Rozmnožovací soustava člověka a ontogeneze člověka

lekarstvi

 

   Otázka: Rozmnožovací soustava člověka a ontogeneze člověka

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): krojcik

 

 

Rozmnožovací (pohlavní) soustava

Zajišťuje funkce:

 • 1) Vznik nového jedince
 • 2) Existenci biologického druhu
 • 3) Přenos genetické informace
  • Člověk se rozmnožuje pohlavním způsobem → jeho podstatou je, že se v pohlavních orgánech dospělých jedinců redukčním dělením = Meiózou vytvářejí pohlavní buňky = Gamety (spermie, vajíčka)
  • Podmínkou vzniku nového jedince je splynutí spermie a vajíčka jejich jader, čímž vzniká Zygota, která se vyvíjí v embryo, plod a nového jedince

 

Pohlavní soustava muže

Zajišťuje funkce:

 • 1) tvorbu mužských pohlavních buněk = spermatogenezespermií
 • 2) tvorbu mužských pohlavních hormonů
 • 3) uskutečnění pohlavního spojení = Koitus

 

K mužským pohlavním orgánům patří:

 • 1) varlata v šourku
 • 2) nadvarlata
 • 3) chámovody
 • 4) část močové trubice (v penisu)
  • Všechno to jsou vývodné pohlavní cesty

 

Přídatné pohlavní žlázy

 • Měchýřkovité žlázy
 • Cowperovy žlázy
 • Prostata (předstojná žláza)
 • Pyj

 

Varlata (Testes)

 • Mužská pohlavní žláza, párová
 • U dospělého muže mají délku 4 – 5 cm, šířka – 2-3 cm
 • Na povrchu varlete je vazivové pouzdro a z něho dovnitř vybíhají vazivové přepážky = Septa a ty rozdělují vnitřní prostor varlete na více části
 • V těchto oddílech začínají slepě nitkovité mnohonásobně stočené semenotvorné kanálky, v jejich zárodečném epitelu se postupně vyvíjejí spermie tzv. Spermatogenezí
 • Ve vazivu, které vyplňuje prostory mezi semenotvornými kanálky jsou tzv. Leidigové buňky, které produkují mužský pohlavní hormon Testosteron

 

Tvorba spermií = Spermatogeneze

 • Začínají v období pohlavního dospívání (puberta) a trvá do individuálního věku
 • Probíhá v zárodečném epitelu semenotvorných kanálků varlete
 • Prvním stádiem vývoje spermie: spermatogonie (2n)
 • Spermatogonie se mitoticky dělí v tzv. rozmnožovací fázi – mají kulovitý tvar, nacházejí se na okraji semenotvorných kanálků
 • V další fázi se spermatogonie mění na tzv. řadu – Primární spermatocyty (2n chromozomů) → ty vstupují v tzv. růstové fázi do meiotického dělení
 • Prvním redukčním dělením v tzv. Zrací fázi – mění se primární spermatocyty na sekundární spermatocyty (spermatocyty II. Řádu) – n (haploidní)
 • Z nich II. Redukčním dělením vznikají spermatidy, které se již bez dalšího dělení přeměňují na spermie
 • Na vývoji spermií se výrazně podílejí tzv. Sertoliho buňky – nacházejí se v semenotvorných kanálcích a slouží vznikajícím spermiím jako opora a vyživují je   
 • Spermatogeneze trvá asi 74 – 75 dnů as vyžaduje teplotu o 2 – 5 0C menší než v břišní dutině, proto jsou varlata uloženy v šourku (Scrotum)
 • V semenotvorných kanálcích varlete člověka lze najít různé fáze téměř současně
 • Spermatogonie jsou v okrajových částech kanálků směrem dovnitř, následují další fáze a ve středu kanálku jsou již zralé spermie
 • Hotové spermie jsou vytlačovány odvodnými kanálky do nadvarlete
 • V nadvarleti zůstávají a mohou zde zůstat schopné oplození až 40 dnů
 • V pohlavních orgánech ženy mají oplozovací schopnosti 2 dny

 

Spermie

 • Délka spermie je 60nm
 • Samčí pohlavní buňka, skládá se z:
  • 1) Hlavičky
  • 2) Krčku
  • 3) Spojovací části bičíku
  • 4) Bičíku

 

1) Hlavička

 • Téměř celá hlavička je vyplněna jádrem, které obsahuje n chromozomů (23)
 • Akrozom – obsahuje enzymy potřebné pro penetraci (= proniknutí spermie do vajíčka), tyto enzymy jsou proteolytické

