Houby a lišejníky – maturitní otázka

biologie

 

Otázka: Houby a lišejníky

Předmět: Biologie

Přidal(a): Arichild

 

Jaká je charakteristika hub?
Jaký je systém hub?
Co jsou to lišejníky?

 

Jaká je charakteristika hub?

Buňka

 • eukaryota – dokonalé jádro, organely
 • buněčná stěna – chitin – dusíkatý polysacharid, odvod močovinou, špatně stravitelný
 • zásobní látky – glykogen (cukr), lipidy
 • 0 plastidy – 0 chlorofyl
 • vakuoly
 • heterotrofní organismy
  • saprofyté – rozklad mrtvé org. hmoty
  • parazité – příjem org. látek z hostitele
  • symbionti – symbióza s jinými organismy (hlavně cévnaté rostliny)
   • mykorhiza = podhoubí + kořeny
   • lichenismus = houba + řasa = lišejník

 

Tělo

 • stélka – jednobuněčná x mnohobuněčná
  • hyfy – houbová vlákna, větvená/jednoduchá
  • mycelium – podhoubí z hyfů
  • houbová pletiva – nepravá, navzájem prorostlá vlákna
   • pseudoparenchym
   • plektenchym
   • sporokarp – plodnice – nadzemní část houby

 

Rozmnožování

 • vegetativní – fragmentace stélky, dělení buněk (jednobuněční)
 • P – splynutí haploidních gamet
  • splynutí pohlavních ústrojí – gametangií
  • primitivní – střídání haploidní a diploidní fáze
  • pokročilí – dvoujaderná = dikaryotická fáze (specifické pro houby)
   • životní cyklus:
   • plazmogamie – spojení protoplastů buněk -> dvojjaderná fáze = 2 haploidní jádra různého pohlaví v jedné buňce -> synchronním dělením vznikají dikaryotické hyfy (plodnice)
   • karyogamie – splynutí dvou jader v jedno (2n) -> meióza v koncových buňkách hyf
   • meióza – redukční dělení na 4 haploidní jádra -> haploidní meiospory (=pohlavní výtrusy)
  • N – pohyblivé zoospory
   • nepohyblivé sporangiospory, konidie (výtrusy ve výtrusnicích) – vznikají pohlavně (askospory, bazidiospory)
   • pučení – růst dceřiné buňky na mateřské
   • mitospory – výtrusy

 

Význam

 • destruenti, reducenti – rozkladači
 • rhizomorfa – rekultivace – zakořenění stromů pomocí podhoubí
 • potravinářství
 • farmacie – penicilin
 • choroby – mykózy

 

Jaký je systém hub?

říše – Fungi

Oddělení:

 • chytridiomycety
 • houby spájivé
 • houby vřeckovýtrusné
 • houby stopkovýtrusné

 

Systém

 • prvoci – hlenky, nádorovkovité (parazitují na brukvovitých)
 • 1. chytridiomycety
 • oomycety – chromista – řasovky
 • 2. mikrosporidie
 • eumycety = pravé houby
  • zygomycety – houby spájivé
  • endomycety
  • ascomycetes – houby vřeckovýtrusné
  • basidiomycetes – houby stopkovýtrusné

 

Hlenky

 • prvoci
 • měňavkovitá stélka
 • plazmogamie -> karyogamie -> zygota -> plazmodium -> sporokarpy (nosič výtrusnice) -> spory
 • pýchavička vlčí mléko, slizovka tříslová

 

Nádorovkovité

 • prvoci
 • stélka – améby, bičíkaté améby, plazmodium
 • nádorovka kapustová (parazituje na brukvovitých)
 • Chytridiomycety
  • parazité a saprofyté
  • žijí ve vodě a vlhké půdě
  • tělo:
   • mnohojaderné trubicovité podhoubí bez přehrádek
   • chitin, glukan
  • rozmnožování:
   • primitivní skupina
   • izogamety
   • zoospory (mitotické dělení) – pohyblivé -> bičík
  • rakovinovec bramborový (parazituje na bramborách), lahvičkovka
 • Oomycety
  • parazité
  • celulóza, glukan
  • podhoubí – trubicovitě rozvětvené, bez přehrádek
  • N – podhoubí – haustoria -> sporangiofory -> zoosporangia -> zoospory
  • P – oogamie – ♀oogonium + ♂ anteridium (plazmatická láčka) = oospora (2n)
  • plíseň bramborová
 • Eumycety
  • vlastní houby
  • mycelium – vláknité, trubicovité, mnohojaderné, ve stáří přehrádky
  • nepohyblivé výtrusy
  • chitin, glukan
  • střídání diploidní-dikaryotní fáze s haploidní
 • Houby spájivé (= zygomycety)
  • třída
  • mycelium – trubicovité, mnohojaderné, hyfy bez přehrádek
  • N – výtrusnice -> výtrusy
   • konidie
  • P – hyfy -> gametangia -> zygospora -> sporangiofor -> sporangium
  • plíseň hlavičková, kropidlovec černavý
 • Endomycety
  • třída
  • jednobuněčné – pseudopodhoubí
  • hyfy – vláknité, přehrádkovité, jedno/mnohojaderné
  • saprofyté i parazité
  • N – pučení – pseudomycelia
  • kvasinky – využití v potravinách – Buchner – aerobní – octové; anaerobní – alkohol, fermentace

 

Houby vřeckovýtrusné (= ascomycetes)

 • třída
 • nejpočetnější – makro i mikroskopické
 • tvoří kyjovité výtrusnice = vřecka
 • podhoubí – haploidní, jednojaderné buňky, přehrádkované hyfy
 • N – plodničky (sporangia), nosiče (konidiofory, konidie), rouško (askospory)
 • P – izospory -> hyfy -> ♂anteridia x ♀askogonia
  • > plazmogamie -> karyogamie -> aska (2n jádra), rodozměna – meioza, mitoza -> askospor (n)
 • většina životního cyklu probíhá v haploidní fázi
 • plesnivkotvaré – štětičkovec (penicilin), kropidlák
 • padlí – padlí travního
 • hypocreales – paličkovice nachová – obilka, námel (zima) – námelové alkaloidy -> kys. lysergová LSD, stromata (jaro)
 • terčoplodé – hlízenka, smrže, ucháče, lanýž

 

Houby stopkovýtrusné (= bazidiomycetec)

 • tělo:
  • podhoubí – přehrádkované hyfy
  • plodnice – různé tvary a barvy
   • klobouk
   • plachetka -> bradavky, pochva
   • závoj -> prsten
   • hymenium (rourky, lupeny)
 • pohlavní orgány – morfologicky nerozlišené
 • hymenium – rouško = výtrusová vrstva -> výtrusnice -> výtrusy
 • N – konidie, bazidiospory
 • P – výtrusy – prvotní monokaryotické -> druhotné dikaryotické -> hymenium -> bazidiospory (n)
 • bedlotvaré, břichatky

 

Co jsou to lišejníky?

 • symbióza houby (mykobiont) a řasy/sinice (fytobiont)
 • bioindikátory čistoty ovzduší

Tělo

 • horní kůra
 • vrstva řasová
 • dřeň
 • spodní kůra
 • svazky příchytných vláken

Rozmnožování

 • N – fragmentace
 • P – houba – askospory
  • stélka – korovitá, keříčkovitá, lupenitá
 • terčovník zední, havnatky, dutohlávky, pukléřka, provazovky, větvičníky


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!