Rozdíly mezi živou a neživou přírodou, základy systematiky

 

Otázka: Rozdíly mezi živou a neživou přírodou, základy systematiky

Předmět: Biologie

Přidal(a): Andrea Hejzlarová

 

1) Co je typické pro všechny živé organismy (vyjmenuj, vysvětli)

 • podobné chemické složení

a) na úrovni prvků

 • biogenní prvky (životatvorné)
 • makrobiogenní: C, H, N, O, P, S
 • mikrobiogenní: Fe, Ca, K, Mg, Na, Zn, I

b) na úrovni sloučenin

 • anorganické prvky: H2O
 • organické prvky: proteiny, sacharidy, lipidy, DNA/RNA (nukleové kyseliny)

 

 • otevřená soustava

– s okolím si vyměňují látky, energii a informace

 

 • dráždivost

– schopnost přijímat podněty a reagovat na ně

 

 • schopnost samoregulace

-pochody uvnitř organismu jsou v závislosti na vnějším prostředí řízeny pomocí zpětných vazeb

 

 • schopnost rozmnožovat se

 

 • metabolismus

– látková přeměna = souhrn biochemických procesů probíhajících uvnitř organismů, které zajišťují přeměnu látek a energií

a) anabolismus

– z jednodušších látek vznikají složitější, energie se spotřebovává

b) katabolismus

-ze složitějších látek vznikají jednodušší, energie se uvolňuje

 

2) Popořadě vyjmenuj jednotlivé stupně uspořádanosti organismů (viz. šestý obr. na google při zadání „stupně uspořádanosti organismů“).

Atom → molekula → makromolekula → makromolekulární látky (celky) → organela → buňka → tkáň → orgán → orgánová soustava → organismus

 

3) Vytvoř tabulku základních biologických taxonomických jednotek (rozliš názvy pro živočichy a rostliny) a uveď příklady

 

KATEGORIE                                                                                                             PŘÍKLADY TAXONŮ

ŘÍŠE ŽIVOČICHOVÉ ROSTLINY
KMEN STRUNATCI
ODDĚLENÍ KRYTOSEMENNÉ
TŘÍDA PTÁCI DVOUDĚLOŽNÉ
ŘÁD PĚVCI BUKOTVARÉ
ČELEĎ PĚNKAVOVITÍ BUKOVITÉ
ROD PĚNKAVA BUK
DRUH PĚNKAVA OBECNÁ BUK LESNÍ

 

4) Vytvoř systém současného rozdělení organismů do systému (stačí do podříší)

Nadříše: Prokaryota (prvojaderní)

 • říše: prvobuněční

oddělení: bakterie, sinic

 • říše nebuněční

oddělení: viry

 

Nadříše: Eukaryota (jaderní)

 • říše :rostliny

podříše: nižžší rostliny & vyšší rostliny

 • říše: houby
 • říše: živočichové

podříše: jednobuněční & mnohobuněční

 

5) Vysvětlete, na jakém principu se pracuje s botanickým klíčem a k čemu slouží.

-knižní pomůcka sloužící k určení rostlin, nebo jejich částí. Má podobu soustavy tvrzení či otázek a dle naší odpovědi se přesuneme k dalšímu bodu

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!