2) Krček

 • Krátký, obsahuje za sebou 2 uložené centrioly (vyrůstá z nich dělící vřeténko, při dělení – řídící funkce)

3) Spojovací část bičíku

 • Obsahuje hlavně mitochondrie → zdroj energie bičíku

4) Bičík

 • Pohybové ústrojí spermie (osmička, lodní šroub)
 • rychlost 3 mm/s
 • má charakteristickou stavbu: kolem centrální dvojice mikrotubulů se nachází 9 dvojic mikrotubulů periferních
 • semeno = ejakulát = sperma = chámovod – skládá se ze spermií a semenné plazmy (2-4 ml při ejakulaci)

 

Semenná plazma

 • přirozené prostředí pro spermie, umožňuje transport v pohlavních orgánech a výživu a je převážně tvořena výměšky přídatných pohlavních žláz

Výměšek měchýřkovitých žláz

 • Bělavě slabě zásaditý sekret
 • Obsahuje fruktózu, soli a další výživné látky sloužící k výživě spermií

Výměšek prostaty

 • Řídký mlékovitý sekret – dodává spermatu charakteristický pach a upravuje prostředí v pochvě ženy

Výměšek Cowperových = Bulbouretrálních žláz

 • Hlenovitá konzistence
 • Upravuje prostředí v močové trubici muže

Objem ejakulátu – asi 3,5ml (2-4)

V jednom ejakulátu muže je asi 300 – 350 milionu spermií

100 ml/milion – normální

Měně než 20 000 000 na 1ml = sterilita = neplodnost muže

 

Nadvarle (Epididymis)

 • Párový orgán
 • Nachází se na horním zadním pólu každého varlete – jsou zde zadržovány až do ejakulace, zralé spermie a mísí se zde se zvláštním výměškem nadvarlete, které slouží k přežívání spermií a zachovávají si v něm oplozovací schopnost
 • Spermie zde získávají pohyblivost nutnou k oplození vajíčka
 • Můžou zde zůstat ve funkčním stavu až 40 dní

 

Chámovod (Ductus deferens)

 • Nazývá se semenovod
 • 40 cm dlouhý vývod nadvarlete
 • Spojuje nadvarle s močovou trubicí
 • Vychází z nadvarlete tříselným kanálem a přechází z šourkové dutiny do dutiny břišní a odtud do močové trubice, do které ústí na tzv. semenném hrbolku pod močovým měchýřem
 • Ve stěně chámovodu je tlustá vrstva hladké svaloviny, která se při ejakulaci uplatňuje peristaltickými pohyby
 • Při určitém stupni pohlavního podráždění dojde vlivem kontrakcí hladké svaloviny chámovodů k usazování spermií z nadvarlete a k jejich vypuzení chámovodem z močové trubice ven z těla

 

Přídatné pohlavní žlázy

 • Podílejí se svými výměšky na tvorbě semenné plazmy

Měchýřkovitá pohlavní žláza (Glandulae Vesicularis)

 • Párová, leží na dorzolaterální straně močového měchýře
 • Vyúsťuje spolu s chámovody do močové roury na tzv. semenného hrbolku

Předstojná žláza (Prostata)

 • Nepárová, obemyká močovou trubici v místě semenného hrbolku a vyúsťuje do močové trubice větším počtem vývodů

Cowperovy žlázy (Glandulae Bulbourethralis)

 • Párové, leží u močové trubice v místě, kde močová trubice vystupuje z pánevního dna
 • Má kulovitý tvar

Močová trubice

 • Neslouží jen k vedení moči, ale i ejakulátu
 • Vychází z močového měchýře, sestupuje k pánevnímu dnu a pod stydkou sponou se zanořuje do penisu a v něm prochází uvnitř nepárového topořivého tělesa (Corpus caverosum)

Pyj = Penis

 • Komplementární orgán k pochvě ženy, umožňuje pohlavní spojení = Koitus
 • Je tvořen 3 topořivými tělesy (párové a nepárové), které mají houbovitou strukturu, která se plní tepennou krví a umožňuje jejich erekci = ztopoření = složitý reflexní děj ovládaný z erekčního centra v bederní míše
 • Nepárovým topořivým tělesem prochází močová trubice a na konci se toto těleso rozšiřuje v žalud (Glaus penis)
 • Kůže na povrchu penisu je tenká, pohyblivá a přechází přes žalud řasou = předkožka (Praeputium)
 • Žlázky předkožky vylučují předkožkový maz = Smegma

