Vylučovací soustava a kůže – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Vylučovací soustava a kůže

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): t.klodnerova

 

 

 

STAVBA A FUNKCE

-exkrece=vylučování

-při metabolismu bílkovin se uvolňuje amoniak NH3=jedovatá látka→tělo musí NH3 zneškodnit, v játrech se vytvoří močovina→z jater se dostává do krve→z krve ven z těla močí

=odstraňuje z těla odpadní látky metabolismu – exkrety (hl.močovina, CO2, voda, soli,…)

-s vyjímkou CO2, který je vydechován

-na vylučování se podílí:

 • soustava vylučovací – hlavně ledvinami – ve formě moči, většina solí, H20
 • soustava kožní – kůží vylučujeme pot, maz, NaCl, kys. mléčnou, H20, močovinu
 • soustava dýchací – CO2, H20
 • soustava trávicí – stolicí, žlučí (zbytky, které vylučuje TS se do VS nezapočítávají)
 • játry – žlučová barviva

 

VYLUČOVÁNÍ LEDVINAMI:

STAVBA VYLUČOVACÍ SOUSTAVY:

 • LEDVINY (renes) – 12cm

-párový orgán fazolovitého tvaru uložen po obou stranách bederní páteře na zadní straně dutiny břišní

-pravá ledvina je uložená níže než levá,ptž velký objem zaujímají játra a vytlačují ji níže

-uloženy ve vazivovém pouzdře, obaleny tukovým polštářem (ochrana před mechan.otřesy)

-2 základ.fce (u všech suchozemských probíhají soućasně):

 • vylučování dusíkatých splodin močoviny s přebytečnou vodou=fce EXKREČNÍ
 • hospodaření s vodou i solemi= OSMOREGULACE (=udržování stejné koncentrace vody a solí, původnější funkce)

-vylučování močoviny=HOMEOSTÁZA=rovnost organismů

-vnitřní prostředí organismu musí být stále udržováno-je to na ledvinách→ledviny řídí

vylučování většího či menšího množství moči podle potřeby

 

-ŘEZ LEDVINOU:

 • na povrchu je VAZIVOVÉ POUZDRO
 • pak KÚRA (světlejší vnější) – uvnitř je tmavší DŘEŇ-sběrací kanálky se sbírají do pyramidových útvarů (8), na jejichž vrcholcích ústí sběrací kanálky PAPILAMI
 • uprostřed ledviny je LEDVINOVÁ PÁNVIČKA-začíná odvod moćových cest, odtud z každé ledviny vychází močovod, který pak vede do moč. měchýře
 • základní stavební a funkční jednotka: NEFRON = ledvinové tělísko
  • ledvinové tělísko tvoří váćek,glomerulus, přívodní a odvodní tepénka
  • v každé ledvině asi 1 milion, vyrábí moč tím, že filtrují krev (ledviny jsou zásobovány krví přes LEDVINOVOU TEPNU odstupující z břišní aorty)
  • ženou část krve do ledvin→větví se a dělají cévní klubíčka: 1.GLOMERULUS = klubíčko vlásečnic zanoŕené do BOWMANOVA VÁČKU – zde vzniká PRIMÁRNÍ MOČ (z těla filtruje 150-200 litrů/den)
  • v další části nefronů dochází k zahušťování a zpětnému vstřebávání asi 2l
  • glomerulus + Bowmanův váček tvoří tzv. MALPIGIHO TĚLÍSKO
  • část-tubulární –TUBULUS=trubička kanálek, vinuté kanálky
   • zpětná resorpce látek, které se dostaly do primární moči, ale organismus je nemůže ztratit=vrací se do krve (100% glukózy, 99,5% NaCl, 99% H20, vitamíny, nerozpustné látky (Ca,Na,K) – probíhá hl. v VINUTÉM (STOČENÉM) KANÁLKU I.ŘÁDU =PROXIMÁLNÍ
   • na něj navazuje HENLEOVA KLIČKA (=NATRIUM-KALIOVÁ PUMPA)→ vstřebávání iontů Na+, K+) – udržování homeostázy, zpětné vstřebávání H20 a dalšcíh, tvar U
   • následuje VINUTÝ KANÁLEK II.ŘÁDU = DISTÁLNÍ – ústí do odvodných kanálků do ledvin.pyramid→do ledvin.papily kde začínají 2 močovody
   • končí SBĚRACÍM KANÁLKEM

