Viskozita – vlastnosti kapalin – laboratorní práce

 

   Téma: Viskozita – vlastnosti kapalin

   Předmět: Fyzikální chemie – laboratorní práce

   Přidal(a): Ley

 

 

Naměřené výsledky:

Tlak: 98.19kPa
Teplota: 24.2 С
Vlhkost: 52.7%

 

Destilovaná voda:

  • Kinematická viskozita H2O je podíl dynamické viskozity a hustoty kapaliny ν=ŋ\r

 

Teplota Čas potřebný k poklesu hladiny kapaliny od horní rysky po dolní

s

Průměrný čas

s

Kinematická Viskozita

10-7m2s

Т1=30 t1=5.2

t2=5.5

t3=6.3

4.93 8.03
Т2=35 t1=3.83

t2=4

t3=4.88

4.3 7.24
Т3=40 t1=5

t2=4.55

t3=4.2

3.77 6.55
Т4=45 t1=3.6

t2=4.4

t3=3.63

3.77 6.05

 

Kapalina o neznámé viskozitě. Kinematickou viskozitu kapaliny o neznámé viskozitě vypočteme ν = (t/t H20)*ν H2O

Teplota Čas potřebný k poklesu hladiny kapaliny od horní rysky po dolní

s

Průměrný čas

s

Kinematická Viskozita

10-7m2s

Т1=30 t1=4

t2=5.16

t3=5.81

5.6 9.12
Т2=35 t1=4.26

t2=4.66

t3=4

4.23 7.12
Т3=40 t1=4

t2=3.5

t3=3.81

4.58 7.96
Т4=45 t1=3.94

t2=3.79

t3=3.6

3.86 6.19

 

 

Diskuse:

Byla měřena viskozita kapalin Ostwaldovým viskozimetrem. Z výsledků měření vychází, že kinematická viskozita kapalin závisí na teplotě. S rostoucí teplotou klesá. Při měření byly udělány chyby, pravděpodobně při měření času.

Viskózní vlastnosti látek mohou ovlivňovat funkčnost různých biologických objektů.  Výrazné změny viskozity způsobené teplotními změnami ohrožují funkci biologické membrány (propustnost).

Viskozita plazmy je 2 krát vyšší než viskozita vody, viskozita krve je díky obsahu erytrocytů vyšší než u plazmy a její průměrná hodnota je 4. Viskozita krve se zvyšuje při vyšším hematokritu nebo při poklesu rychlosti proudící krve. Z toho důvodu je viskozita krve v kapilárách vyšší než v artériích.

 

Závěr:

Ze získaných výsledků vyplývá, že viskózní vlastnosti látek závisí na teplotě. Viskozita má velký biologický význam, protože ovlivňuje funkčnost biologických objektů.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!