Buňka – maturitní otázka

 

Otázka: Buňka

Předmět: Biologie

Přidal(a): Anička

 

Cytologie = nauka o buňce

Cellula = buňka =základní stavební a funkční jednotka všech organismů

 

Chemické složení

 • biogenní prvky
  • makrobiogenní 0,1-50% C,H,N,Fe,F,O
  • mikrobiogenní 0,1-0,001% Zn,Mn,Cu,I
  • stopové 0,001% F,B,Br,Si,Se
 • sloučeniny až 90% celkové sušiny – tuk – estery vyšších mastných kyselin a glycerolu
  • fce zásobní a stavební
 • bílkoviny – fungují v buňce jako rozpouštědla
  • makromolekuly – vytvářejí dlouhé řetězce aminokyselin
 • sacharidy – fce – zásoba energie – glukóza, škrob, glykogen
  • stavební fce – celulóza, chitin
 • nukleové kyseliny – RNA a DNA
  • uchování, přenos a uplatnění genetické informace
 • alkaloidy
  • ochrana pro rostliny(jedovaté)
 • barviva a pigmenty – rozpustné ve vodě, pigmenty v tucích
 • hormony
 • pryskyřice
 • éterické oleje

 

Anorganické látky

 • voda – rozpouštědlo, prostředí pro reakce, udržování tělesné teploty, rozvod látek

 

Stavba a struktura

 • Prokaryotní buňka
  • mají bakterie, sinice a prchlorophyta
 • Eukaryotní buňka
  • stavba eukaryotní buňky:
   • velikost 10-100 nanom
   • tvar kulatý, oválný, krychlový aj.
   • buněčné povrchy, cytoplazma, organely – membránové a nemembránové

 

Buněčné povrchy

 • plazmatická membrána – obal všech buněk
  • výběrově polopropustná(selektivně semitermeabilní)
 • skládá se – 2 vrstvy fosfolitidů (=skladba plazmatických membrán)
  • hydrofilní – přitahuje H2O
  • hydrofóbní – odpuzuje H2O
  • v membráně molekuly bílkovin – transportní fce průchod látek přes membránu
  • cholesterol – stavební fce
  • polysacharidy – hledají a váží na sebe molekuly

 

Buněčná stěna

 • na povrchu rostlin a hub
 • pevná, chrání, davá tvar
 • termiabilní=úplně propustná
 • rostliny – celulóza
 • houby – chytin
 • apozice = postupné tloustnutí buněčné stěny – v ní otvory==>komunikace mezi buňkami

 

Cytoplazma

 • vyplňuje veškerý prostor buňky
 • směs roztoků, které mají proměnlivé složení
 • obsahuje organické a anorganické látky
 • pH 6,8 až 7
 • hyaloplazma=hustší cytoplazma, méně organel, směrem ven
 • granuloplazma=řidší cytoplazma, více organel, směrem dovnitř
 • fce:
  • umožňuje transport látek
  • základ buňky je cytoplazma
  • protoplazma – cytoplazma a organely

 

Membránové organely

 • buněčné jádro – mají všechny eukaryotní buňky
 • jaderný obal – dvojtý obal plazmatické membrány
 • uvnitř jádra – karyyoplazma
 • jadérko
  • chromatin=hmota
   • obsahuje genetickou informaci
  • => chromozomy
   • diploidní – 2 sady chromozomů
   • haploidní – 1 sada chromozomů
  • fce:
   • uchování a přenos gen. informace
  • řídí buňku

 