 

-ULTRAFILTRÁT=glomelurální filtrát=primární moč

-při filtraci v glomerulech přecházejí do proximálních tubulů vśechny složky plazmy

kromě krevních bílkovin (ultrafiltrace)→vzniká primární moč

 

-KONEČNÁ ÚPRAVA MOČI: probíhá v Henleově kličce a ve sběracím kanálu (probíhá zahušťování moči), které na rozdíl od ostatních částí nefronu vybíhají z kúry ledviny do dřeně a jen v dřeni vzniká HYPERTONICKÁ MOČ(=vyšší koncentrace soli než okol.prostředí,plazma)

-primární moć odtéká do systému kanálků, kde se zpětně vstřebává podstatná část látek (voda, glukóza, AMK) a výsledkem je DEFINITIVNÍ MOČ (1,5l/den)-hl.složkou je močovina→ vtéká do ledvin.kalichů→ledvin.pánvičky→močovod(30cm)→moč. měchýř

-MOČ (urina)=vodný roztok odpadních látek metabolismu vznikající v ledvinách filtrací krve

 

-ŘÍZENÍ ČINNOSTI LEDVIN:

 • nervové, látkové
 • objem tělních tekutin musí být udržován na stálé hodnotě→zvýší-li se V tekutin v těle →zvyšuje se vylučování vody ledvinami→sníži-li se V tělních tekutin→vyluč.vody sníží
 • největší vliv na tyto děje má ADH=ANTIDIURETICKÝ HORMON
  • regulace aktuálních potřeb org., zabraňuje ztrátám moči
  • ovlivňuje propustnost kanálků v ledvinách pro H20, podle toho jak hodně pijeme, tak se vylučuje, aby nedošlo k dehydrataci org. a ztrátám vody
 • důležitý je i ALDOSTERON A RENIN (tvoŕí se v ledvinách)

 

-DEHYDRATACE = nebezpečný stav, vede k rozvratu vnitŕního prostředí

-snadno u malých dětí, když je výdej, tak je třeba dodávat tekutiny

 

-CHOROBY LEDVIN:

 • i 1 ledvina zvládne být pro tělo funkční z hlediska vylučování
 • selhávají obě ledviny→nebezpečné-během pár dní se org. zanítí škodlivinami→ rozvrat vnitřního prostředí→smrt→činnost ledvin je pro existenci org. NEZBYTNÁ
 • UMĚLÁ LEDVINA=přístroj,krev člověka se filtruje přes soustavu filtrů→zbaví škodlivin
 • pŕi selhání ledvin se využívá DIALÝZA nahrazující funkci ledvin=léčebná metoda, která odstraňuje zplodiny metabolismu, několikrát týdně se na ni musí chodit
 • někdy je to stav přechodný, někdy horší→jediná naděje je TRANSPLANTACE
  • technicky není složitá→imunitní reakce organismu je problém→nutný vhodný dárce, aby tělo transplantaci neodmítlo
  • použití orgánů od čerstvě zemřelých lidí
 • ledvinám vadí prochladnutí
 • CHRONICKÉ ZÁNĚTY LEDVIN – projevují se s základními nemoci (angína,…)→nutné řádné doléčení infekčních chorob
 • ZÁNĚT MOČOVÝCH CEST (moč.trubice,měchýře,močovodu)-hl. bakteriální původ (Escherichia coli, spíše ženy)
 • MOČOVÉ KAMENY=UROLITIÁZA – dědičné dispozice
  • vznikají vysrážením minerálních látek z moči (často soli kys.šťavel.,močové)
  • blokují odtok moči, silně bolestivé, příčina:nedostatečný příjem tekutin
  • pije se hodně minerálek s velkým obsahem nerost.látek→střídat minerálky

-dochucovadla, káva, alkohol, farmaceutické látky = zatěžují ledviny

voda =nezatěžuje ledviny, vitaminy – jíst v čerstvém stavu, těžko se vstřebávají

-vše co je rozpustné v krvi se vylučuje v moči

 

