma i v delším časovém odstupu
  • Fyzikální vyšetření – bolestivost v lsin. hypochondriu, hmatná resistence, povrchové známky zhmoždění, vzedmuté břicho – paralýza, hemoperitoneum, vyklenutí Douglasova prostoru
  • SONO – poškození parenchymu, volná tekutina v dutině břišní
  • RTG – fractura slezinných žeber, vysoký stav bránice, reaktivní pleurální výpotek vlevo
  • Lab: KO – pokles Hb, leukocytóza, trombocytóza
  • Diagnostická peritoneální laváž
  • Diagnostická laparoskopie
 • Terapie:
  • “ Konzervativní:
   • “ Monitorace stavu na JIP – u subkapsulárních ruptur, bez poškození hilu, bez známek hemoragického šoku
   • “ Monitorace KO, TK, P, pravidelné SONO, nebo CT kontroly
  • “ Operační: vždy snaha zachovat slezinu!!!
   • “ Trhliny – sutura, slepení, komprese Vicrylovou síťkou, ošetření laserem, ligatura segmentální cévy, segmentální resekce
   • “ Poranění hilu, dilacerace sleziny – splenectomie + snaha o reimplantaci částeček slezinné tkáně do omenta k zachování funkce
 • Komplikace:
 • Sdružené poranění dalších orgánů
 • Tvorba potraumatických pseudocyst

 

Splenectomie – indikace

 • “ Radikální onkochirurgická operace – metastázy ve slezině (žaludek, pancreas…)
 • “ Hypersplenický syndrom – pancytopenie při splenomegalii -portální hypertenze
 • “ Hemolytické anemie – hereditární sferocytoza, eliptocytoza, talasemie…
 • “ Idiopatická trombocytopenická purpura
 • “ Nádory sleziny
  • o Primární – hemangiom, lymfangiom, hemangiosarcom, lymfangiosarcom
  • o Sekundární – M. Hodgkin
 • “ Tromboza vena lienalis s jícnovými varixy
 • “ Splenorenální shunt při portální hypertenzi
 • Riziko po splenectomii:
  • “ Infekce – pneumokoky, meningokoky, haemophilus influensae – očkování před a po operaci, přeočkování po 5 letech
  • “ Trombocytóza – sklon k trombózám
  • “ Leukocytóza
  • “ Zmnožení erytroblastů

 

Splenomegalie

 • Zvětšení sleziny
 • “ Portální hypertenze
 • “ Hemolytické anemie
 • “ Střádavé choroby – ukládaní polysacharidů, lipidů…
 • “ Infekce – mononukleóza, toxoplazmóza, TBC, echinococcus…

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!