Vylučovací soustava člověka, tvoba moči

biologie

 

Téma: Vylučovací soustava člověka, tvoba moči

Předmět: Biologie

Přidal(a): Arichild

 

Orgánová soustava, která zajišťuje vylučování odpadních látek z těla. Mezodermální původ.

 

Funkce

 • primární – vylučování zplodin metabolismu, rozpuštěných produktů látkové výměny z krve (močovina, kys. močová, voda), regulace množství vody v těle, udržování stálého pH v krvi, podílení se na homeostáze
 • sekundární – produkce hormonů ovlivňující př. krevní tlak, krvetvorbu, produkci vitamínů
 • homeostáza – stálost vnitřního prostředí – regulace elektrolytů, vody a pH tělních tekutin v těle
 • endokrinní funkce- uvolňování reninu do krve – enzym ovlivňující krevní tlak a erytropoetin (krvetvorba)
 • syntéza vitamínu D – zapojení do regulace metabolismu vápníku

 

Rozdělení VS

 • vlastní vylučovací orgány – ledviny (= renes)
 • vývodné cesty močové
  • horní – ledvinné kalichy (=calices renales), ledvinná pánvička (=pelvis renalis), močovod (=ureter)
  • dolní – močový měchýř (=vesica urinaria), močová trubice (=urethra)

 

1) Ledviny (= renes)

 • párový fazolovitý orgán uložený v horním úseku zadní části břišní dutiny – podél páteřního kanálu mezi 12. hrudním a 3. bederním obratlem
 • obklopeny tukovou tkání – vazivem
 • pravá ledvina je uložena o něco níže
 • ledviny jsou vlastním funkčním orgánem vylučovací soustavy, dochází v nich k tvorbě moči
 • vnější stavba:
  • fazolovitý tvar, tužší konzistence, červenohnědá
  • 2 plochy – přední x zadní
  • 2 okraje – mediální x laterální
  • 2 póly – horní x dolní
  • ledvinná branka (=hilum renale) – místo vstupu cév a výstupu moč. cest
 • vnitřní stavba:
  • vazivové pouzdro – tenká slupka tuhého vaziva na povrchu ledviny
  • parenchym = vlastní ledvinná tkáň
  • skládá se v každé ledvině asi z 1 miliónu nefronů a rozvětvených sběrných kanálků
  • vše stmeleno vmezeřeným vazivem
  • ledvinný parenchym uložen ve dvou vrstvách:
   • ledvinná kůra – tenká vnější vrstva, světlá
   • ledvinná dřeň – silnější vnitřní vrstva, tmavší, není kompaktní, rozdělena do cca 15 ledvinných pyramid, báze směřují k povrchu, zaoblené hmoty tzv. ledvinné papily směřují k ledvinnému hilu

 

Nefron

 • základní stavební a funkční jednotka ledvin
 • ledvinný tubulus
 • dochází v něm k tvorbě moči, dlouhý 40 – 50 mm
 • stavba: aferentní areriola -> glomerulus -> Malpighiho tělísko -> proximální tubulus -> Henleova křivka -> distální tubulus -> sběrací kanálek
  • a) aferentní areiola – přivádí krev, eferentní areriola – odvádí krev
  • b) glomerulus – klubíčko krevních kapilár
   • tvorba filtrátu – primární moč
   • filtrace krevní plazmy
  • c) Malpighiho tělísko – proximální část nefronu, uložena v ledvinné kůře
   • Bowmanův váček – váček ve tvaru pohárku
   • dva listy – vnější x vnitřní, přechází v sebe okraji
   • oba listy tvořeny jednou vrstvou epitelových buněk
   • podocyty (=mezengiální buňky)- buňky zabraňující zpětnou resorbci vody z BV do krve, jsou kontraktilní
  • d) proximální tubulus
   • zpětná selektivní resorpce
   • vrací se 100% glukózy, 98% NaCl, HCO2
   • pasivně následuje H₂O – osmózou
  • e) Henleova křivka
   • zpětné vstřebávání iontů Na
  • f) distální tubulus
   • resorpce NH₃, H, K
   • udržování stálého pH plazmy
  • g) sběrací kanálek
   • zahušťování moči (hypertonická) – podílí se hormon ADH (=neurohypofýza) – vylučuje se při nedostatku vody, umožňuje zpětné vstřebávání H₂O do krve
 • funkce nefronu:
  • glomerulární filtrace primitivní moči
  • selektivní resorpce látek a vody z filtrátu
  • sekrece některých iontů a látek do moči
  • sběr moči a její konečné zahuštění

 

2) Močovod (= ureter)

 • párový orgán, hvězdicovitý, cca 25 cm
 • odvádí moč z ledvin do močového měchýře
 • ledvinné kalichy – nálevky uloženy uvnitř ledvinného hilu – ledvinné branky
  • obepínají ledvinné papily (zaoblené hroty ledvinných pyramid) do nichž proudí moč
  • kalichy se vzájemně stékají do ledvinné pánvičky
 • ledvinná pánvička – rozšířená horní část močovodů, stékají se do nich ledvinné kalichy
 • funkce:
  • posun moči z ledvinové pánvičky do močového měchýře – aktivně (pasivně neprochází)
  • pohyb zajišťuje hladká svalovina – peristaltické pohyby
  • záklopka – ústí močovodu a moč. měchýře, zabraňuje zpětnému toku moči do ledvin
  • možná blokace močovými kameny

 

3) Močový měchýř

 • dutý, trubicovitý orgán vakovitého tvaru
 • 3 vrstvy hladké svaloviny
 • uložený v pánevní dutině za sponou stydkou
 • slouží jako zásobárna moči před jejím vyprázdněním
 • fyziologická kapacita je asi 250 – 400 ml, maximálně pak 700 ml
 • sliznice je pokryta přechodným epitelem a vytváří síťovitě uspořádané řasy
 • funkce:
  • skladování a vylučování moči
  • vyloučení – relaxace vnitřního svěrače – příčně pruhovaná svalovina, inervace parasympatickými jevy – vylučování moči = mikce
  • reflex močení – mícha oblasti kosti křížové
   • inhibice hypothalamem a kůrou – do jisté míry jde reflex ovlivnit

 

4) Močová trubice

 • nepárový trubicovitý orgán, koncový úsek
 • délka záleží na pohlaví – u mužů součást RS
 • vnější svěrač močové trubice – ovladatelný vůlí, při nadměrné náplni reflexně povoluje

 

Jak a kde se tvoří moč?

 • moč = vodný roztok odpadních látek metabolismu
 • vzniká v ledvinách filtrací krve
 • pH – 4.5 až 6,5
 • tvorba začíná v glomerulech (bazální membrána)
 • > filtrací krve jde do Bowmanových váčků primární moč (podobná krevní plazmě, ale bez bílkovin) -> systém kanálků a zpětná resorpce látek (H₂O, glukóza, AMK, ionty) -> vznik definitivní moči – vtéká do ledvinových kalichů a ledvinné pánvičky


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!