 

Pohlavní soustava ženy

Zajišťuje tyto funkce:

 • 1) Tvorba a zrání ženských pohlavních buněk vajíček → Oogenezí
 • 2) Tvorba ženských pohlavních hormonů = Estrogen, Progesteron  
 • 3) Uskutečnění pohlavního styku = Koitus
 • 4) Dojde-li k oplození vajíčka, vytváří vhodné prostředí pro vývoj embrya a plodu a jeho porod

 

Vaječníky (Ovaria)

 • Párová, ženská pohlavní žláza
 • Mají hladký povrch (mladé dívky) nebo rozbrázděný (dospělé ženy)
 • Jsou uloženy ve spodní části dutiny břišní
 • Velikost: 3-5 cm
 • Povrchovou vrstvu vaječníku tvoří vrstva korová, ve které jsou uloženy folikuly
 • Vnitřek tvoří dřeň, která obsahuje krevní cévy a nervy  

 

Tvorba vajíček = Oogeneze

Embryonální vývoj – prvním stádiem vajíčka jsou oogonie (2n), ty se mitoticky dělí v tzv. rozmnožovací fázi, po této fázi nastupuje tzv. růstová fáze, ve které dochází k obrovskému zmnožení žloutků → oogonie se přeměňuje na oocyty I. Řádu (primární oocyty), u člověka obě tyto fáze probíhají pouze během embryonálního vývoje holčiček (po narození už ne – na rozdíl od spermií)

Další fáze je zrací fáze a probíhá až od puberty a tzv. Graafových folikulech (před ovulací) = zrání vajíčka → prvním redukčním dělením (meióza) z primárních oocytů vzniká sekundární oocyt (n) a malá první pólová buňka (polovo tělísko)

 • Druhým redukčním dělením, které probíhá, až po ovulaci ve vejcovodech vzniká ze sekundárního oocytu 1 ootida, která je již zralým vajíčkem a vzniklo také druhé pólové tělísko, současně se dělí i první pólová buňka, výsledkem oogeneze tedy je jediné vajíčko a 2-3 pólové buňky, které zanikají
 • Po narození má novorozenec asi milion oocytů, do puberty jich přežije asi 50 000 a během pohlavního života ženy 15 – 45let → při 28 denních ovulačních cyklech může uzrát a ovulovat asi 400 vajíček
 • Zrání vajíčka probíhá v pravidelných 28 denních ovulačních cyklech
 • Kromě oogeneze zajišťují vaječníky produkci ženských pohlavních hormonů = estrogenu a progesteronu
 • Hormony ovlivňují růst a vývoj pohlavních orgánů a vývoj ženy, připravují organismus ženy na těhotenství a zajišťují jeho zdárný průběh, navozují chování pro dospělou ženu

 

Lidské vajíčko

Skládá se:

 • 1) jádra (n)
 • 2) žloutek – lidské vajíčko je na žloutek chudé → oligolecitální
 • 3) zona pellucida – nachází se nad žloutkem
 • 4) corona radiata – vrstva folikulárních buně, nachází se nad vrstvou pellucidou
  • Lidské vajíčko se rýhuje pravidelně = ekválně a úplně (totálně)

 

Vejcovod (Tuba uterina)

 • Párová, 10 – 15 cm dlouhá trubička, průměr: 0,5 cm
 • Vedou od vaječníků a vyúsťují do dělohy
 • K vaječníkům přiléhají svou přední rozšířenou částí = nálevka vejcovodu = Infindubulum
 • Stěna vejcovodu je z hladké svaloviny a sliznice je kryta řasinkovým epitelem
 • Funkcí vejcovodu je:
  • a) zachytit ovulované vajíčko z Graafova folikulu a dopravit ho do dělohy
  • b) dochází zde 99 % k oplození

 

Děloha (Uterus)

 • Dutý svalnatý orgán hruškovitého tvaru a jeho funkce je jediná – slouží k vývoji zárodku a plodu
 • Člověk má tzv. jednoduchou dělohu, na které rozlišujeme:
  • a) děložní tělo
  • b) děložní dutina
  • c) děložní krček

 

Děložní krček – má silně vyvinutou svalovinu, kterou klikatě prochází kanál krčku (je uzavřený a otevírá se jen při ovulaci a porodu)

