Povrchové napětí – vlastnosti kapalin – laboratorní práce

 

   Téma: Povrchové napětí – vlastnosti kapalin

   Předmět: Fyzikální chemie – laboratorní práce

   Přidal(a): Ley

 

Naměřené výsledky:

Tlak: 98.19kPa

Teplota: 24.2 С

Vlhkost: 52.7%

 

1) Určení povrchového napětí různě koncentrovaných roztoků žlučové kyseliny a vody.

Kapalina Povrchové napětí

mN/m

Destilovaná voda 59.3
Žlučová kyselina X3 24.6
Žlučová kyselina X2 19.2
Žlučová kyselina X1 23.0

 

2. Určení povrchového napětí pro různě koncentrované roztoky kyseliny žlučové pomocí stalagmometru.

Kapalina Hmotnost suché váženky

g

Hmotnost  váženky s kapalinou

g

Hmotnost 50-ti kapek

g

Povrchové napětí

mN/m

Destilovaná voda 32.085 35.501 3.416 72.14
Žlučová kyselina X3 31.573 32.825 1.252 26.44
Žlučová kyselina X2 31.109 32.207 1.098 23.18
Žlučová kyselina X1 31.265 32.338 1.073 22.66

 

Diskuse:

Bylo  měřeno povrchové napětí kapalin digitálním tenziometrem K9. Měření byla provedena pro čtyři kapalin: žlučová kyselina ve třech koncentracích a destilovaná voda. Pro ověření správnosti měření byly změřeny také hodnoty povrchového napětí  kapalin  pomocí stalagmometru.

Když srovnáme naměřené hodnoty destilované vody s hodnotami různě koncertovaných roztoků kyseliny žlučové, tak zjistíme, že povrchové napětí vody je větší. Povrchové napětí kapalin hlavně závisí na druhu kapaliny, a proto se hodnoty mezi sebou liší.

Jak již bylo výše uvedeno, povrchové napětí kapalin bylo měřeno dvěma způsoby, při použití digitálního tenziometru K9 a stalagmometru.  Hodnoty pro roztoky kyseliny žlučové se trochu liší. Pravděpodobně, došlo k malým chybám, jako odchylky přístrojů (digitální tenziometr, váhy), odchylky měření.

 

Závěr:

Ze získaných výsledků vyplývá, že povrchové napětí kapalin závisí na druhu kapaliny a na koncentraci.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!