Léčiva z přírodních surovin

chemie-léčiv

 

Otázka: Léčiva z přírodních surovin

Předmět: Chemie léčiv

Přidal(a): Anet D.

 

 

Farmakognosie

 • = farmaceutická disciplína, která se zabývá popisem léčiv přírodního původu (nejčastěji rostlinného), jejich získáváním, zpracováním, uchováváním a medicínským využitím
 • Studium přírodních léčiv
 • Navazuje na:
  • Obecnou biologii
  • Molekulární biologii
  • Botaniku
  • Obecnou chemii
  • Organickou chemii
  • Biochemii
  • Analytickou chemii

 

Historie

 • Ebersův papyrus = egyptský lékařský papyruss vědomostmi o léčivých rostlinách
 • De Materia Medica = dílo, základní historický pramen o lékařství Starověkého Řecka, Říma a dalších civilizací
 • Kláštery = pěstování léčivých rostlin
 • Avicena = Ibn Sína = středověký perský filosof, lékař a polyhistor
 • Herbáře
 • Voynichův rukopis = záhadná ilustrovaná kniha, napsaná neznámým písmem v neznámém jazyce

 

Úkoly farmakognosie:

 • Identifikace biologického materiálu
 • Identifikace drog
  • Morfologické znaky
  • Organoleptické vlastnosti
  • Chemické vlastnosti
 • Studium obsahových látek, jejich isolace a identifikace
 • Studium biosyntézy účinných látek
 • Produkce léčivých rostlin
 • Standardizace drog a dalších biogenních léčiv
 • Technologie získávání a upravování drog
 • Hledání a výzkum nových biologických materiálů

 

Přírodní látky

Látky získávané ze surovin přírodního původu se rozdělují na primární a sekundární, podle svého zapojení do metabolismu:

 • Primární látky
  • Jedná se o látky zapojené do základního metabolismu živin a plnící základní stavební funkce:
   • Sacharidy
   • Aminokyselinya bílkoviny
   • Olejea tuky, mastné kyseliny
 • Sekundární látky
  • Mají různou funkci, např. obrannou, často může jít i o odpadní produkty metabolismu, mezi sekundární metabolity patří např.:
   • Glykosidy– látky vážící ve své molekule cukr
   • Alkaloidy– látky obsahující dusík
   • Silice– tzv. éterické oleje, složité směsi terpenických látek
   • Flavonoidy
   • Třísloviny

 

Pojmy

Názvosloví

Latinsky Česky
Herba Nať
Folium List
Flos Květ
Fructus Plod
Radix Kořen
Cortex Kůra
Semen Semeno
Bulbus Cibule
Glandula Žláza
Lignum Dřevo
Stigma Blizna
Succus Šťáva

 

Rostlinná droga

 • Získávají se z různých rostlin
 • Kromě totožnosti se kontroluje i kvalita drogy – např. požadovaný obsah chemických látek, nepřítomnost určitých látek a cizích příměsí, správné usušení, nepřítomnost plísní, škůdců
 • Známé přírodní drogy:
  • Durman obecný
  • Konopí indické
  • Mák setý
  • Mandragora lékařská
  • Šalvěj divotvorná
  • Lysohlávky
 • Léčivé byliny:
  • Smetanka Lékařská
  • Heřmánek Lékařský
  • Kopřiva Dvoudomá
  • Šalvěj lékařská
  • Máta Peprná
  • Meduňka Lékařská

Léčivá rostlina = rostlina, která se používá buď celá nebo její část k léčení chorob přímo nebo na výrobu léků

Droga = jsou usušené nebo jinak konzervované rostliny, živočichové, jejich části nebo produkty jejich metabolismu

 

Složení a zkoušky rostlinné drogy

 • Nalezení hrubých závad => nevzorkuje se

 

ODBĚR VZORKU

 • Reprezentativní vzorek = vzorek, který odpovídá svými vlastnostmi celku
 • Kolik se odebírá? x=5+(n-10)/10
 • Kam se odebírá? nádoba se štítkem
 • Co musí být na štítku? název drogy, výrobce, číslo šarže, množství vzorkované jednotky, množství odebraného vzorku, datum a místo vzorkování, jméno vzorkující osoby

 

Organoleptické vlastnosti –zápach, chuť, barva, hořkost

 

Zkoušky na čistotu

 • Příměsi:
  • Anorganické (kamínky, kousky půdy)
  • Cizí organické příměsi (části jiných drog, hmyz, trus)
  • Jiné části matečné rostliny (nevhodná kvalita)
 • Identita a chemická čistota:
  • Chromatograficky
  • Zkoušky na čistotu silic a olejů
 • Ztráta sušením:
  • Zjištění úbytku hmotnosti drogy únikem těkavých látek při 105°C
 • Popel:
  • Zbytek po úplném spálením drogy