 • Děložní stěna se skládá:
  • a) sliznice dělohy (=endometrium) – Je kryta jednovrstevným epitelem, v němž jsou tubulózní žlázky produkující děložní hlen
  • b) hladká svalovina (=myometrium) – Na povrchu je serózní blanka (=perimetrium)
 • v děloze dochází k zachycení už rýhovaného vajíčka a jeho vývoj v zárodek a plod

 

Pochva (Vagina)

 • Vlastní kopulační orgán
 • Spojuje dělohu se zevními pohlavními orgány
 • Rozeznáváme:
  • a) Vlastní pochva
  • b) Poševní předsíň
 • Odděluje je od sebe panenská pohlavní blána (hymen)
 • Na ventrální (přední) straně vyúsťuje močová trubice
 • Sliznice je kryta dlaždicovým vrstevnatým epitelem a v části předsíně obsahuje Bartholiniho žlázky
 • Jejich sekret zvlhčuje pochvu při ovulaci a při pohlavním vzrušení
 • Hraje důležitou roli při pohlavním styku a při porodu

 

Zevní pohlavní orgány

Stydké pysky

 • Velké (= Labia majora) – velké záhyby kůže podložené tenkým vazivem, kryjí a chrání ostatní části zevních pohlavních orgánů
 • Malé (= Labia minora) – vyúsťuje mezi nimi pochva, vybíhají vzhůru v kožní řasu, která kryje topořivé tělísko (= poštěváček)

Poštěváček (Clitoris)

 • Orgán sexuálního vzrušení
 • Je mimořádně citlivý a při vzrušení se jeho topořivá tkáň ztopoří (prokrví se)

 

Vaječníkový (ovulační) cyklus

 • U žen dochází od puberty k cyklickým změnám v produkci hormonů → důsledkem jsou cyklické, morfologické i funkční změny pohlavních orgánů, hlavně vaječníků a děložní sliznice
 • Ovulační – 28 dní, zjednodušeně můžeme říct, že se na vaječníku v průběhu cyklu střídají dvě fáze:
  • 1) Folikulární – pod vlivem adonehypofyzárních hormonů (FSH, LH) zrají oocyty → postupně se vytváří Graafův folikul (=malý váček v kůži vaječníku, obsahuje zralé vajíčko), buňky Graafova folikulu produkují estrogeny, Graafův folikul má těsně před ovulací velikost 10 – 15nm zpravidla 10. – 15. Den po menstruaci je z Graafova folikulu uvolněno vajíčko (= ovulace), k ovulaci je potřebná zvýšena hladina FSH a LH
  • 2) Luteální – po ovulaci na místě prasklého Graafova folikulu vzniká žluté tělísko (= Corpus Luteum), jeho buňky produkují progesteron, dojde-li k otěhotnění je produkován do 6. Měsíce těhotenství, nedojde-li → 10 dnů, nedojde-li k otěhotnění přemění se žluté tělísko na bílé (Albicaus) a zaniká → klesá hladina progesteronů a estrogenů a FSH vyvolá nový ovulační cyklus, zpravidla na druhem vaječníku

 

Menstruační cyklus

 • Cyklické změny děložní sliznice (= endometrium)
 • 28 dnů, normální je 24 – 32 dnů, během cyklu prochází děložní sliznice 4 fázemi menstruačního cyklu:
  • A) Menstruační
   • 1– 5. Den menstruačního cyklu, nedojde-li k otěhotnění, dochází k odumření a odloučení děložní sliznice, což se projevuje krvácením z pochvy a trvá 3 – 5 dnů
  • B) Proliferační (= folikulární, estrogenní)
   • Probíhá po ukončení menstruace, 5. – 13. Den, pod vlivem estrogenů dochází k regeneraci, růstu a hojení děložní sliznice
  • C) Sekreční (Luteální, progestační)
   • 13. – 27. Den menstruace, v této fázi děložní sliznice zbujelá z proliferační fáze svými sekrečními žlázkami vylučuje hlen a zvyšuje se její prokrvení → připravuje se tak pro případnou nidaci (uhnízdění) oplozeného vajíčka, děje se tak hlavně vlivem estrogenu a po ovulaci vlivem progesteronu
  • D) Ischemická
   • Den, v případě, že vajíčko nebylo oplozeno, žluté zaniká a mění se v bílé až zanikne úplně → klesá hladina estrogenu a progesteronu, to vyvolá přechodné stažení cévek vedoucí k zbytnělé děložní sliznice → děložní sliznice odumírá (nedostatek kyslíku a živin)
   • Ovulační a menstruační cyklus spolu velmi těsně souvisí


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!