Fázová rovnováha – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Fázová rovnováha

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

– Raoultův zákon

– uvažujme rovnovážný systém kapaliny a nasycené páry

ΔG = ΣμiΔni = μlΔnl + μgΔng = 0

uvažujme n1 je látkové množství vypařené a n2 látkové množství kondenzované, je zřejmé, že n1 závisí na koncentraci rozpouštědla a n2 závisí na počtu nárazů molekul na hladinu kapaliny tzn. parciálnímu tlaku par:

n1 = k1xA           a        n2=k2pA

xA = molový zlomek roztoku, pA = parciální tlak

v rovnováze se stejné n vypaří jako kondenzuje

n1 = n2

k1xA = k2pA

pA = k xA

 

pro čisté rozpouštědlo xA=1 => pA = k = pA*   = parciální tlak nad čistým rozpouštědlem

pA = pA* xA

 

uvažujme snížení parciálního tlaku po přidání rozpustné látky do čistého roztoku

p1 = pA*           p2 = pA* xA

p2-p1 = pA*-pA*xA

  Δp = pA*(1-xA)

Δp/pA* = xB                          .

 

Relativní snížení tlaku páry rozpouštědla nad roztokem je rovno molovému zlomku rozpuštěné látky.

– důsledek = hygroskopické vlastnosti tzn. nad koncentrovaným roztokem je parciální tlak nižší než rovnovážný => rozpouštědlo kondenzuje až do vyrovnání (vysoušení)

 

Henryho zákon

– obdoba Raoultova zákona pro rozpuštěný plyn

Množství plynu rozpuštěného v kapalině je úměrné jeho parciálnímu tlaku nad ní.

 

– z odvození Raoultova zákona:

pp = k xp

xp = k’pp

np/n = k’pp   .

np = n k’pp

Vp = V λ pp

cp = λ pp

p = plyn, k = kapalina

np je úměrné výchozímu V plynu

λ = Bunsenův koeficient rozpustnosti

 

– ebuloskopie (kryoskopie)

– jev, kdy přítomnost rozpuštěné látky zvyšuje bod varu (bod tuhnutí) rozpouštědla


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!