Chirurgie kýly – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Chirurgie kýly

   Předmět: Speciální chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Kýly

 

Kýla = hernia

 • Vysunutí části nitrobřišních orgánu do vaku tvořeného nástěnným peritoneem defektem v břišní stěně
 • Prolaps:
  • Chybí peritoneální vak – jen výhřez peritoneem nekrytých útrob

 

Anatomie kýly:

 • ˘ Kýlní branka:
  • Otvor v břišní stěně, nebo tvořen přirozenými záhyby v dutině břišní
  • Vrozený
  • Získaný
 • ˘ Kýlní vak:
  • Výchlipka peritonea, pronikající kýlní brankou
  • Krček – nejužší místo – v oblasti branky
  • Tělo – vlastní vak
  • Dno – vrchol vaku
 • ˘ Kýlní obsah:
  • Různé nitrobřišní orgány
  • Nejčastěji omentum, tenké kličky střevní, sigmoideum, část močového měchýře…
 • Etiologie:
  • “ Oslabení břišní stěny:
  • “ Přirozené oslabení břišní stěny:
   • Pupek
   • Tříslo
   • Stehenní kanál
   • Oblast malé pánve – foramen obturatum…
   • Brániční defekty…
  • “ Patologické oslabení břišní stěny:
   • Jizvy
   • Atrofie – kachexie, závažná onemocnění
  • “ Zvýšený nitrobřišní tlak:
   • Těhotenství
   • Obezita
   • Nittrobřišní tumory a cysty
   • Ascites
   • Zácpa
   • Dysurie
   • Kašel
   • Fyzická zátěž
 • Symptomatologie:
  • o Subjektivní:
   • Pocity tlaku až bolesti
   • Zažívací obtíže, nevolnost
   • Problémy s defekací a mikcí
  • o Objektivní:
   • Vyklenutí
   • Palpace – elastické, reponibilní
   • Poslech – může být slyšitelná peristaltika
   • Po repozici hmatný defekt v břišní stěně
 • Diagnostika:
  • “ Objektivní vyšetření:
   • Vždy oboustranné vyšetření – k vyloučení druhostranné kýly ( tříselné, stehenní )
   • Pohled – vyklenutí
   • Pohmat – v klidu a při zapojení břišního lisu – elastické vyklenutí, repozice, branka
   • Poslech – peristaltika
   • Per rectum – k vyloučení tumoru
  • “ SONO
  • “ RTG – nativní snímek – ileus při uskřinutí
 • Terapie:
  • ˘ Prevence – posílení břišní stěny, redukce hmotnosti
  • ˘ Konzervativní:
   • Repozice = taxe
   • vyloučení velké fyzické námahy
   • kýlní pas – není řešením
  • ˘ Operační:
   • Repozice kýlního obsahu
   • Resekce kýlního vaku – dle velikosti
   • Uzavření kýlní branky:
   • – Sutura
   • – Síťka
 • Komplikace:
  • ˘ Uskřinutí = incarcerace
   • “ Elastické – průnik většího obsahu do vaku při zvýšeném nitrobřišním tlaku, po povolení tlaku již nejde obsah vaku úzkou brankou reponovat
   • “ Alimentární – sterkorální – naplnění přívodné kličky – utlačí odvodnou kličku a celý obsah
   • “ Nástěnná kýla a uskřnutí – Richter-Littre – jen část stěny střeva
   • “ Uskřinutí tvaru W – Maydl – nejhorší postižení prostřední kličky
   • “ Repozice en bloc – zevní repozice celé kýly i s vakem a peritoneálním prstencem tvořícím branku – strangulace trvá
   • Th: urgentní operace, repozice se nedoporučuje
  • ˘ Zánět v kýle:
   • Při strangulaci – poškození stěny střeva – lokální zánět
  • ˘ Srůsty v kýle:
   • Dlouhotrvající kýly – adheze mezi kličkami ve vaku
  • ˘ Peroperační a pooperační komplikace:
   • Poškození semenného provazce a následná atrofie, nebo nekroza varlat
   • Poškození stěny střevní, nebo jiného orgánu
 • Diferenciální diagnoza:
  • “ Lymfadenopatie – zánět, lymfomy
  • “ Hydrokéle
  • “ Varikokéle
  • “ Cysty a jiné tumory
  • “ Ektopické varle
  • “ Onemocnění šlach adduktorů stehna – bolesti vázané na pohyb, palpační citlivost v oblasti tuberculum pubicum

 

