Mízní soustava, mozkomíšní mok, mízní uzliny

anatomie

 

   Otázka: Mízní soustava, mozkomíšní mok, mízní uzliny

   Předmět: Anatomie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Obsah tématu:

 

Mozkomíšní mok

 • míza, lymfa – vzniká z tkáňového moku
 • tkáňový mok – kapalina, kterou vylučují buňky, vyplňuje mezibuněčný mok, v těle 10,5 l, z části vzniká míza
 • mízní cévy – odvádí mok z tkání

 

Míza, lymfa

 • bezbarvá až bílá tekutina
 • složení:
 • anorganické látky jako krev
 • méně bílkovin, více tuků než v krvi
 • mnoho lymfocytů
 • proudění mízy závisí na množství tkáňového moku a odtoku mízními cévami, činností svalů a negativní intrapleurálními tlakem při dýchání

 

Mízní cévy – vasa lymfatika 

 • začínají střebavkami – vasa absorbencia – obsahují látky z tkáňového moku
 • sbíhají se v mízní cévy – vasa lymfatika a ty se spojí v mízní kmen a do průběhu jsou vnořeny mízní uzliny

 

Mízní kapiláry 

 • začínají v mezibuněčných prostorách v tkáních mimo epitel kůže, sliznice, cns, chrupavka, placenta, kostní dřeň, bělima, rohovka, čočka, sklivec
 • z 1 vrstvy endotelových buněk (prostoupí i vysokomolekulární látky a prachové částice)
 • nepravidelný průsvit
 • počet a umístění se během života mění
 • sbíhají se do sběrných mízních cév

 

Sběrné mízní cévy 

 • stěna z endotelu a vaziva
 • větší mají 3 vrstvy jako cévy
 • vyvinutý systém chlopní
 • nepravidelný průsvit
 • ústí do mízních kmenů

 

Mízní kmen 

 • trunkus lymfatikus
 • 3 vrtevné stěny jako cévy
 • hrudní mízovod – ductus thoracicus 
  • sbírá z DK, pánve, břicha, , L stěny hrudníku, l plíce, LHK, L poloviny krku a hlavy
  • prochází bránicí do hrudníku po levé části jícnu a vlévá se do levého vénózního úhlu
 • ductus lymfatikus dexter 
  • sbírá z P poloviny krku a hlavy, PHK, P poloviny hrudníku a mediastina
  • vlévá se do pravého vénózního úhlu

 

Význam mízní soustavy 

 • transportní fce
 • stálost vnitřního prostředí
 • imunita

 

Mízní uzliny

 • před vtokem do mízních kmenů
 • velikost 1-30 mm
 • hladká, tuhá, ledvinovitého tvaru
 • bělavě-šedá až růžové barvy
 • některé jsou jednotlivě, jiné ve skupinách = regionální
 • stavba:
  • povrch – vazivové pouzdro
  • z pouzdra jdou dovnitř vazivové trámce
  • uvnitř – retikulární vazivo a nakupení velké množství lymfocytů
 • funkce: filtr lymfy
 • přívodní a odvodní lymfatické cévy
 • míza je vylita do krve

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!