 • MOČOVÉ CESTY

-moč tvořící se v nefronech se shromažďuje v LEDVINNOVÉ PÁNVIČCE (pelvis renalis)→z ní odstupují MOČOVODY (ureter)→ústí do MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (vesica urinaria) a z něj MOČOVÁ TRUBICE (urethra) odvání moč ven

-ve stěnách močovodů a močové trubice jsou hladké svaly, peristalticky se vlní, tak postupuje moč z ledvin do měchýře a poté ven z těla, neumíme je ovládat vůlí

-na konci močové trubice je SVĚRAČpříčně pruhovaného svalstva-ovládáme vůlí→moč se vylučuje po naplnění MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

-objem 0,7-0,75l moči pojme, uložen za stydkou sponou, zezadu ústí močovody

-uvnitř měchýře přechodný epitel-je zvrásněný, moč neteče zpět

-reflux=zpětný tok moči

-nemůže prasknout zadržováním moči, jedině když máme močové kameny

denně vyloučí 1-1,5l moči-nažloutlá barva podle toho jak pijeme (málo pití→hodně

moćoviny a hodně žlutá a naopak, červená řepa→načervenalá)

-když je v moči krev nebo bílkoviny, tak je to důkaz onemocnění

-TUBULÁRNÍ EXKRECE=sekrece moči ve vinutých kanálcích II.řádu (vylučování

některých látek z potravy-barviva,antibiotik-tělo nepotřebuje, nechá si jen ty co ano)

-naplněn 300ml→pocit potřeby na WC

-ovládání svěrače nezvládá člověk od narození, ale až kolem 2 roku života

-novorozenec čůrá 40x denně

-u mužů je močová trubice delší (15-20cm) a slouží také jako vývod pohlavní soustavy

-ženy močová trubice: 3-5cm

 

 • DIURÉZA =množství moči za časovou jednotku (1-1,5ml/min u zdravého člověka)

-některé čaje zvětšují diurézu-nevhodné u těhotných, protože může dojít k potratu

 • POLYURIE = zvýšená tvorba močí
 • OLIGOURIE = snížená tvorba moči

-lidé se zvýšeným krevním tlakem berou odvodňovací léky→oligourie a naopak

 • PROTEINURIE – v moči se vyskytuje bílkovina→ukazatel nemoci

-zátěžová→po odpočinku vymizí, u mladých mužů, kteří v dětství hodně sportovali

 • HEMATURIE – v moči je krev

-může být zátěžová, důsledek: zánět ledvin, poruchy glomerulární filtrace

 • GLYKOSURIE – v moči jsou cukry, bývají důsledkem cukrovky
 • FENYLKETONURIE – fenylketonurin v moči
 • ACETONURIE – aceton se vylučuje močí
 • URÉMIE = rozvrat vnitřního prostředí nahromaděním močoviny ve vnitŕním prostředí = selhání ledvin

-umělá ledvina-filtr mimo tělo člověka, překonáme vir.onemocnění→poruchy s ledvinami

-transplantace-původní nefunkční ledviny se nachávají

-transplantovaná ledvina se pŕišije zespodu staré ledviny→3 ledviny

-ledviny uložené v kapse→upadneme na záda→vypadne=BLOUDIVÁ LEDVINA →velké bolesti, naráží do ostatních orgánů a může vypadnout

 

KOŽNÍ SOUSTAVA

KŮŽE (CUTIS, DERMA)

největší orgán lidského těla – rozloha: 2m2, hmotnost: 12% hmotnosti těla

-kryje povrch těla a vytváří hranici mezi vnitřním a vnějším prostředím

-omrzliny, popáleniny více jak 25%→ohrožuje život, rozvrat vnitřního prostředí

-obrovské množství FUNKCÍ:

 • OCHRANA TĚLA – před patogeny a UV zářením
 • UDRŽOVÁNÍ STÁLÉ TĚLESNÉ TEPLOTY-v nízkých vrstvách mí jemné vlásečnice

-je zima→stáhnou se aby neunikalo teplo X léto→roztáhnou se

 • SMYSLOVÁ – v kůži je řada smyslových receptorů
 • SKLADOVACÍ – zásoby tuku na zátěžové situace, v tuku jsou rozpuštěné ADEK
 • MECHANICKÁ – podkožní vazivo způsobuje elasticitu, pohyblivost na kloubech
 • IZOLAČNÍ – souvisí s množstvím podkožního tuku (hubené lidi méně-zima)
 • VYLUČOVACÍ – sekrety, maz, pot, odpadní látky
 • RESORPČNÍ – v kosmetických přípravcích (náplasti proti otěhotnění, masti)