Dělění kýl

 • “ Vrozené
 • “ Získané
 • “ Zevní:
 • Dle lokalizace:
  • ˘ Tříselná = inguinalis
   • – Přímá
   • – Nepřímá
  • ˘ Pupeční = umbilicalis
  • ˘ Stehenní = femoralis
  • ˘ Ventrální:
   • “ Ve střední čáře:
    • He. lineae albae
    • Diastaza přímých břišních svalů
   • “ Postranní:
    • Hernia lineae semilunaris – Spigeli
   • “ Kýly v jizvě
  • ˘ Bederní kýly:
   • He. lumbalis superior
   • He. lumbalis inferior
  • ˘ Pánevní kýly:
   • Obturátorová
   • Ischiadická
   • Perineální
   • – Přední
   • – Zadní
  • “ Vnitřní kýly:
   • ˇ Treitzova
   • ˘ Parakolická, sigmoideální
   • ˘ Brániční
  • Další dělění:
   • “ Skluzná – část orgánu není kryta peritoneem, stěna orgánu je součástí vaku – sigmoideum, močový měchýř
   • “ Nástěnná – Richter-Littre
   • “ Symptomatická – doprovází jiné primární onemocnění – nitrobřišní nádory, ascites…
   • “ Eventrační = permagna – většina nitrobřišních orgánů je obsahem vaku

 

Tříselná kýla = hernia inguinalis

 • Nejčastější
 • Anatomie:
  • Tříselný kanál:
   • “ Anulus inguinalis internus ( profundus )
   • “ Anulus inguinalis externus ( superficialis )
   • “ A. + v. epigastrica inferior
   • “ Průběh – od vnitřního ústí mediálně, distálně a ventrálně k anulus ing. externus
   • “ V průběhu vývoje tudy sestupují testes do scrota s výchlipkou peritonea
 • Obsah:
  • o Muži – funiculus spermaticus – ductus deferens, nervově-cévní pleteň, m.cremaster
  • o Ženy – ligamentum teres uteri
 • Dělení:
  • ˘ Nepřímá – laterálně od epigastrických cév – prochází celým kanálem
  • ˘ Přímá – vzniká přímo proti anulus inguinalis externus – mediálně od epigastrických cév – neprochází kanálem
  • ˘ Vrozená – neuzavře se peritoneální výchlipka
  • ˘ Získaná – dilatace kanálu nitrobřišním tlakem
 • Sympt. + Dg.:
  • Tlak a bolesti v třísle, reponibilní vyklenutí, dysurické a zažívací obtíže…
  • SONO – dif.dg. od preperitoneálního lipomu
 • Th: operace = plastika
  • “ Napěťová – sutura – zůžení kanálu
  • “ Beznapěťová – síťka – klasicky, nebo laparoskopicky

 

Pupeční kýla = hernia umbilicalis

 • 2. nejčastější, častěji ženy
 • pupek – přirozeně nejslabší místo břišní stěny – průnik cév pupečního provazce
  • ˘ omfalokéla – výhřez břišních orgánů při neuzavření břišní stěny
  • ˘ vrozená pupeční kýla – perzistující defekt v pupku
  • ˘ získaná:
   • “ v dětském věku – častý kašel, respirační infekty, zácpa…
   • “ v dospělosti – častěji ženy – těhotenství, obezita, ascites, tumory…
  • Defekt ve fascii – preperitoneální lipom, nebo kýlní vak
 • Sympt. + Dg.: – resistence reponibilní, nebo akrétní, tlaky, bolesti, zažívací obtíže…
  • SONO
 • Th:
  • Operace – sutura defektu, nebo plastika síťkou – dle rozsahu defektu

 

Stehenní kýla = hernia femoralis

 • Častěji u žen, velmi častá incarcerace
 • Kýlní branka – lacuna vasorum – pod tříselným vazem mediálně – úzký prostor – incarcerace
 • Obsah – ileum, sigmoideum, močový měchýř
 • Sympt. + Dg.:
  • pobolívání na mediální straně stehna, dysurie, hematurie…
  • Často prvním projevem až incarcerace
  • SONO, nativní RTG
 • Th: operace

 

Ventrální kýly

 • “ Ve střední čáře:
 • “ Hernia lineae albae:
 • Nejčastěji epigastrická
 • Preperit. lipom – vytahne za sebou kýlní vak
 • Sympt + Dg: bolesti, vyklenutí
 • Th: operace – sutura, síťka
 • “ Diastáza přímých břišních svalů:
  • Rozestoupení linea alba – není pravá kýla
  • Častěji u mužů – obezita, atrofie, kachexie
 • Sympt + Dg: hřebenovité vyklenutí při zapojení břišního lisu
 • Th: konzervativní – posílení břišních svalů, redukce hmotnosti…
 • Operace – rekonstrukce linea alba, síťka
  • “ Postranní ventrální kýly = hernia lineae semilunaris = he. Spigeli:
 • Defekt laterálně od přímého svalu – v aponeuroze m. transversus a m. obl. internus abd. – kýla proniká pod aponeurozu m. obliqus externus – intersticiální kýla – mezi fasciemi
 • Sympt + Dg : bolesti v mezo a hypogatriu, vyklenutí ( nemusí být patrné ), časté uskřinutí
  • SONO
 • Th: operace

