Kapalné roztoky tuhých látek

 

   Otázka: Kapalné roztoky tuhých látek

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): adela

 

 

Podbody:

 • Odvození Raoultova zákona pro kapalné roztoky tuhých látek
 • Tenzimetrie
 • Ebulioskopie
 • Kryoskopie
 • Osmotický tlak

1) Odvození Raoultova zákona pro kapalné roztoky tuhých látek

Raoultův zákon:

 • Dá se dokázat, že po rozpuštění pevné látky v rozpouštědle dojde ke snížení tenze par nad tímto roztokem
  • p10> pvýsledný0
 • Rozdíl tenze par nad čistým rozpouštědlem (p_1^0) a nad vzniklým roztokem (p_výs^0) je přímoúměrný množství rozpuštěné látky(x)
  • p10 -pvýsledný 0 = p10 ∙x
 • → Raoltův zákon: ∆p= p10 ∙x

RZ -kapalina + rozpuštěná pevná látka

 • Dá se odvodit spojením Raoltova a Daltonova zákona
  Daltonův zákon:  Pcelk= pA + pB
 • Při rozpuštění pevné látky v kapalině dojde ke snížení tenze par and tímto roztokem, toto snížení tlaku je přímoúměrné látkového zlomku rozpuštěné látky v kapalině
  Předpokládejme že v páře and roztokem jsou přítomny obě látky , podle DZ platí p= p 1+ p2 (1- rozpouštědlo; 2- rozpuštěná látka)
 • Dosadíme vztahy RZ:
  • p = p10 ∙x + p20 ∙x
  • p10 ∙x >> p20 ∙x
 • Hodnota p10 ∙x je podstatně větší než hodnota p20 ∙x, proto člen p20 ∙x zanedbáme a za x1 dosadíme (1-x2)
  • p=p10 ∙(1-x2)
  • p= p10 – p10 ∙ x2
  • p10 ∙ x2 = p10 -p
  • ∆p = p10 ∙ x2
  • x2 =(∆p)/(p10)
 • → Raoltův zákon pro kapalné roztoky tuhých látek
 • Modifikace RZ pro dvousložkový systém:
  • ∆p = p10 ∙ xA
  • p10 ∙ xA – látkový zlomek
  • p – tlak sytých par vody
 • Využití RZ: experimentální zjištění molární hmotnosti rozpuštěné látky, využívají se tři techniky(tenzimetrie, ebulioskopie, kryoskopie)

 

2) Tenzimetrie

 • Tenze=tlak
 • Metoda založená na přímém měření ∆p
 • Snížení tenze par je přímoúměrné koncentraci rozpuštěné roztoky
 • Molární hmotnost rozpuštěné látky(M2) lze zjistit přímo z tlaku sytých par změřeného nad roztokem
  • ∆p = p10 ∙ x2
  • x2 =(n2)/(n1 + n2)
  • n1 ≫ n2 →  n2 =O
  • x2 = (n2)/(n1) = (m2/M1)/(m1/M2)
  • ∆p = p10 ∙ (m2/M1)/(m1/M2)
  • M2= (p10*m2*M1)/(m1∆p)
 • p10 -v tabulkách (Pa)
 • ∆p- změřený (Pa)
 • m1- hmotnost rozpoštědla (g)
 • m2- hmotnost rozpouštěné látky (g)
 • M1- molární hmotnost rozpouštědla (g/mol)
 • M2- molární hmotnost rozpouštěné látky (g/mol)

 

