D prvky – maturitní otázka

chemie

 

Otázka: D-prvky

Předmět: Chemie

Přidal(a): tomas.cech

 

Obecné vlastnosti

 • Kovy
 • Mohou tvořit řadu sloučenin s různými oxidačními čísly – s rostoucím oxidačním číslem roste kyselinotvornost – kyselina 1-3
 • Jsou jejich sloučeniny až na výjimky barevné ­ barva přitom závisí nejen na daném d prvku, ale i na jeho oxidačním čísle
 • Tvoří komplexní sloučeniny – komplexy jsou rozpustné ve vodě – těžba zlata
 • D prvky a jejich oxidy mají často katalytické účinky

 

Prvky triády železa

 • Fe, Co a Ni se vyskytují takřka výhradně ve sloučeninách.
 • Kovy se vyrábějí z rud vždy redukcí, nejčastěji uhlíkem.

 

Železo

 • Kovy se vyrábějí z rud vždy redukcí, nejčastěji uhlíkem.
 • Koroze
 • Železo je 4. nejrozšířenější prvek zemské kůry
 • ZPŮSOBY OCHRANY ŽELEZA PŘED KOROZÍ:
  • ­ korozivzdorná ocel ­ hlavní legovací příměsi Cr, Ni, příp. Mo
  • ­ nátěry
  • ­ pokovování nekorodujícím kovem ­ nejčastěji Zn, Cr, Ni
  • ­ obětovaná anoda ­ obvykle z Al, Mg, Zn

 

Kobalt

 • je poměrně vzácný kov, jeho výroba je komplikovaná, proto je drahý téměř jako stříbro.
 • Hlavní použití:
  • velmi tvrdé a odolné slitiny pro turbíny,
  • obráběcí nástroje, vrtné hlavice apod.
  • zdroj gama záření k ozařování nádorů
  • barvení skla a keramiky na modro

 

Nikl

 • bílý, lesklý, dobře tažný a chemicky odolný kov
 • Hlavní použití: ochrana železa proti korozi (poniklování nebo legování oceli), slitiny na výrobu přesných elektrických odporů (konstantan, nikelin), výroba dobíjecích elektrických článků (Ni­Cd, Ni­MH), katalyzátor hydrogenací

 

Výroba železa

 • Rudy železa: magnetit Fe3O4, hematitFe2O3
 • Litina
  • Surové železo není kujné, zpracovává se odléváním do forem – příčina – uhlík 2%
  • Použití: mříže, rošty, sloupky, ozubená kola, radiátory, pumpy
 • Ocel
  • Kujné železo
  • Odstraněním přebytečného uhlíku a dalších nežádoucích prvků, zejména fosforu a síry (běžné oceli mají obvykle pod 1,5% uhlíku). Uhlík se odstraňuje reakcí s kyslíkem na CO2, ostatní látky reakcemi s dalšími přísadami nebo s vyzdívkou.
  • Ocel je příliš měkká ­ proto je nutno ji zušlechtit
 • Legování – chemická metoda
  • Je to tvorba slitin železa s jinými kovy, nejčastěji s Ni, Cr, V, Mn, W, Co.
 • Kalení – fyzická metoda
  • Zahřátí oceli na vysokou teplotu a následné prudké ochlazení čímž dojde ke změně
  • krystalické struktury oceli a tím k výraznému zvýšení tvrdosti.
  • Zvýšení tvrdosti je doprovázeno zvýšením křehkosti – nebezpečí zranění

 

Platinové kovy

 • Dělí se na ­
  • lehké platinové kovy: ruthenium, rhodium, palladium
  • těžké platinové kovy: osmium, iridium, platina
 • Všechny platinové kovy jsou ušlechtilé a málo reaktivní, nacházejí se tedy ryzí, často společně, obvykle jako příměsi v jiných kovech nebo jejich rudách – těžké oddělit od sebe.
 • Vlastnosti:
  • Katalické účinky, ušlechtilé ­ v Beketovově řadě leží napravo od vodíku, vysoká hustota, vysoká teplota tání, mechanicky i chemicky vysoce odolné, nepodléhají korozi