Související organely

 • endoplazmatické retikulum
  • fce: tvorba všech látek, které buňka potřebuje nebo vyloučí pryč
  • drsné či hladké
 • golgiho komplex
  • soubor měchýřků a cysteren, ve kterém dochází k chemické úpravě látek vytvořených v retikulu
  • rostlinné I živočišné buňky
 • mitochondrie
  • dýchací centrum buňky
  • dochází zde ke štěpení jednoduchých organických molekul za přítomnosti kyslíku
  • buňky roslin, hub I živočichů
  • kristy=zachyceny dýchací enzymy
  • matrix=základní hmota
  • ATP-vytváří molekuly ATP, kde se ukládá či štěpí energie
  • semiautonomní=polosamostatné
 • plastidy
  • =váčky, měchýřky
  • pouze rostlinné buňky
  • 3 typy:
   • chloroplasty
    • =pozůstatky sinic, dělí se sami
    • dělí se sami
    • obsahují: fotosyntetické pigmenty
   • chromoplasty
    • žlutá, červená, černá
    • karatenoidy-xantofyly, karotiny
   • leukoplasty
    • obsahují zásobní látky(škrob)
 • vakuola
  • v rostlinných buňkách
  • vakuolizace – vytvoření 1 vakuoly z více mladých vakuol
  • tonolast – na povrchu membrány
  • uvnitř – buněčná šťáva – roztok – obsahuje trávicí enzymy
 • lysozom
  • drobné kulovité váčky
  • výhradně u živočichů
  • fce: obsahujá trávicí enzymy – štěpící, trávicí fce
 • vezikuly
  • fce: uložení zás. Látek

plazmodesma=umožňuje komunikaci mezi ostatnímu buňkami

 

Nemembránové organely

 • bičík
  • na povrchu buňky
  • organela pohybu
  • =flagellum
  • tvořen mikrotubulemi
 • centrioly
  • podílejí se na dělení
  • pouze u živočišné buňky
  • 2 centrioly – při dělení se oddělí, každá se přesune na jinou stranu buňky
 • cytoskelet
  • vnitřní kostra buňky
  • skelet=kostra
  • mikrotubuly=zpevňovací fce
  • mikrofialenty=pružná vlákna
  • jsou v ní zachyceny veškeré organely
  • umožňuje pohyb cytoplazmy
 • ribozomy
  • u všech typů buňěk I prokaryotní

 

Prokaryotní buňka

 • nemá ohraničené jádro
 • nemá membránové organely
 • buněčná stěna murein
 • plazmatická membrána
 • téměř stejná jako u eukaryotní buňky
 • výběrově polopropustná
 • často vchlípeniny membrány
 • nad plazmatickou membránou pouzdro

 

glykokalix=výběžky

 • chemické rozlišení
 • nukleoid – zastupuje jádro
 • plazmidy – malá molekula DNA
 • ribozomy – buněčná inkluze – zásobní látky
 • reprodukce – dělení buňěk – amitóza=nepřímé dělení, takto dělení nádorových buňěk
 • mitóza = 1 buňka mateřská – 2 buňky dceřinné
 • 1.fáze karyokineze, 2.fáze cytokineze

 

Eukaryotní buňka Prokaryotní buňka
Střední lamela pouzdro
amyloplast Buněčná stěna
Plazmatická membrána Cytoplazmatická membrána
Buněčná stěna cytoplazma
chloroplast ribozomy
mitochondrie plazmid
Jádro pili
Golgiho aparát bičík
Drsné a hladké endoplazmatické retikulum nukleoid
vakuola

 

Živočišná buňka Rostlinná buňka
Cytoplazmatická membrána Buněčná stěna
Lizozomy místo vakuol Plastidy a barviva
Zás.látky tuk a glykogen vakuola
mitochondrie Zás.látky olej a škrob
Nemají buněčnou stěnu Plazmatická membrána
Golgiho aparát mitochondrie
centrioly plazmodezmy
ribozómy cytoskelet
Endoplazmatické retikulum Endoplazmatické retikulum
ribozómy
Golgiho aparát

 

Historie

 • 1665 – Robert Hook – pozoroval strukturu korku a objevil malé komůrky, buňky, a pojmenoval je celula. Pozoroval i živé buňky.
 • 1781 – Fontana – definoval jádro s jadérkem
 • 1837 – Jan Evangelista Purkyně – objevil principální analogii v základní stavbě rostlin a živočichů – jsou tvořeny z malých strukturálních elementů – zrníček buněk.
 • 1838 – Mathias J. Schleiden (botanik)
 • 1839 – Theodor Schwann (zoolog): Mikroskopická studia o shodě ve struktuře a růstu živočichů a rostlin


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!