3) Ebulioskopie

 • Při rozpuštění pevné látky v kapalině dojde ke snížení tenze par and tímto roztokem→ zvýšení teploty varu roztoku oproti původnímu rozpouštědlu
 • Toto zvýšení teploty varu je přímo úměrné koncentraci roztoku
   • ∆Tv = KE * Cm2
  • ∆Tv – rozdíl teplot varu roztoku a původního rozpouštědla
  • KE – ebulioskopická konstanta pro dané rozpouštědlo (tabulky)
  • Cm2 – molarita (g/mol) … Cm2= (n2)/(n1) = (m2/M2)/(m1/1) = (m2)/(m1/M2)
  • 1-rozpouštědlo; 2-rozpouštěná látka
  • ∆Tv = KE* m2/(m1/M2)
  • M2=(m2*KE)/(m1*∆Tv)
 • M2 -molární hmotnost rozpouštěné látky(g/mol)
 • m2 – hmotnost rozpouštěné látky(g)
 • m1 – hmotnost rozpouštědla(g)
 • ∆Tv – rozdíl teplot varu- změřený
 • KE – ebulioskopická konstanta

 

4) Kryoskopie

 • Při rozpuštění pevné látky v kapalině dojde ke snížení tenze par and tímto roztokem→ snížení teploty tuhnutí roztoku oproti původnímu rozpouštědlu
 • Metoda založená na stanovení teploty tuhnutí. Při teplotě tuhnutí je tenze par nad kapalinou a tuhou látkou stejná.
 • Rozdíl teplot tuhnutí je přímouměrný množství rozpuštěné látky
  • -∆Tt = K* Cm2
  • M2=(m2*KK)/(m1*∆Tt)
 • M2-molární hmotnost rozpouštěné látky(g/mol)
 • m2- hmotnost rozpouštěné látky(g)
 • m1- hmotnost rozpouštědla(g)
 • ∆Tt- rozdíl teplot tuhnutí- změřený
 • KE- kryoskopická konstanta pro dané rozpouštědlo(tabulky)
 • Cm2– molarita (g/mol)

 

5) Osmotický tlak(π,OP)

 • Tlak, kterým se roztok brání pronikání rozpouštědla
 • Částice přecházejí z rozpouštědla do roztoku pro vyrovnání koncentrace
 • V roztoku se zvyšuje tlak a tímto tlakem roztok brání pronikání částic rozpouštědla
 • Difúze = pohyb částic z místa s vyšší koncentrací do místa s nižší koncentrací
 • Mezi roztok a rozpouštědlo vložíme polopropustnou membránu, která propouští pouze rozpouštědlo (malé nenabité molekuly).
 • Samovolným vnikáním to rozpouštědla vzniká přetlak (osmotický tlak), tzn. Roztok se projevuje zvýšeným tlakem proti rozpouštědlu.
 • Přetlak jde změřit stanovením protitlaku, jímž se brání difúzu rozpouštědla do roztoku( zřeďování roztoku).
 • Tento jev se nazývá osmóza

 

Vyjádření velikosti osmotického tlaku:

 • p=(n/V)*R*T
 • M2=(m2*KK)/(m1*∆Tt)

Van´t Hoffova rovnice

  • π=c2*R*T
  • c2 = m2/(V*M2)
  • M2=(m2*R*T)/(π*V)
 • π- osmotický tlak (Pa)
 • M2-molární hmotnost rozpouštěné látky(g/mol)
 • m2- hmotnost rozpouštěné látky(g)
 • V- objem roztoku
 • R- molární plynová konstanta- 8,314 J·K-1·mol-1
 • T- termodynamická teplota(K)

 

Osmotický tlak v buňkách:

 • Roztok= cytoplazma
 • Polopropustná membrána= cytoplazmatická membrána
 • Hypertonický roztok- větší OP než je v buňce= dehydratace
  • ,,voda“ z buňky jde ven
  • Buňka obsahuje více rozpuštěných látek-méně rozpouštědla
 • Hypotonický roztok- menší OP než je v buňce=prasknutí buňky
  • ,,voda“ z roztoku jde do buňky
  • Buňka obsahuje méně rozpuštěných látek, více rozpouštědla
 • Izotonický roztok- stejný OP jako v buňce
  • V nemocnici


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!