Ošetřovatelská kazuistika

ošetřovatelství

 

Otázka: Ošetřovatelská kazuistika

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): EvaD

 

Ošetřovatelský proces u nemocného s dekompenzovaným diabetem mellitem

Pacientka L. W. narozená roku 1945 přijata na interní kliniku, oddělení diabetologie pro dekompenzovaný diabetes mellitus 2. typu, hyperglykémii.

 

Anamnéza

Rodinná anamnéza:

 • Otec – zemřel na infarkt myokardu v 70 letech
 • Matka – zemřela na rakovinu, pacientka neví rakovinu čeho
 • Starší sestra – žije v domově důchodců, pacientka udává, že už je stará tudíž taky nemocná – hypertenze, chronická obstrukční plicní nemoc, diabetes mellitus 2. typu.

 

Sociální anamnéza:

 • pacientka je již několikátým rokem vdova, vlastní děti nikdy neměla, ale vychovávala svoji neteř.
 • Nyní je ve starobním důchodě, dříve pracovala jako švadlena, ve stáří později jako pomoc v kuchyni.
 • Pacientka žije v domově s pečovatelskou službou, kde má vlastní byt a 1x denně k ní dochází pečovatelky.

 

Osobní anamnéza:

 • V dětství prodělala běžné nemoci
 • Od roku 2008 (63 let) Diabetes mellitus 2. typu
 • 1991 ( 46 let) Mastektomie sinistra – pro tumor – kontrola á 1 rok na onkologii v Masarykově onkologickém ústavu v Brně
 • červenec 2020 – stav po pádu v domácím prostředí, bolesti žeber, dle RTG bez patologických změn
 • Počínající porucha kognice – potíž se samoaplikací inzulinu

 

Alergická anamnéza:

 • Pacientka žádné alergie neudává.

 

Gynekologická anamnéza:

 • Pacientka již menstruaci nemá, menopauza od 48 let.
 • Porody žádné neměla, potraty neprodělala, hormonální antikoncepci nikdy nebrala.

 

Farmakologická anamnéza:

 • Tresiba 16 jednotek ráno (dlouze působící inzulin)
 • Jardiance 10mg tbl 1-0-0 ( perorální antidiabetika)

 

Nynější onemocnění:

 • Pacientka byla odeslána praktickým lékařem k internímu vyšetření z důvodu neměřitelné glykémie po dobu několik dní. Na ambulanci proveden odběr krve, zjištěna hyperglykémie 32 mmol/l a mírná iontová dysbalance.
 • Pacientka ví, že je hospitalizována kvůli cukrovce a vysokému cukru, nechápe ale proč, sladké prý nejí a pouze doslazuje kávu cukrem, na inzulín občas zapomene a toho si je vědoma.

 

Provedená vyšetření:

 • Laboratorní vyšetření – biochemie, glykovaný hemoglobin, venózní astrup (acidobazická rovnováha), krevní obraz, koagulace, odběr moče chemicky + sediment, bakteriální screening ( výtěr z krku, nosu, moč na bakteriologii)
 • EKG, změření fyziologických funkcí, rychlo test na covid na ambulanci – ten negativní, PCR Covid test na expektačním oddělení – ten negativní takže pacientka byla přeložena na standartní interní oddělení diabetologie.

 

Způsob léčby:

 • Pacientka byla přijata k hospitalizaci k nastavení inzulinové terapie, k důkladné edukaci pacientky stran aplikace inzulinu, ke korekci iontového rozvratu.

 

Screeningová vyšetření sestrou

 • Pacientka je upravená, čistá, oblečená v nemocničním pyžamu. Má šedé kratší vlasy, které se jeví jako umyté. Pacientka je štíhlejší postavy, váží 56 kg a měří 168 cm, BMI 19,84 (norma). Pacientka je soběstačná, chodící – pouze do schodů potřebuje mírnou dopomoc. Pacientka je plně při vědomí (GCS 15 bodů). Je orientovaná místem, časem i osobou. Chápe všechny otázky a odpovídá na ně. Udržuje oční kontakt. Pacientka má fyziologické funkce v normě – TK 120/70 mmHg (normotenze), P – 74‘ (normokardie), TT – 36,5°C (normotermie), SpO2 – 98 %, dechová frekvence v normě, dýchání pravidelné. Pacientka má zavedenou PŽK v levém předloktí horní končetiny, ta je funkční, bez známek infekce. Kožní turgor v normě, pokožka mírně suchá ale bez defektů, sliznice růžové. Dutina ústní je bez známek dehydratace, jazyk se plazí středem, má horní i spodní zubní snímatelnou protézu o kterou pečuje, svoje zuby nemá již žádné. Oční zornice pacientky jsou izokorické a dobře reagují na světlo. Pacientka používá brýle pouze na čtení, do dálky vidí dobře, sluch v pořádku a naslouchátko nepotřebuje. Pacientka je klidná, vyrovnaná, občas zapomíná a toho si je vědoma.
 • Barthelův test základních všedních činností – 95 bodů (lehká závislost)

 

Posouzení stavu potřeb klienta

Vnímání zdravotního stavu

 • Pacientka se vnímá jako zdravého jedince, tvrdí, že je zdravá pouze už je stará a ke stáří nemoci patří. Kouří kolem 7 cigaret denně, alkohol pouze příležitostně. Hospitalizovaná je opakovaně, téměř pokaždé kvůli cukrovce. 