-vstřebávání léků, kosmetiky, odvykací kúry, antikoncepce

 

STAVBA KŮŽE:

-3 části: POKOŽKA (z ektodermu), ŠKÁRA, PODKOŽNÍ VAZIVO (obě z mezodermu vznik)

 • POKOŽKA (epidermis)

-asi 1mm silná vrstva, nejsilnější na chodidlech a dlaních, nejslabší na očních víčkách

-ochranný obal těla, vyrůstá z BAZÁLNÍ MEMBRÁNY-na ní vyrůstají dělící buňky vícevrstvého rohovatějícího dláždicového epitelu→oplošťují se buňky až se na povrchu uvolní šupinky

-celý růst až po odloupnutí trvá 27 dní

-v buňkách kožní barvivo MELANIN-pohlcuje UV záření, dáno geneticky (vystaveno slunečnímu záření→tmavší), nejvíc je ho v horních vrstvách, příčina rozdílů v barvě pleti, vlasů, očí

-KOŽNÍ SPRAŠ se z nás pořád sype a žerou ji roztoči

-podle ní si vybíráme partnera, u každého má charakteristickou vůni

 • KERATOCYTY – produkují bílkovinu KERATIN-z něj vlasy, chlupy,nehty(odolná)
 • MELANOCYTY – produkují MELANIN-u sekundárního ochlupení

-podle množství máme barvu vlasů, očí

-když se vymkne kontrole→vzniká zhoubný nádor MELANON=rakovina kůže. množí se melanocyty bez možnosti regulace, začne se rozšiřovat nějaké znaménko

 • LANGERHANSOVY BUŇKY – ovlivňují imunitní systém=bariéra pro mikroorganismy

-hvězdnicovité

neobsahuje cévy ani nervy→vyživuje ji škára

 • ŠKÁRA (corium)

-bohatě prokrvená, obsahuje nervy a cévy, kořeny vlasů, chlupů, potní a maz.žlázy, nerv.zakončení, kožní čidla a tukové buňky

-pružná a pevná vazivová část umístěná pod pokožkou

-výběžky škáry do pokožky=PAPILY-specifické pro každého jedince, mají v sobě cévy a nervy

-nejvíce na prstech nohy a ruky, dlaně, plosky

-vznikají PAPILÁRNÍ LINIE→použití v daktyloskopii k identifikaci jedince (mají typický tvar, smyčky,…)

-BAZEROVA CHOROBA-u novorozenců,obráceně papil.linie

-geneticky dané, nelze je zničit

-neexistují 2 jedinci se stejnými papil. liniemi

-vyskytují se tu FIBROBLASTY – buňky pro tvorbu kolagenu a elastinu (tvoří jizvu po říznutí, zcelování ran)

na nervech se vyskytují čidla:

 • MEISSNEROVA TĚLÍSKA – umožňují hmatové (dotekové) vjemy

-na zádech méně, na prstech více, nervová zakončení které končí nerv. vlákénko

 • KRAUSEOVA TĚLÍSKA – vnímání chladu, více zpláclé
 • RUFFINIHO TĚLÍSKA – vnímání tepla, různá hustota (obličej více, hýždě méně)

-jsou tu kožní deriváty:

 • a) ŽLÁZY
  • MAZOVÉ – ústí do vlasové nebo chlup. pochvy (tam kde rostou vl.či chl.)

-zabraňuje lámavosti vlasů, vyživují je, rozvětvená žláza

dlaně, plosky nohou – tam nejsou

-vylučují maz chránící pokožku před vysycháním

 • TRUBICOVITÉ POTNÍ – úplně všude (nejvíce dlaně, plosky nohou, rty ne)

-produkují POT-tvoří se z tkáň.moku,k ochlazování org,vyluč.škodlivin

-obsahuje 99% H20,0,6% NaCl, soli K,org-močovina,AMK,mastné k.

