Obratlovci – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka:  Obratlovci

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Onyx

 

 

 

 

Charakteristika.

 • Nejpočetnější podkmen strunatců.

 

KMEN STRUNATCI: Má tři zárodečné listy, druhoústí; tělní dutina je coelom; kosmopolitní organismy.

Podkmeny: Pláštěnci, bezlebeční a obratlovci

 

Obecná charakteristika strunatců ® struna hřbetní (chorda dorsalis): Základ vnitřní kostry; vznikla vychlípeninou hřbetní strany trávicí trubice. U vývojově vyšších strunatců je to páteř. U nižších je struna hřbetní zachována po celý život.

Tvar těla obratlovců je přizpůsoben prostředí, ve kterém žijí.

 

Stavba těla:

Hlava + trup + ocas – k trupu jsou připojeny končetiny (ploutve)

 

Typy končetin:

 • ANALOGICKÉ KONČETINY: Orgány stejně vypadající, ale mající jiný původ.
 • HOMOLOGICKÉ KONČETINY: Mají stejný původ, ale různě vypadají.

 

Tělní pokryv: Kůže – pokožka, škára, podkožní vazivo. Fce – termoregulace, ochrana, čidla

=kožní deriváty: pozměněné útvary kůže – dávají větší odolnost

 

1) KOŽNÍ ŽLÁZY

 • HLENOVITÉ K. Ž.: Sekret, který chrání živ. (ryby, obojživelníci).
 • JEDOVÉ K. Ž.: (obojživelníci, plazi).
 • MAZOVÉ K. Ž.: (savci, vodní ptáci).
 • POTNÍ K. Ž.: Termoregulace, vylučování odpadních látek (savci).
 • MLÉČNÉ K. Ž.: (savci).
 • APOKRINNÍ K. Ž. = PACHOVÉ K. Ž.: aromatické látky; modifikace potních či mazových žláz. Fce- sexuální komunikace, ochrana proti predátorům, označení teritoria, vztah matky s mládětem.

Vyústění apokrinních žláz ® mezi paznehty na noze (kamzík); v oblasti análního otvoru (bobr, tchoř); obličejové (koza, jelen, antilopa).

 

2) ROHOVINOVÉ ÚTVARY (rohovina – keratin: odolný vůči vodě)

 • ŠTÍTKY A ŠUPINKY: Ochrana před vysoušením (práci, plazi).
 • PEŘÍ: Vzniklo z plazí šupiny. Fce – létání, tepelná izolace.

Dva typy peří ®prachové: malý ptáci a dospělí ho mají u těla.

®obrysové peří: je na povrchu prachového peří – barva.

 • VLASY A CHLUPY: Člověk – vlasy; Fce – ochrana a termoregulace.
 • DRÁPY: (ptáci, plazi, savci, obojživelníci)
 • NEHTY: (savci – lidoopové)
 • KOPYTA, ROHY A OSTNY: Rohy – kožní původ – neshazují se (beran, koza).

Parohy – kostěný původ – shazují se (jelen).

Ostny (dikobraz, ježek).

 

3) ŠKÁROVÉ DERIVÁTY: Vznikly ve škáře.

 • ŠUPINY: Dělí se dle původu a tvaru (ryby, paryby).
 • KRUNÝŘE: Srůstem dermálních lišt s částí kostry (želva); jsou potaženy kůží.

 

Kostra:

Základ je STRUNA HŘBETNÍ

–        Kostra chrupavčitá: paryby, jeseteři, mihule

–        Kostra kostěná: ryby, plazi až savci

 

1) Kostra trupu: Tvoří páteř a hrudník. Páteř je složená z obratlů, kterých je různý počet.

2) Kostra hlavy

3) Kostra končetin: Nohy X ploutve (homologický orgán). Modifikace – křídlo, ruka.

         a) NEPÁROVÉ K.: Ocasní ploutev, řitní a hřbetní ploutev (vodní obratlovci).

b) PÁROVÉ K.:  Prsní ploutev, přední končetina, křídla

Pletenec: lopatka, klíční kost a krkavčí kost (ptáci)

 

Zadní končetina, dolní končetina, břišní ploutve, noha ptáka.

Pletenec: pánevní kost

 

Svalstvo: Tři typy svaloviny (srdeční, měkká, příčně pruhovaná)

Vodní živ.: Svalovina je uspořádaná v segmentech – vytváří souvislý svalový plášť

Suchozemští živ.: Rozvoj jednotlivých svalových skupin.

 

Trávicí soustava: TRUBICOVITÁ

–        Různě modifikovaná.

–        Začíná ústním otvorem – dutina ústní (zobák, rypák) – hltan – jícen – žaludek – střeva – konečník – řitní otvor.

–        Do dutiny ústní ústí slinné a jedové žlázy (plazi).

–        Jícen se u ptáků rozšiřuje ve vole.

–        Žaludek: Buď žláznatý, svalnatý nebo vícedílný (sléz, bachor, kniha a čepec) – přežvýkavci.

–        Spirální řasa (žraloci): Zvětšuje trávicí plochu.

–        Apendix je u většiny obratlovců funkční.

–        Kloaka: společný vývod vylučovací, trávicí a pohlavní soustavy (ptáci, ještěři)

 

Zuby: Vznikají z plakoidní šupiny.

Homodontní chrup: Stejný (žraloci).

Heterodontní chrup: Rozlišený chrup (savci).

 

Způsob přichycení zubů:

–        K povrchu čelisti (ryby)

–        Zuby v alveolách (savci)

–        Z laterální (boční) strany (ještěři)

–        Bez zubů (želvy).

