Ošetřovatelská péče u klienta s ischemickou chorobou srdeční

ošetřovatelství

 

Otázka: Ošetřovatelská péče u klienta s ischemickou chorobou srdeční

Předmět: Lékařství a ošetřovatelství

Přidal(a): Nattyla

 

Anatomie

Srdce (cor) je pružná svalová pumpa zajišťující rytmickými stahy stálé proudění krve a tkáňové tekutiny. Krevní cévy jsou pružné trubice, které se dělí podle stavby a funkce na tepny (arterie), žíly (veny) a vlásečnice (kapiláry). Srdce je svým původem céva. Stavba proto odpovídá stavbě stěny velkých cév. Je to dutý svalový orgán uložený v dolní části mezihrudí a bránicí. Dvě třetiny zasahují do levé poloviny hrudníku, jedna třetina do pravé. Vnitřní výstelku srdce tvoří endokard – tenká blána, která vystýlá srdeční dutiny a vytváří mezi síněmi a komorami cípaté chlopně. Střední vrstvu tvoří myokard – srdeční svaloviny složená z příčně pruhované tkáně. Srdce je dále pokryto epikardem – vazivem, které přechází podél cév vstupujících a vystupujících ze srdce v perikard – zevní obal srdce. Souvislou srdeční přepážkou je srdce rozděleno na pravou a levou polovinu. Každá polovina se dělí na atrium (síň srdeční) a ventriculus (komoru srdeční). Do pravé srdeční síně přitéká horní dutou žílou (v. cava superior) a dolní dutou žilou (v. cava interior) odkysličená krev z orgánů a tkání. Smrštěním pravé síně je krev vypuzena do pravé komory a po smrštění plicními tepnami do plic. Z plic se vrací okysličená krev čtyřmi páry plicních žil do levé srdeční síně. Při kontrakci levé síně je krev přečerpána do levé komory a aortou do celého těla. Na začátku aorty je poloměsíčitá chlopeň zabraňující zpětnému toku krve.

 

Charakakteristika onemocnění

Ischemická choroba srdeční (ICHS) je nedokrevnost (ischemie) myokardu způsobená patologickým procesem v koronárním řečišti.

 

Rozdělení

 • Akutní: nestabilní angina pectoris, akutní infarkt myokardu, náhlá smrt
 • Chronické: angina pectoris, němé ischemie, ICHS se srdečním selháním, ICHS s arytmiemi

 

Komplikace

 • porucha metabolizmu srdečního svalu
 • změny elektrických vlastností srdce – riziko vzniku arytmií
 • aneuryzma srdeční stěny s rizikem ruptury
 • porucha mechanické funkce srdce

 

Příčiny

Porucha prokrvení srdečního svalu, která může mít původ organický nebo funkční. Nejčastější příčinou onemocnění je arterioskleróza koronárních artérií.

 

Rizikové faktory

Hypertenze, porucha lipidového metabolizmu, kouření, diabetes mellitus, obezita, nedostatek fyzické aktivity, stres, mužské pohlaví.

 

Příznaky

 • námahová bolest na hrudi – stenokardie (bolest může vyzařovat do dolní čelisti, horních končetin nebo do zad), která vymizí po přerušení námahy nebo po požití léků rozšiřující koronární cévy (vazodilatancie)
 • pocit nedostatečného dechu

   

Vyšetřovací metody

 • EKG – klidové
 • zátěžové metody (bicyklová ergometrie)
 • echokardiografie
 • invazivní metody (koronarografie)

 

Doplňující vyšetření

 • Holter s dlouhodobou monitorací EKG

 

Léčba

 • změna životosprávy (pohyb, léčba obezity, nekouřit atd.)
 • farmakologická
 • antianginózní léky – nitráty
 • antiagregancia – kyselina acetylsalicylová
 • antikoagulancia
 • ACE inhibitory
 • léky, které ovlivňují rizikové faktory (např. hypolipidemika)

Intervenční:

 • PTCA – zprůchodnění uzavřené tepny balonkovým katétrem

Operační:

 • aortokoronární bypass – podstatou je přemostění zúženého nebo uzavřeného úseku aortokoronární cévy pomocí náhradní cévy

 

Ošetřovatelský plán a jeho realizace

Klient se ukládá na koronární jednotku (interna), JIP, popřípadě při selhávání životních funkcí na ARO

Poloha, pohybový režim

 • uložíme klienta do polohy s mírně zvednutou horní částí
 • zajistíme klid na lůžku

Sledujeme:

 • bolest včetně lokalizace, charakteru
 • fyziologické funkce, srdeční rytmus na monitoru
 • vznik arytmií (porucha srdečního rytmu)
 • účinky oxygenoterapie
 • stav vědomí, prokrvení končetin a barvu kůže
 • bilanci tekutin
 • hmotnost
 • vyprazdňování stolice
 • výsledky laboratorních vyšetření
 • žilní vstupy
 • psychický stav
 • vše zaznamenáváme do dokumentace

 

Hygienická péče

 • dle zdravotního stavu aktivizujeme klienta k hygienické péči
 • když tak dopomáháme

 

Výživa

 • zhodnotíme úroveň výživy a sebepéče
 • první den pouze kašovitá strava
 • další den strava kašovitá
 • třetí den dieta šetřící

 

Vyprazdňování

 • nutná prevence zácpy a tuhé stolice (dostatek vhodných tekutin, čípků, event. Mikroklyzma)
 • nepravidelné vyprazdňování tuhé stolice a usilovné tlačení může způsobit embolii

 

Rehabilitace

 • dle ordinace a zdravotního stavu provádíme rehabilitaci
 • nutno spolupracovat s rehabilitační pracovnicí
 • naučíme klienta relaxační techniky
 • cvičení by mělo pokračovat i po propuštění pacienta domů
 • cvičení by mělo probíhat dle stavu pacienta
 • součástí by měla být i psychická rehabilitace

 

Psychosociální potřeby

Pro klienta je velmi důležité, aby byl o své diagnóze a možných komplikacích informován. Je nutné zvolit vhodnou formu komunikace a edukace a tím eliminovat psychické projevy (strach, úzkost).

 

Domácí péče

 • klient odchází domů po stabilizaci stavu
 • je informován o návštěvě svého ošetřujícího lékaře, o správné stravě, pravidelném vyprazdňování
 • zcela nevhodné je zvedání těžkých břemen a posilování, doporučuje se cyklistika, plavání
 • je nutno vysvětlit rizika kouření (nikotin způsobuje zúžení cév), pití alkoholu, obezity, nedodržení léčebného režimu, škodlivosti stresu atd.
 • doporučuje se lázeňský pobyt


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!