-reakce potu: neutrální nebo slabě kyselá (pH menší než 7)

-za normálních podmínek 700 ml ztráta plícemi, extrém na poušti

-některé nemoci podle složení potu: CYSTICKÁ FIBRÓZA: lidé vyluč.

jiné látky v potu,hl. hodně solí→slané děti, smrtelná,nejsou léky,

děti se dožívají předškolního věku, v dýchacích cestách produkce

hustého hlenu jiného složení→ucpání dých.cest→udušení

-KOŽNÍ MAZ – složení: vosky, mastné kys., cholesterol, zbytky odumř.buněk

-ucpáváním mazových žláz  vznik AKNÉ, UHRY-hl. puberta, zvýšená

produkce maz.žláz, horší u kluků. množí se bakterie, s nástupem sex.

života se to lepší

-kůže musí dýchat, jinak tam mohou vznikat jedy

-spálíme se na slunci→produkce jedovatých látek s dvojnou vazbou-tělo neumí odbourat→ koluje v org. a po nějké době detoxikace v játrech

 • APOKRYNNÍ = PACHOVÉ – v podpaží, okolo análního otvoru, genitálií

-u lidí nemají moc význam, u jiných savců fce rozmnožování, říje

 • MLÉČNÉ – 1 pár (u jiných savců až 3 páry)

-zakládají se embryonálně u mužů i žen, ale fci startují jen u žen.pohl.orgánů

-vyjímka: stres, dlouhodobé strádání hladem→laktace

-po porodu laktace, i u adoptivních matek, které přiloží dítě k prsu

-nepravá březost-ženy hodně touží po dítěti,vsugerují si že jsou těhot.→lakt.

-produkují mateřské mléko, tvořeny lalůčky, z nichž vybíhají mlékovody vyúsťující v prsní bradavce

 • b) NEHTY = zrohovatělé destičky na koncových článcích prstů vyrůstající z neht.lůžka
 • c) CHLUPY – vlasy a chlupy jsou zrohovatěle kožní útvary vyrůstající z vlasových (chlupových) váčků uložených ve škáře
 • d) VLASY – šedivé vlasy uprostřed nemají pigmentovou vrstvu ale vzduch, i stresem

-vyrůstá z vlasové papily=,,cibulka´´→pak vyr;stá vlas a kolem něj vlasová pochva a do ní ústí mazová žláza; přirozeně se mastí

-je tu hladký sval=vzpřimovač vlasu (chlupu) – ovlivňuje ho automatické nervstvo

-zima, stres→vstávají nám vlasy a chlupy→termoregulační vrstva se zvětší

 • e) ŘASY
 • PODKOŽNÍ VAZIVO (tela subcutanea)

-skládá se z VAZIVOVÝCH BUNĚK propletené kolagenem a elastinem (bílkoviny)

+TUKOVÉ BUŇKY – naučí se na nějaký standart už v dětsví (když se hodně jí, tak jsou tlusčí)

-umožňuje ukládání tuku, chrání svalstvo, kosti, orgány před nárazy, velkou pohyblivost

-zdroj energie, jsou zde VATER-PACCINIHO TĚLÍSKA =vnímání tlaku a tahu
NEMOCI KŮŽE

 • AKNÉ
 • BRADAVICE – virový původ, tuhé útvary vyčnívající z kůže
 • PLÍSŇOVÁ ONEMOCNĚNÍ – způsobují houby, kvasinky, Candida albicans (candidázy→ záněty pochvy, bílé fleky na těle)
 • PARAZITÉ – svrab, klíště (roztoči)
 • ALERGIE – některé vrozené
 • EKZÉM – různé druhy
 • RAKOVINA KŮŽE – často vzniklá z pigmentových buněk (melanon)

-její výskyt se zvyšuje hl. v důsledku působení nadměrných dávek škodlivého UV záření

 

TYPY OCHLUPENÍ:

 • PRIMÁRNÍ (lanugo) – v děloze máme po celém těle bílé jemné chmýří

-ani o něm nevíme→v plodové vodě zanikne

 • SEKUNDÁRNÍ – vlasy, chlupy

-porucha: HYPERTRICHÓZA=zvýšené ochlupení, způsobuje to dřeň nadledvin

 • TERCIÁRNÍ – v podpaží, genitální otvor

-tvoří se v pubertě, u mužů po celém povrchu těla

 