 

Kýla v jizvě = hernia in cicatricae

 • Jizva = oslabení břišní stěny
 • Častější vznik po sekundárním hojení rány
 • Sympt + Dg: vyklenutí, bolesti… dle lokalizace
 • Th: rekonstrukce břišní stěny – sutura, nebo síťka

 

Bederní kýla = hernia lumbalis

 • Defekt v oblasti mezi 12. žebrem, laterálním okrajem m. latissimus dorsi a crista iliaca
 • “ Superior
 • “ Inferior
 • Sympt + Dg: bolesti, vyklenutí, časté incarcerace
  • SONO
   • Th: operace

 

Pánevní kýly

 • “ Obturátorová = hernia obturatoria:
 • Defekt v malé pánvi v oblasti foramen obturatum
 • Obsah – sigmoideum, močový měchýř, ileum
 • Sympt + Dg: dysurie, zažívací obtíže, často prvním projevem incarcerace
 • Th: operace
  • “ Ischiadická = hernia ischiadica:
 • Defekt v oblasti foramen ischiadicum majus – nad, nebo pod m. piriformis
 • Obsah – ileum, sigmoideum, MM, ovarium, ureter…
 • Sympt + Dg: vzácně vyklenutí, dysurie, retence moči, zažívací obtíže, ischialgie – tlak na n. ischiadicus
 • Th: operace
  • “ Perineální = hernia perinealis
  • Při celkovésvalové atrofii, nebo po amputaci recta
  • “ Anterior – před m. transversus perinei profundus
  • “ Posterior – za m.t.p.p.
 • Sympt + Dg: zřídka vyklenutí, nebo tlak, bolesti, zažívací obtíže
 • Th: operace

 

Vnitřní kýly

 • V oblastech se záhyby peritonea:
  • “ Bursa omentalis – mezi zadní stěnou břišní, žaludkem, lig. gastrocolicum, mesocolon transversum – vstup foramen epiploicum – pod ligamentum hepatoduodenale
  • “ Duodenojejunální přechod – Treitzova kýla
  • “ Defekty v mezenteriu – po operacích
  • “ Okolí céka
  • “ Parakolicky – záhyby mesocolon
  • “ Oblast sigmatu
 • Sympt + Dg: zažívací obtíže, obstipace, incarcerace
 • SONO, nativní RTG, kontrastní RTG ( pasáž )
 • Th: operace – revize, repozice, uzavření defektu

 

Brániční kýly

 • Průnik nitrobřišních orgánů do dutiny hrudní defketem v bránici – častěji vlevo ( vpravo játra )
 • Defekty:
  • ˘ Retrosternálně – trigonum sternocostale
  • ˘ Paravertebrálně – trigonum lumbosternale
  • ˘ Otvory v bránici – pro aortu, jícen, vena cava inferior
  • “ Vrozené brániční kýly – porucha vývoje bránice
   • Břišní orgány v dutině hrudní – porucha vývoje plic – hypoxie, cyanoza…
  • “ Získané brániční kýly:
   • “ Netraumatické:
    • Vyšší nitrobřišní tlak
    • Přes zeslabená místa
   • “ Traumatické:
    • Ruptura bránice – častěji vlevo – prolpas orgánů do hrudníku ( bez peritoneálního krytu )
 • “ Hiátová kýla – v oblasti hiatus oesophageus
  • ˘ Paraesophageální – část žaludku krytá peritoneem proniká kolem jícnu do hrudníku – kardie je pod bránicí
  • “ Up side down stomach – celý žaludek v hrudníku – otočen „vzhůru nohama“
  • ˘ Skluzná – vytažení kardie a části žaludku nad bránici – bez peritoneálního krytu
  • Sympt + Dg:
   • “ Tlaky za sternem, pyroza, GER, zažívací obtíže, hypoventilace – hypoxie, cyanoza
   • “ RTG S+P
   • “ Kontrastní RTG vyšetření – polykací akt
   • “ Fibroskopie
  • Th:
   • Velké kýly – rekonstrukce bránice – často nutná náhrada bránice fascií, nebo síťkou
   • Hiátová kýla:
    • Konzervativní – antirefluxní a antiulcerozní Th ( prokinetika, anacida, omeprazol ) + stravovací návyky
    • Chirurgická – fundoplikace, hiátová plastika, fundopexe

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!