Fixní můstky – postup, indikace, kontraindikace

 

   Otázka: Fixní můstky – pracovní postup, indikace,kontraindikace

   Předmět: Stomatologie/Lékařství

   Přidal(a): iva

 

 

Teoretická část

Definice

Fixní můstky nahrazují ztártu jednoho, či více zubů tzn. Mezery, které jsou ohraničeny kvalitními pilířovými zuby. Skládají se z pilířových korunek, mezičlenů, a spojů. Přenos žvýkacího tlaku je dentální.

 

Indikace

Fixní můstky se zhotovují v laterálním úseku při ztrátě jednoho až tří zubů a ve frontálním úseku při ztrátě čtyř zubů. Mezery musí být ohraničeny pilíři I.třídy nebo spojenými pilíři II.třídy.

 

Kontraindikace

Fixní můstky se nezhotovují v případě, kdy není dobrý biologický faktor, nedostatek kvalitních pilířových zubů nebo kde jsou špatné anatomické podmínky.

 

Konstrukční prvky

 • pilířové konstrukce

– fixují můstkovou náhradu k preparovaným zubům, obnovují tvar nebo ho upravují
– pilířovými konstrukcemi mohou být korunky celoplášťové kovové, polokorunky nebo fasetové

 

 

 • můstkové mezičleny

– funkčně, vzhledově a tvarově nahrazují ztracené zuby
– mezičleny mají speciální konstrukční pravidla, anatomicky plně nahrazují ztracený zub – mají redukovanou okluzní plošku (cílem redukce je zmenšení zatížení pilířových zubů )
– mohou být dotýkající se sliznice ( většina m.) a nedotýkající se ( proplachovací m. )

 

 • spoje

– spojovací části mezi pilířovými zuby a mezičleny
– zhotovujeme je přímo při modelaci konstrukce nebo spájením dílců
– spoje máme rigidní = volné a nerigidní = pevné

 

Praktická část

Zhotovení modelů

Zhotovíme situační model horní a dolní čelisti.

 • model si připravíme se sádry zvané STONE + kamená sádra s alabastrovou
 • pracovní model zhotovíme metodou vodících čepů a retenčních kroužků, naizolujeme saponátem
 • gingivální okraj preparovaného zubu upravíme ostrým nástrojem tzv. Thomsonův řez
 • modely zaokludujeme pomocí sádry do artikulátoru.

 

Modelace fixního můstku

 • Pahýly odlehčíme jednou vrstvou distančního laku a to tak, že u gingiválního okraje zůstane proužek asi 2mm nenalakovaný.
 • Naizolujeme saponátem.
 • Začneme modelovat vnitřní plášť pilířových korunek. K modelaci použijeme kapničkovač a tím získáme vrstvu o souměrné síle (0,3 – 0,4mm).
 • Poté pokračujeme modelací zevního pláště korunek a vymodelujeme všechny plochy, které nebudou fasetovány (k modelaci můžeme použít také předtvary).
 • V rozsahu můstku zajistíme mechanickou retenci pomocí rámečku a retenčních perel. Zkontrolujeme v okluzi a v artikulaci.
 • Přistoupíme k modelaci mezičlenů, v rozsahu dotyku mezičlenu mírně zaradýrujeme povrch modelu a vytvoříme vrstvičku vosku. Vybereme vhodný předtvar a upevníme ho do nanesené vrstvičky vosku, upravíme přechody.
 • Upravený mezičlen připevníme ke korunkám a domodelujeme okluzní plochu, zkontrolujeme v artikulaci. Můstek modelujeme dle anatomického tvaru a dbáme na body kontaktu.
 • Připravíme si licí kroužek, který vymažeme vazelínou.
 • Na vymodelovaný můstek připojíme vtokovou soustavu, před zatmelením naneseme prostředem pro snížení povrchového napění (LÍH).
 • Připravíme si formovací hmotu (SHERACAST prášek, tekutina, destilovaná voda) vše mísíme ve vakuové míchačce.
 • Do licího kroužku naneseme pomocí vibrátoru formovací hmotu, po ztuhnutí kroužek vyjmeme a práci připravíme k vypálení.
 • Formovací hmotu odstraníme a odlitek opískujeme. Odřízneme vtokovou soustavu a opracujeme, po vypracování pomocí frézek následuje gumování. Vyleštíme a zkontrolujeme na modelu.
 • Nyní podbarvíme kovovou část alespoň dvěmi až třemi vrstvami (CONALOR)
 • Namícháme si pryskyřici SUPERPONT C+B (tekutina, prášek). Dbáme na body kontaktu.
 • Polymerujeme v tlakovém přístroji 20 minut, na 98 stupňů.
 • Fixní můstek nakonec opracujeme a vyleštíme.

 

Zdroje

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Fixn%C3%AD_m%C5%AFstek

http://zubni-lekar-zubar.cz/korunky-a-mustky-proteticka-stomatologie.htm

 

Závěr

Práce na fixních můstcích mě zaujala ze všech prací nejvíce.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!