 

Dentice (doplňování zubů)

A) Periodická dentice: (žraloci, krokodýli)

B) Dvě dentice: primární a sekundární chrup (většina savců)

 

Dýchací soustava

 • ŽÁBRY: V žaberní dutině – odděleny žaberními štěrbinami.

Ryba – otevřená ústa – zavřená žábra – zavřená ústa – voda je vypuštěna žábrami

Vnější žábra: axolotl americký, larvy ryb

Vnitřní žábra: Uvnitř těla – ryby, paryby, larvální stádia obojživelníků

 

 • PLICNÍ VAKY: Vychlípenina břišní strany hltanu (bahníci, bichiři)
 • PLÍCE: Levá plíce je menší. U ptáků jsou na plicích vzdušné vaky.

Vnější nozdry – dutina nosní – choany – ústí do nosohltanu nebo do dutiny ústní

Hlasové ústrojí – v hrtanu (obojživelníci, savci); ptáci – ústí mezi průdušnicí a průduškami

 

Oběhová soustava: UZAVŘENÁ CÉVNÍ SOUSTAVA

–        Žíly, tepny, vlásečnice

–        Vodní živ.: (paryby a ryby) VENÓZNÍ SRDCE – Srdce (jedna síň a komora) nasává odkysličenou krev z těla

–        Žábry –  okysličená krev – tělo – odkysličená krev – srdce – žábry

 

–        Suchozemští živ. SMÍŠENÉ SRDCE (obojživelníci a plazi): Nemají odděleny komory – krev se mísí

–        Čtyřdílné srdce (levé srdce: okysličená krev; pravé srdce: neokysličená krev) savci a ptáci

 

–        Obojživelníci: 2 předsíně a 1 komora

Plíce – LS – komora – levým obloukem jde do těla – odkysličená krev do síně – PS – komora – z komory do plic pravým obloukem.

 

–        Plazi: 2 předsíně, komora je oddělena neúplnou přepážkou. Krev se tolik nemísí. (Krokodýli mají čtyřdílné srdce)

–        Savci a ptáci: čtyřdílné srdce – ptáci: mají oblouk aorty pravotočivý a savci ho mají levotočivý.

 

Vylučovací soustava

Typy orgánů vylučovací soustavy:

 

1) HOLONEFROS: Nejprimitivnější typ ledvin

2) PRONEFROS: Předledvina, u dospělců mihulí

3) OPISTONEFROS: Nižší obratlovci (paryby, ryby, obojživelníci). Narůstá množství nefronů.

4) MEZONEFROS: V embryonálním vývoji vyšších obratlovců.

5) METANEFROS: Pravá ledvina. Vyšší obratlovci.

 

Vývodné cesty močové – močovod – močový měchýř – močová trubice – kloaka nebo na povrch těla

 

Nervová soustava

 

TRUBICOVITÁ NERVOVÁ SOUSTAVA: CNS (mozek a mícha) a PNS (nervy)

 

A) Prodloužená mícha: Životně důležité funkce – dýchání a srdeční činnost, centrum obraných reflexů (zvracení, kašlání, mrkání), centrum aktivity a spánku

 

B) Mozeček: Koordinace těla.

C) Střední mozek: Centrum zraku, centrum vjemu postranní čáry = skupina velmi citlivých buněk – vnímání vibrací. U savců čtvrthrbolí: propojovací centrum zrakových a sluchových reflexů.

D) Mezimozek: Hypotalamus, hypofýza a epifýza – hormonální centrum

E) Koncový = přední mozek: U nižších obr. centrum čichu, u vyšších obr. P a L hemisféra.

F) Nervstvo (Hlavové – 12 párů – vyšší / 10 párů – nižší; míšní; vegetativní – parasympatikus a sympatikus)

 

Smyslová soustava

 

1) Mechanoreceptory:

a) HMATOVÉ ORGÁNY:

 • Hmatové fousky: zesílen chlupy v oblasti tlamy
 • Hmatová peříčka: okolo zobáku.

b) INTERORECEPTORY:

 • Proprioreceptory – bolest
 • Šlachová a svalová tělíska – tlak

c) PROUDOVÝ ORGÁN: Postranní čára u ryb.

d) STATOKINETICKÉ ÚSTROJÍ – Vnitřní ucho.

 • Statické čidlo – poloha těla
 • Kinetické čidlo – pohyb těla

e) SLUCHOVÉ ÚSTROJÍ

 • Weberovo ústrojí (ryby): Soubor drobných kůstek – napojeny na plynový měchýř.

 

2) Fotoreceptory: KOMOROVÉ OKO – nejdokonalejší

3) Termoreceptory:

 • Ruffini – teplo
 • Krauseho receptor – chlad
 • Infrareceptory: vidí teplotu těla

 

4) Chemoreceptory

 • Jakobsův orgán: (plazi) – vychlípenina dutiny nosní na horním patře – čichový orgán v dutině ústní.

 

Pohlavní soustava

–        Gonochoristi: oddělená pohlaví jednotlivých jedinců – každý jedinec tak tvoří jen jeden typ gamet – zvlášť samčí a zvlášť samičí.

 

1) GONÁDY (POHLAVNÍ ŽLÁZY): Varlata a vaječníky.

2) PÁŘICÍ ORGÁNY: Pterygopody (paryby) – u samců, vznikli přeměnou břišní ploutve

Penis

Pochva

 

Rozmnožování:

–        Pohlavní.

–        Oplození vnější i vnitřní.

–        VEJCORODOST

–        VEJCOŽIVORODOST – vajíčko se vyvíjí uvnitř těla, ale rodí se živý jedinec.

–        ŽIVORODOST

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!