TERMORAGULACE =VZNIK TEPLA

-člověk patří mezi savce→je HOMOIOTERMNÍ=ENDOTERMNÍ =stálá tělesná teplota, je schopen regulovat svoji tělesnou teplotu a vydávat teplo do okolí

-udržuje si poměrně stálou tělesnou teplotu, která není závislá na teplotě okolního prostředí

vnitŕní orgány těla (mozek, játra, ledviny…) tvoří oblast stálé (centrální) teploty=TEPLOTNÍ JÁDRO

-centrum pro udržování teploty je v mozku – v HYPOTHALAMU

-cílem termoregulace je udržet teplotu jádra na určité hodnotě

-pyrogeny způsobují zvýšení tělesné teploty

teplo se v těle tvoŕí pŕi metabolických procesech v tkáních, zvýšené nároky na teplo jsou pokryty:

 • SVALOVÝM TŘESEM – zapojujeme kosterní svaly→třes kosterních svalů

-nesynchronizované rytmické záškuby svalstva

-je nám zima→třeseme se→vyrábí se teplo =neovlivňujeme vůlí

-podupávání, hýbeme se, skákání, jakýkoliv pohyb = ovládáme vůlí

 • NETŘESOVOU REAKCÍ – vztahuje se k termoregulaci, která se děje v HNĚDÉM TUKU

-př. novorozenec – nemají vyladěnou NS→nikdy se netřese→nedokáže tvořit teplo třesem→ má na zádech a hl. v podkožním vazivu úplně jiný hnědý tuk žíhaný→docází k rozkladu termogenetických látek

 

TEPELNÉ ZTRÁTY:

 • SÁLÁNÍM – 60% ztrát tepla Q, vyzařování tepla přes prokrvenou kůži
 • ODPAŘOVÁNÍM – 25%, pot, H20 pŕi dýchání
 • PROUDĚNÍM – 15%, výměna vzduchu u povrchu kůže (za větru ztráty větší)
 • VEDENÍM – 1%,přímým kontaktem (sednu na židli a pak někdo jiný na ni sedne→je zahřátá)

 

TVORBA TEPLA

=chemické mechanismy, hlavně štěpením živin

-tepelné centrum je v játrech – 40 stupňů (krev z jater rozvádí teplo po celém těle)

-nejnižší teplota – koncové části těla – nos, uši, konečky prstů,…

-teplota v různých částech: 36,5-v podpaží, 37-ústa, 35-chodidla

teplota kolísá během dne – nejvyšší mezi 17-18 hodinou odpoledne a u žen v období ovulace až 37 a po ovulaci klesá

TEPELNÝ PLÁŠŤ – tvoří ho tkáně okolo teplotního centra

-podléhají teplotním výkyvům

-nejrychleji omrzliny koncových částí protože trpí nejvíce ztrátami tepla

 

ŘÍZENÍ TERMORAGULACE

-HORMONÁLNÍ – prostřednictvím hormonů štítné žlázy a dřeně nadledvin

-NERVOVÉ – centrum v hypotalamu, prostřednictvím vegetativních nervů

-VĚDOMĚ – z CNS, což se projevuje změnou chování

 

PORUCHY TERMOREGULACE

 • PODCHLAZENÍ –pokles teploty jádra pod 26 stupňů→selhání srdeční činnosti
 • OMRZLINY – projev podobně jako popáleniny, 3 třídy:
  • třída: bílé fleky na kůži (podchlazená tkáň má sklon ke krvácení→nikdy netřeme kůži), za nehty,→dám pod tekoucí studenou vodu, teplá voda bolesti
  • třída: puchýře, člověk necítí, nikdy je nepropichova→toxiny→do krve→zvýšení teploty→zimnice, horečka

-dává se na to umělá kůže, ohrožení na životě

 • třída: postižena kůže i tkáň pod ní→černá tkáň a odpadají prsty
 • PŘEHŘÁTÍ – vzestup teploty jádra nad 42 stupňů-může být smrtelné (nevratné změny mozku) -teplem úžeh, sluněním úpal
 • HOREČKA – zvýšení teploty těla nad 38 stupňů→neřeší se léky

-(nad 37 stupňů=zvýšená teplota), antipiretika až nad 38 (aspirin, acylpyrin)

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!