Optická mikroskopie – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Optická mikroskopie

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

– stavba mikroskopu

– objektiv – spojka

– předmět mezi f a 2f => skutečný, zvětšený převrácený obraz

– tubus

– okulár

– spojka, lupa pro pozorování obrazu tvořeného objektivem

– předmět těsně za předmětovým ohniskem

– zvětšený, převrácený, neskutečný obraz

– kondenzor – pomocná optická soustava soustřeďující světelné paprsky na osvětlení

 

– vlastnosti mikroskopu

– zvětšení

Z = Zob*Zok = Δ .d / fob fok

 

– numerická apertura = n sinα

– vlastnost mikroskopu určující rozlišení

– α = úhel optické osy mikroskopu a pláště kuželu paprsků, které tvoří obraz

 

– rozlišovací mez δ

– nejmenší vzdálenost rozlišitelných bodů

– vychází z interference světelných paprsků po ohybu na struktuře

δ = λ/n sinα

δmin = 0,6μm

 

– imersní objektiv

– mezi objektivem a preparátem je imersní prostřed = stejné n jako krycí sklíčko

– nedochází k lomu paprsků => víc jich vstupuje do objektivu => lepší rozlišení

δmin = 0,4μm

 

– optické vady

– otvorová vada

– paprsky jsou příliš velké oproti čočce => krajní paprsky se odklání od optické osy

– bod se zobrazuje jako kruh

– barevná vada

– jiná ohnisková vzdálenost pro jednotlivé barvy – lom závisí na frekvenci

– vzniká barevné spektrum (optická disperze)

– korekce soustavou čoček – achromátem

– astigmatická vada

– body v navzájem kolmých osách se nezobrazí ve stejné vzdálenosti

 

– používané objektivy:

– achromáty – barevná vada korigována pro 2 barvy (R,C), otvorová pro 1 (Y)

– semiapochromáty – barevná vada pro dvě barvy blíže ke koncům spektra

– apochromáty – barevná vada nejméně pro 3 barvy, otvorová vada pro 2 barvy

– planachromáty, planapochromáty – korekce zklenutí zorného pole => ostrost všude

 

– používané okuláry:

– ortoskopické – přesné zvětšení v celém zorném poli (měření)

– periplanatické – odstraňují astigmatickou vadu

– kompenzační – odstraňují zbytkovou barevnou vadu

– projektivy – pro mikrofotografie

 

– speciální formy mikroskopu

– osvětlený shora

– stereomikroskop


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!