Skelet pánevního pletence

 

   Otázka: Skelet pánevního pletence

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Anatomie – Skelet pánevního pletence

 

Skelet pánevního pletence

 • kostěná část a měkká část
 • Topograficky se dělí na pánev velkou a malou.
 • Ženská pánev má odlišnosti, které zajišťují větší prostor pro rostoucí dělohu v těhotenství a možnost porodu.

 

 Pánevní pletenec

  • 2 kosti pánevní (osa coccae), vpředu spojeny symfýzou (vazivovatě chrupavčitá ploténka) a také křížovokyčelní klouby (pevné vazivové spojení), vzadu připojené ke kosti křížové (os sacrum).
  • pánev je spojena s L5 obratlem, kostí křížovou a kostrční a kostmi stehenními
  • pánevní kost vznikla srůstem tří kostí: kyčelní, stydká a sedací kost a všechny se setkávají v acetabulu
  • Tvoří pevný opěrný prstenec a současně pevnou ochrannou schránku.
  • Za porodu je součástí tvrdých porodních cest.
  • Řada anatomických útvarů umožňuje popis a orientaci na pánvi.
  • “ Velká pánev (pelvis major)
   • je ohraničena přední břišní stěnou, lopatami kostí kyčelních a lumbální páteří.
   • Směrem nahoru přechází do břišní dutiny a směrem dolů do malé pánve.
  • Linea terminalis (innominata)
   • odděluje velkou a malou pánev.
   • Je definována promontoriem, obloukovou čárou na kosti kyčelní, hřebenem na rameni kosti stydké a horním okrajem symfyzy.
  • “ Malá pánev (pelvis minor)
   • nahoře je definována hranicí s velkou pánví a její průběh a distální zakončení definují pánevní roviny.
  • Pánevní roviny.
   • “ pánevní vchod (aditus pelvis) – je definován rovinou vymezenou lineou innominatou. Vchod má příčně oválný tvar.
   • “ pánevní šíře (amplitudo pelvis) – je definována rovinou vymezenou středem křížové kosti, středem symfysy a středem jamky kyčelního kloubu. Šíře má kruhový tvar.
   • “ pánevní úžina ( angustia pelvis) – definice je určena rovinou vymezenou dolním okrajem symfysy, vzadu koncem kosti křížové a po stranách směrem dovnitř směřujícími trny kosti sedací. Úžina má tvar podélně oválný.
   • “ pánevní východ (exitus pelvis) – je definován lomenou rovinou vymezenou vpředu dolním okrajem symfysy, vzadu hrotem kostrče a po stranách hrboly kostí sedacích. Východ má tvar podélně oválný.
  • Pánevní rozměry (průměry)
   • Průměry dělíme na : přímé, příčné a šikmé.
    • 1.Pánevní vchod
     • přímý průměr (conjugata anatomica vera) – měří 11 cm (promontorium -horní okraj symfysy)
     • příčný průměr (diametr transversa) – měří 13 cm (nejširší část vchodu)
     • šikmý průměr (diametr obliqua) – měří 12 cm (SI skloubení – stydká kost)
     • Z porodnického hlediska jsou důležité další rozměry vztahující se ke vchodu.
     • conjugata obstetrica – měří 10,5 cm (promontorium – střed symfysy)/
     • conjugata diagonalis – měří 13 cm (promontorium – dolní okraj symfysy)
     • c.anatom.vera = c.diagonalis minus 2 cm (13 – 2 = 11cm)
     • nebo také c.externa minus 9 (20 – 9 = 11cm)
     • c.externa – je zevní rozměr, měří 20cm (trn L5 – horní okraj spony)
    • 2.Pánevní šíře
     • všechny rozměry jsou přibližně shodné a mají 12 cm3
    • 3.Pánevní úžina
     • přímý průměr – měří 11 cm (spodní okraj symf. – konec křížové kosti)
     • příčný průměr – měří 10 cm (vzdálenost trnů kostí sedacích) Je to nejužší místo.
    • 4.Pánevní východ
     • přímý průměr – měří 10 – 12 cm ( vzdál.dolní okraj spony a konec kostrče, kostrč se při porodu vychýlí dozadu)
     • příčný průměr – měří 11 cm (vzdálenost mezi hrboly sedacích kostí)
    • Ligamenta – stavbu pánve doplňuje vazivový aparát. Jsou to svazky a pruhy pevného vaziva mezi jednotlivými částmi kostí (například tříselný vaz, vazy zpevňující SI skloubení, vazy mezi trny sedací kostí a křížovou kostí aj.).
  • Pánevní osa (axis pelvis)
   • Osa je definována křivkou spojující středy přímých průměrů pánevních rovin.
   • V porodnictví slouží jako „vodící“ čára pro rodící se plod.
   • Sleduje zakřivení pánve, je dopředu konkávní.
  • Pánevní sklon (inclinatio)
   • Jedná se o úhel, který svírá rovina pánevního vchodu s vodorovnou rovinou.
   • U žen je to 60°.
   • Existuje také dolní sklon – úhel východu s horizontálou – měří 10°.
   • Měří se u stojící ženy
  • Zevní pánevní rozměry
   • Podle zevního měření pánve usuzujeme na vnitřní rozměry.
   • Zjištění zevních rozměrů je součástí porodnického vyšetření.
   • K měření slouží anatomické body na pánvi a pelvimetr.
   • “ distantia bitrochanterica – měří 32 cm (vzdálenost mezi trochantery stehenních kostí)
   • “ distantia bicristalis – měří 28 – 29 cm (vzdál.mezi hřebeny lopat kyčlí)
   • “ distantia bispinalis – měří 24-26 cm (vzdálenost mezi předními trny kyčlí)
   • “ conjugata externa (d.Baudelocque) – měří 20 cm (vzdál.trn L5-horní okraj symfysy)
   • Michaelisova routa – je kosodélník určený body : trn L5, konec os sacrum, zadními kyčelními trny. V místech těchto bodů jsou kožní jamky. Rozměry 11 cm, 10cm, 4cm a 7cm. Routa má symetrický tvar.