 

Platina

 • Platina je nejrozšířenější a nejpoužívanější platinový kov.
 • Kromě šperkařství a mincovnictví má velké využití v technice: chem. Nádobí, optická vlákna…

 

Ostatní

 • Katalyzátory – Najdeme je v automobilech, v potravinářství

 

Prvky skupiny mědi

 • Vlastnosti: výborně kujné a tažné, těžké, jejich ionty jsou tedy jedovat, lesklé, vysoké světelné odráží světlo, ušlechtilé nejvíce reaktivní měď

 

Měď

 • Rudy: Chalkopyrit CuFeS2, malachit.
 • Výroba
 • pražení ­ v žáru se většina sulfidů mědi převede na oxidy
 • ­ tavení s křemenem ­ železo vytvoří křemičitanovou strusku
 • ­ reakce zbylých sulfidů se vzniklými oxidy mědi
 • ­ přečištění surové mědi elektrolýzou
 • Vlastnosti
  • Měď je červený lesklý těžký kov, odolný protikorozní, výborný vodič tepla a elektřiny.
  • Ionty měďnaté barví plamen do zelena, v roztoku jsou modré. Jsou jedovaté!
  • Koroze – mění se na zelenou
  • Slitiny:
   • Bronz – Cu + Sn
   • Mosaz – Cu+ Zn
  • Modrá skalice – Jedovatá – ochrana dřeva

 

Stříbro

 • Stříbro je bílý, lesklý, poměrně měkký těžký kov, výborný vodič tepla i elektřiny.
 • V přírodě se vyskytuj i ryzí, většinou však ve formě sulfidů.
 • Kromě mincovnictví a šperkařství se stříbro používá: ­
  • ­ v elektrotechnice (vodiče, výroba miniaturních článků)
  • ­ k výrobě zrcadel, ale i CD a DVD (vysoká odrazivost)
  • ­ na kožní masti, k čištění studní (baktericidní účinky)
 • Na světle černá – fotografie

 

Zlato

 • Žlutý, lesklý, měkký, těžký kov.
 • Vzhledem ke své nízké reaktivitě se obvykle nachází ryzí, v podobě nugetů.
 • Využití:
  • Šperkařství – měkké – příměsi – max 24 karátů
  • Elektronika – kontakty
  • Sklářství

 

Prvky skupiny zinku

 • Vlastnosti
  • jsou bílé (Zn s modrým nádechem) a lesklé
  • nepodléhají korozi
  • jsou špatně kujné
  • mají nízkou teplotou tání (Hg pod bodem mrazu)
  • ve sloučeninách mají oxidační číslo II (Hg také I)
  • jejich rozpustné sloučeniny jsou jedovaté

 

Zinek

 • Výroba
 • Hlavní rudou zinku je sfalerit
 • nejprve se pražením na vzduchu převede na oxid:
 • ­ ten pak má dvě možnosti dalšího zpracování:
  1. buď se rozpustí v H2SO4 a ze vzniklého ZnSO4 se zinek získá elektrolýzou
  2. nebo se redukuje koksem
 • Využití: Ochrana oceli před korozí – nástřiky
 • Výroba galvanických článků
 • Sloučeniny:
  • ZnO = oxid zinečnatý – zinková běloba
  • Zn3P2 = fosfid zinečnatý – jed na krysy

 

Kadmium

 • Jedovatý kov nepodléhající korozi, vyrábí se z rud zinku nebo olova, ve kterých se vyskytuje jako příměs.
 • POUŽITÍ:
  • ochrana oceli před korozí (galvanické pokadmiování)
  • do slitin (zejm. pájky)
  • výroba Ni­Cd dobíjecích baterií
 • SLOUČENINY:
  • CdS = sulfid kademnatý ­ kadmiová žluť
  • Jedovaté