 

Výživa a metabolismus

 • Pacientka by měla dodržovat diabetickou dietu, nejprve uvádí že ji dodržuje, poté ale přiznává, že jí co chce. Odpoledne si dává sladké, kávu doslazuje cukrem, a nemá přehled o svém příjmu sacharidů.
 • Chuť k jídlu má dobrou. Obědy má zajištěny v rámci DPS, zbytek stravy si zajišťuje sama. O příjmu tekutin přehled nemá, napije se, když má žízeň. Má spodní i horní snímatelné zubní protézy. 

 

Vylučování a výměna

 • Močení v normě, mírná inkontinence. Pacientka používá inkontinenční vložky. Stolici má pravidelnou 1x za 2 dny, barva stolice normální, bez příměsi. 

 

Aktivita, spánek

 • Pacientka byla vždy velmi aktivní, sama říká, že vyšším věkem je to s její aktivitou horší ale každý den se snaží jít na procházky. Pacientka spí 7-8 hodin denně, po spánku se vždy cítí odpočatá. Odpoledne občas odpočívá a usne.

 

Vnímání, poznávání

 • Pacientka je plně při vědomí, orientovaná místem časem i osobou. Zrak v normě, používá pouze brýle na čtení. Sluch v pořádku, naslouchátko nepotřebuje.

 

Sebepojetí, vnímání sebe sama

 • Pacientka o sobě říká, že je optimista, vše bere zvesela a na lehkou váhu. To se ale odráží i na jejím zdravotním stavu kdy zlehčuje nutnost dodržování diabetické diety a aplikaci inzulinu.

 

Mezilidské vztahy

 • Pacientka je již více než 10 let vdova, vlastní děti nikdy neměla, prý je jako mladá nikdy nechtěla a pak už bylo na otěhotnění pozdě. Vychovávala svoji neteř, která jí navštěvuje, nikoho jiného nemá. V DPS má vztahy dobré, snaží se být přátelská a s každým být za dobře.

 

Víra

 • Pacientka je věřící, v katolické církvi. Do kostela jde párkrát za měsíc. Důležité je pro ni vzdělání, dobré vztahy, zdraví a optimismus.

 

Ošetřovatelské diagnózy

Aktuální ošetřovatelské diagnózy

 • Stresová inkontinence moče z důvodu vysokého věku. 
 • Deficitní znalost z důvodu nedostatku informací.
 • Porucha kožní integrity z důvodu zavedení PŽK.

 

Potencionální ošetřovatelské diagnózy

 • Riziko vzniku infekce z důvodu zavedení PŽK.
 • Riziko nestabilní glykémie z důvodu nedodržování diabetického režimu.
 • Riziko pádu.

 

Edukační ošetřovatelské diagnózy

 • Ochota ke zlepšení výživy.
 • Ochota ke zlepšení léčebného režimu.
 • Ochota naučit si aplikovat inzulin.

 

Ošetřovatelská diagnóza aktuální:

 • Deficitní znalost z důvodu nedostatku informací.
 • Cíl: Pacientka je dostatečně informována o své nemoci a léčebném režimu.

 

Intervence:

 • informuj pacientku o jejím onemocnění
 • zajisti poskytnutí informací od lékaře
 • edukuj pacientku o inzulinovém peru a jeho aplikaci

 

Realizace:

 • pacientce jsem upřesnila informace o onemocnění diabetes mellitus
 • vysvětlila jsem funkčnost inzulinového pera a aplikaci inzulinu
 • zodpověděla jsem pacientčiny dotazy

 

Hodnocení:

 • Pacientka je dostatečně informovaná o své nemoci, chápe a ovládá inzulinové pero a aplikaci inzulinu.

 

Ošetřovatelská diagnóza potencionální:

 • Riziko vzniku infekce z důvodu zavedení PŽK
 • Cíl: PŽK je průchozí a bez známek infekce

 

Intervence:

 • Monitoruj rizikové faktory výskytu infekce
 • Pátrej po místních známkách infekce v místech invazivních vstupů
 • Mysli na možnost sepse – k jejímž příznakům patří horečka, třesavka, pocení, porucha vědomí 
 • Asepticky ošetřuj
 • Sleduj funkčnost a průchodnost PŽK

 

Realizace:

 • prováděla jsem aseptické ošetření PŽK před použitím
 • průběžně jsem sledovala funkčnost a průchodnost
 • edukovala jsem pacientku o možném projevu známek infekce
 • sledovala jsem známky infekce

 

Hodnocení:

 • PŽK je funkční a bez známek infekce.

 

Ošetřovatelská diagnóza edukační:

 • Ochota ke zlepšení výživy.
 • Cíl: Pacientka zlepší svoji výživu.

 

Intervence:

 • edukuj pacientku stran diabetické diety
 • zajisti dostatečné množství informací
 • zajisti možnost rozhovoru s nutričním terapeutem
 • vysvětli důležitost dodržování diabetického režimu

 

Realizace:

 • pacientku jsem re-edukovala o diabetické dietě
 • poskytla jsem pacientce brožury informující pacienty o diabetické dietě
 • vysvětlila jsem pacientce důležitost dodržování diabetického režimu

 

Hodnocení:

 • Pacientka chápe nutnost dodržování diabetické diety a dodržuje ji.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!