 

 Kost pánevní

 • os coxae
 • je složena ze tří kostí, které se embryonálně zakládají samostatně, ale v dalším vývoji vzájemně pevně srůstají v jednu párovou plochou kost (spojení je v oblasti jamky kyčelního kloubu).
 • Kyčelní kost (os ilium) – je tvořena tělem a rozměrnou lopatou. Na kosti jsou důležité přední a zadní trnové výběžky, které slouží k zevnímu vyšetřování pánve. Probíhá zde linea arcuata (součást l.terminalis).
 • Kost sedací (os ischií) – je tvořena tělem a rameny. Důležitý je trn a hrbol kosti které definují pánevní roviny.
 • Kost stydká (os pubis) – je tvořena tělem a rameny. Obě stydké kosti jsou vzájemně spojeny symfysou. Horní rameno určuje přední část l.terminalis.

 

 Kost pánevní

 • ala osa ilium – lopata kosti kyčelní vybíhá nahoru
 • nahoře je hrana krista iliaca, vpředu končí trnem spina iliaca anterior, spina iliaca superior, dozadu jde spina iliaca postarior inferior a posterior superior
 • oblouk uvnitř konší spina ischiadika, vzadu kloubní plocha pro přípoj křížové kosti – facies auricularis

 

 Kost sedací

 • dolů rameno – ramus osis ischii – tvar „L“
 • hrbol sedací kosti

 

 Kost stydká

 • tělo
 • hrbol stydké kosti – tuberculum pubikum
 • os pubis a os ischii obkružují ucpaný otvor – foramen obturatum, membrána obturatoria

 

 Kost křížová

 • os sacrum
 • plochá kost se skládá z těla, křídel a kloubních ploch (s kyčelními kostmi, obratlem L5 a kostrčí).
 • Na kosti rozeznáváme přední stěnu, která je konkávní, hladká a která je součástí kostěného porodního kanálu.
 • Důležitým bodem na kosti je promontorium a od něho vybíhající zadní část linea terminalis.
 • Zadní stěna je nerovná, konvexní. Uvnitř kosti je kanál, ze kterého vystupují křížové nervy.
 • Embryonálně vzniká srůstem z 5 obratlů.

 

 Kostrč

 • os coccygis
 • je tvořena 3-4 rudimentárními obratly.
 • S křížovou kostí je spojena chrupavkou.
 • Konec je volný.
 • Konce kosti křížové a kostrční definují pánevní roviny.

 

 Spona

 • symfhysis pubica
 • vazivově chrupavčitá ploténka spojující vpředu pánevní kosti.
 • je 3-4 cm dlouhá a 0,5 cm silná.

 

 Křížo-kyčelní kloub

 • articulacio saroilica
 • spojuje pánev k osové kostře.
 • Kloub je pevný s množstvím silných vazů.

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!