Cytologie – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Cytologie

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Pípi

 

 

 

 

PROKARYOTICKÁ BUŇKA:

-jednodušší stavba než u eukaryotické b.

Stavba:

1)      Buněčná stěna

–       tuhý obal udělující buňce tvar, mechanicky ji chrání před vlivy vnějšího prostředí

–       u bakterií je tvořena především vrstvou peptidoglykenů

2)    Cytoplazmatická membrána

–       izoluje vnitřní prostředí buňky od vnějšího

–       selektivně propustná= reguluje transport látek mezi buňkou a okolním prostředím)

Složení:

a)      Dvojvrstva fosfolipidů

b)      Molekuly bílkovin- z části nebo zcela ponořených do vrstvy fosfolipidů

 

3)      Cytoplazma:

–          Viskózní koncetrovaný roztok obsahující molekuly organických i anorganických látek

–          Vyplňuje celý obsah buňky

–          Často obsahuje  kapénky nebo krystalky odpadních nebo zásobních látek tvz. Buněčné inkluze

4)      Jaderná hmota= nukleoid, bakteriální chromozom

–          Uložena volně v cytoplazmě

–          Není ohraničena jaderným obalem

–          U bakterií ji tvoří jedna do kruhu stočená dvoušroubovice DNA

–          U sinic tvoří více molekul DNA tzv. nukleoplazmu

5)      Ribozomy

–          Tělíska v cytoplazmě

–          Probíhá v nich tvorba bílkovin

–          Přisedlá k membráně neboo volná

–          Menší než v eukaryotické b.

6)      Plazmidy

–          Malé, do kruhu uzavřené molekuly DNA obsahující geny které nejsou nezbytné pro přežití

7)      KAPSULY-pouzdra

8)      FIMBRIE- nepohyblivá vlákna

9)      BIČÍKY- pohyblivé (odlišná stavba než u eukaryotických b.)

 

EUKARYOTICKÁ BUŇKA

Stavba:

1)      CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA

–          izoluje vnitřní prostředí buňky od vnějšího

2)      CYTOPLAZMA

–          Viskózní koncetrovaný roztok obsahující molekuly organických i anorganických látek

–          Vyplňuje celý obsah buňky

–          Často obsahuje  kapénky nebo krystalky odpadních nebo zásobních látek tvz. Buněčné inkluze

3)      JÁDRO(nukleus, karyon)

–          Ohraničeno od okolní cytoplazmy dvojitou jadernou membránou s póry

–          Vyplněno polotekutou hmotou(karyoplazma)->v ní jsou vláknité útvary

 • Chromozomy-obsahují deoxyribonukleovou kyselinu= DNA

–          Jedno nebo více jadérek

4)      ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM

–          Zahrnuje membránový systém plochých váčků a kanálků

–          Membrány navazují na obal jádra

–          Součást jádra

 • Drsné endoplazmatické retikulum-na některých membránách připojeny ribozomy a je místem syntéz bílkovin
 • Hladké endoplazmatické retikulum- bez ribozomů, syntetizují se v něm glykolipidy

5)      RIBOZOMY

–          Bílkovinná tělíska obsahující ribozomovou RNA

–          Existují volné nebo vázané na endoplazmatické retikulum

–          Složeny ze dvou nestejných podjednotek

–          Účastní se syntézy bílkovin (proteosyntézy)

6)      GOLGIHO APARÁT

–          Soustava měchýřků propojených kanálky ve kterých probíhají biochemické reakce upravující látky vytvořené v endoplazmatickém retikulu

–          Syntetizují se zde některé komponenty buněčné stěny (u rostlinných buněk)

–          Dvojí forma souvislý a nesouvislý

7)      MITOCHONDRIE

–          Tyčinkovité až oválné

–          Vlastní DNA a protosyntetický aparát

–          Dvě biomembrány

 • Kristy-záhyby- uskutečňuje se na nich b. dýchání

Živočišné buňky obsahují navíc:

Lysozomy- měchýřky tvořené biomembránou, obsahují trávicí enzymy

 

Živočišná – nemá

 •  plastidy
 • bun. stěnu
 •  vakuoly (výjimka – potravní )
 • lysozomy= měchýřky tvořené biomembránou, obsahují trávicí enzymy

– hodně mitochondrií (potřeba energie. ), ER (potřeba bílkovin)

– zásobní látkou – glykogen

 

Hub – nemá plastidy

– v buněčné stěně. – chytin

– zásobní  látky – oleje, někdy glykogen

 

Rostlinná

–          funkci lysozomů plní vakuoly

–          buněčná stěna –hlavní složkou je celuloza (buničina)

–          plastidy –oválná tělíska uzavřená obalem ze dvou membrán

 • zelené chloroplasty – uvnitř je bílkovinná plazma- stroma (matrix), v ní jsou tylakoidy – stupňovitě na sebe uložené tylakoidy tvoří grána -> obsahuje zelený chlorofyl
 • chromoplasty- obsahují červená a žlutá barviva- karotenoidy a xantofyly
 • leukoplasty- v neosvětlených částech rostlin (kořen, oddenek, vnitřní část rostliny)
  • hromadí se v nich zásobní látky (škrob, bílkoviny, lipidy)

–          vakuoly- měchýřky obalené jednou membránou- tonoplastem

 • vnitřek vakuoly je naplněn buněčnou šťávou

 

BUNĚČNÝ CYKLUS

–          trvání cyklu= generační doba

fáze:

1)      G1 FÁZE –nesyntetická

 • Buňka syntetizuje zejména RNA a proteiny a dotváří buněčné organely

2)      S  FÁZE –syntetická

 • Buňka syntetizuje (replikuje) DNA na dvojnásobné množství

3)      G2 FÁZE – postsyntetická

 • Příprava buňky na mitózu

4)      M FÁZE- mitóza

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy