List – stavba rostlinného těla

biologie

 

   Otázka: List

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Barbora

 

 

Obsah tématu

 

LIST (fylom)

 • postranní, většinou zelený orgán s omezeným růstem
 • Fce: Fotosyntéza, transpirace, výměna plynů
 • Má kutikulu
 • Vyrůstají z listových pupenů (šupiny proti vysychání, poškození)
 • Bez listů – kokotice
 • Dvoulící (bifaciální) – rozlišena svrchní a spodní strana
 • Jednolící (monofaciální) – nerozlišen, vznik srůstem okrajů původně dvoulícého (kosatec)
 • Ekvifaciální – 2 vrstvy palisádového, uvnitř 1 houbovitý – např. u ponořených vodních rostl (např vodní mor)
 • Unifaciální – jedna strana čepele výrazně přerůstá druhou, takže se zdá, jako by měl jednu stranu – skřípina lesní
 • Souměrné listy, vzácně nesouměrné (nesouměrná čepel – jilm)

 

Na rostlině můžeme rozlišit tři typy listů:

 • dělohy – zárodečné listy se zásobní funkcí, mohou ale i fotosyntetizovat
  • různý počet děloh (1, 2, mnoho – nahosemenné)
 • asimilační listy – „typické“ listy s fotosyntetickou funkcí, obvykle členěn na řapík (připojení ke stonku) a listovou čepel (asimilační plocha)
  • řapík může chybět – list je přisedlý (zimolez)
 • listeny – redukované listové struktury, často funkce opory pro jiné orgány (zákrov)
  • u některých druhů mohou být barevné (červené „květy“ pryšce nádherného)

 

Stavba listu:

 • Čepel, řapík + může být i pochva či palisty
 • Pochva : u jednoděl. (trávy, banánovník-zdánlivý kmen)
 • Palisty: dva drobné listové úkrojky vyrůstající na bázi řapíku (u řapíkatých listů – růže) nebo na bázi čepele (u listů přisedlých)
 • Botka (např. u rdesnovitých) – srostlé palisty

 

Žilnatina = soubor CS v listové čepeli, vodivá, zpevňovací fce

 • a) žilnatina uzavřená – hlavní žilky propojeny sítí menších; tvoří uzavřenou síť
 • b) žilnatina otevřená – žilky nejsou vzájemně propojeny; koncové části jsou volné; např. kapradiny

 

 • Vidličnatá – nejstarší typ; jinan (gingko)
 • Jehlice – zpravidla jen jedna žilka; jehličnany
 • Rovnoběžná – 1DĚLOŽNÉ, trávy
 • Souběžná – 1DĚLOŽNÉ s oválnými listy; konvalinka
 • Zpeřená – nejčastější typ u dvouděložných; dub, buk
 • Dlanitá – vystupuje téměř z jednoho místa; platan javor
 • Znožená – málo častá, každý lísteček složeného listu k hlavnímu řapíku přirůstá stopkou

 

 • Vernace = uložení mladých listů v pupenu – spirální (kapradiny), podvinutá, nadvinutá, svinutá, složená, zmuchlaná, plochá, řasnatá
 • Heterofylie – různolistost (břečťan, vodní: jiné listy u dna a na hladině – stulík, nepukalka)
 • na téže rostlině se vyskytují listy různého tvaru
 • Anizofylie – listy stejného tvaru, avšak s výrazně dvojí velikostí

 

Anatomické rozdělení listu

 • Svrchní epidermis
 • Spodní epidermis (s jejími deriváty , stomaty=průduchy, hydatodami, trichomy)
 • Mezofyl – základní pletivo: palisádový a houbovitý
  • Vrstva dělající fotosyntézu
  • Palisádový – pod svrchní pokožkou – rozhodující význam pro fotosyntézu, tvořen protáhlými buňkami s velkým obsahem chloroplastů
  • Houbovitý – buňky nepravid. tvaru, menší množství chloroplastů, větší interceluláry – odvádějí asimiláty vznikající v mezofylu do lýka cévních svazků
 • Cévní svazky a jejich pochvy

 

a) List jednoduchý – nečleněná čepel

b) List složený – členěná

 • A) zpeřený (licho, sudo) -př. Akát
 • B) dlanitý -př. jírovec

 

Umístění listů na stonku

 • V: hluchavka
 • S: slunečnice
 • P: vraní oko

 

Hospodářský význam

 • Zelenina – špenát, kapusta, zelí
 • Léčitelství – bylinky – máta
 • Koření – vavřín, majoránka
 • Čaj
 • Průmysl – sisal, tabák, konopí
 • Pícniny – jetel, traviny


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!