 

Stanovení obsahu

 • Stanovení extraktivních látek
 • Podíl v lihu rozpustných drog
 • Stanovení podílu silic
 • Stanovení saponinů

 

Způsoby a zpracování rostlinné drogy

Získávání substancí vyluhováním drog

 • = extrakce
 • → výluh
 • Výsledky jsou ovlivněny:
  • Rozdrobněním drogy
  • Bobtnáním drogy vyluhovadlem
  • Velikostí koncentračního spádu
  • Dobou extrakce
  • Teplotou
  • Vzájemným poměrem drogy a vyluhovadla
  • Obsahem vlhkosti v droze

 

Vyluhovadla:

 • Nejčastěji voda, ethanol
 • Poměr vyluhovadla a drogy daný mezinárodními standardy

Poměr = poměr hmotnosti vsádky drogy k hmotnosti získaného výluhu

 

Děje při extrakci

 • Bobtnání buněčných stěn
 • Rozpouštění obsahových látek v porušených buňkách drogy
 • Pronikání rozpouštědla do uzavřených buněk a rozpouštění obsahových látek
 • Difúze rozpuštěných látek buněčnou stěnou
 • Ustálení dle koncentračního spádu

 

Macerační metody:

 • Macerace jednostupňová
  • Odvary, nálevy ze siličných drog, tinktury
 • Macerace vícestupňová
  • Tekuté a suché extrakty a tinktury
  • Postup:
   • Vířivá extrakce
  • Silné výtažky obsahových látek
 • Digesce = vyluhování při t = 40 – 50°C
 • Infúze = vyluhování při klesající teplotě
 • Dekokce = vyluhování při t = 90°C po dobu 30 minut
 • Maceroinfuze= vyluhování při pokojové teplotě, pak zahřátí na 60 -70°C

 

Perkolační metody:

 • Perkolace
 • V Soxhletově extraktoru

 

Extrakce nadkritickými plyny

 • Nadkritický stav = nad kritickou teplotou se chování plynu blíží chování kapaliny
 • Získání termolabilních látek
 • Bezkofeinová káva, kvalitní extrakty z chmele, odtučnění pankreatu při izolaci jejich enzymů
 • Velmi drahá aparatura

 

Zařízení pro extrakci a lisy

 • Perkolátor
 • Soxhletův extraktor
 • Pákový lis
 • Vřetenový lis
 • Hydraulický lis
 • Šnekový lis

 

Sušení v proudu vzduchu

 • Zamezení rozkladných procesů a působení mikroorganismů
 • Rychlost závisí na teplotě, proudění vzduchu
 • Teplota 30 – 60°C + proud teplého vzduchu + nepřítomnost slunečního svitu
 • Typy sušáren
  • Pásová
  • Komorová
  • S přirozeným teplem

 

Lyofilizace

 • Šetrné vysoušení látek nebo jejich roztoků ve zmraženém stavu, kdy voda se odstraňuje sublimací a vakuu

 

Druhy vlhkosti:

 • Chemicky vázaná voda (včetně krystalové)
 • Absorbovaná voda na povrchu
 • Voda vázána kapilárními silami
 • Osmoticky vázána voda

 

Princip:

 • Sublimace ledu ze zmrzlých preparátů při teplotě a tlaku nižším, než jsou podmínky odpovídající trojnému bodu vody (p = 615,3Pa, t = 0,01°C)

 

Fáze:

 • Zamražení produktu
 • Primární sušení
 • Sekundární sušení

 

Způsoby přidání tepla:

 • Kontaktní sušení – vedení z nahřívaného povrchu
 • Radiační sušení – pomocí IČ lamp

 

Lyofilizace – 1. sušení (metoda teplotní)

 • Sublimace ledu ze zmraženého produktu
 • Podmínky:
  • Dodávání tepla
  • Odstraňování vysublimovaných par
 • Rychlost sušení závisí:
  • Na kvalitě zamražení produktu
  • Na ploše hladiny povrchu zmraženého povrchu
  • Na hodnotě vakua (optimum 50-100Pa)
 • Závady:
  • Kolaps lyofilizátu (když se začne tavit vrchní vrstva)
  • Okorání lyofilizátu
 • Konec 1. sušení = čas, kdy se vyrovná teplota okolí a lyofilizovaného léku nebo léčiva (metoda teplotní)
 • Odstranění až 95% vody

 

Lyofilizace – 2. sušení (metoda barometrická)

 • Dosušení lyofilizátu po 1. sušení
 • Zvýšení teploty + snížení tlaku → narušení vazeb mezi vodou a pevným materiálem
 • Zůstává 1-4% vody


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!