 

Rtuť

 • Rtuť je stříbrolesklý kapalný kov nepodléhající korozi, ušlechtilý, těžký, jedovatý, dobrý vodič.
 • S řadou kovů (včetně zlata, ale ne železa) tvoří slitiny zvané amalgámy.
 • Ve sloučeninách má oxidační čísla I a II.
 • V přírodě se vzácně vyskytuje i ryzí, ale prakticky jediným jejím zdrojem je minerál cinnabarit (rumělka) HgS.
 • Vyrábí se z ní pražením na vzduchu – poté destilace
 • Použití
  • Teploměry, tlakoměry, polarograf – Heyrovský
  • Amalgámy – těžba zlata, zuby, NaOH
  • Úsporné žárovky
 • Sloučeniny
  • Hg2Cl2 = chlorid rtuťný ­ kalomel
  • HgCl2 = chlorid rtuťnatý ­ sublimát

 

Titan

 • Šedý, lehký, tvrdý a odolný kov, za normální teploty prakticky nereaktivní
 • Jeho nejdůležitější sloučeninou je TiO2 ­ titanová běloba ­ netoxická, s vysokou bělostí a kryvostí.

 

Vanad

 • Jeho nejdůležitější sloučeninou je V2O5 ­ katalyzátor při výrobě kyseliny sírové.

 

Chrom

 • Bílý, výrazně lesklý, tvrdý, křehký, korozivzdorný, chemicky odolný kov.
 • Používá se k legování oceli ­ zvyšuj její tvrdost, korozi­ a žáruvzdornost.
 • Pochromování chrání povrch oceli – před korozí – auta
 • Cr2O3 = oxid chromitý

 

Molybden

 • Šedobílý, lesklý, tvrdý, křehký, korozivzdorný, chemicky odolný kov s vysokou teplotou tání.
 • Používá se k legování oceli ­ zvyšuje tvrdost a odolnost

 

Wolfram

 • Šedý, velmi těžký (asi jako zlato), vysoce chemicky i mechanicky odolný, ze všech kovů s nejvyšší teplotou tání – žárovky
 • Legování

 

Mangan

 • MnO2 = oxid manganičitý = burel ­ šedý prášek, katalyzátor, dříve součást nejstaršího komerčně vyráběného typu galvanického článku
 • KMnO4 = manganistan draselný = hypermangan ­ tmavě fialová krystalická látka rozpustná ve vodě na světle růžový až sytě fialový roztok, silné oxidační činidlo užívané v lékařství k dezinfekci
 • Legování

 

Aktinoidy

 • stříbrolesklé, těžké, toxické, radioaktivní kovy. Praktický význam mají jen Th, U a Pu.

 

Uran

 • Hlavní rudou uranu je uraninit (smolinec) ­ UO2 s příměsí řady dalších prvků, které buď uran doprovázejí, nebo vznikají jeho rozpadem.
 • Těžba: povrchové i hlubinné doly ­ hrozba znečištění prostředí radioaktivním prachem
 • chemické loužení ­ hrozba znečištění spodní vody
 • Využití
  • jako zátěž do lodí, letadel, gyroskopů aj.
  • na výrobu vysoce průrazné munice

 

Thorium ­

 • potenciální náhrada uranu v jaderných reaktorech
 • jeho výskyt je zhruba 3x vyšší než výskyt uranu

 

Plutonium

 • jediný transuran vyráběný v průmyslovém měřítku
 • vyrábí se z uranu v jaderných reaktorech
 • převážně pro výrobu atomových bomb
 • palivo v jaderných reaktorech

 

Lanthanoidy

 • Všechny lanthanoidy jsou měkké stříbrolesklé kovy, poměrně
 • Reaktivní
 • Výskyt: vzácné v přírodě, ve sloučeninách, komplikovaná výroba
 • Použití: metalurgie, sklářství


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!