Návykové látky – maturitní otázka

 

   Otázka: Návykové látky

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Jirka

 

Úvod

 • definice návykové látky – jde o aplikaci jakékoliv látky (přírodního či syntetického původu) ovlivňující psychiku člověka a vyvolávající potřebu opakovaného použití
 • faktory ovlivňující závislost – samotná droga, člověk (jeho povaha), prostředí, v kterém žije
 • způsoby aplikace drog
 • perorálně (tablety, prášek, roztok – např. pervitin, extáze)
 • dýchacím ústrojím (kouření – marihuana; šňupání – kokain; inhalace par – toluen)
 • intravenózně (injekčně – heroin; zvýšené riziko přenosu infekcí a chorob – žloutenka)
 • jiné způsoby (čípky, náplasti …)

 

Legální návykové látky

alkohol („líh“ C2H5OH (etanol))

 • patří do skupiny sedativa
 • způsob výroby
  • lihové kvašení plodin, obsahujících cukr (melasa, brambory, obilí…) – potravinářské účely; hydratace ethenu (průmyslová výroba); denaturace (chemické využití) – přidání zapáchajících látek, aby nebyl alkohol poživatelný (rozpouštědlo)
 • účinky: poškození vnitřních orgánů (játra – cirhóza; žaludek – vředy), oslabení imunity, poruchy paměti, záněty nervů, nechutenství, deprese a halucinace; poruchy plodu u těhotných žen
 • 2,5 milionů mrtvých ročně (choroby srdce, jater, dopravní nehody, sebevraždy, rakovina)

 

tabák (řadí se do skupiny sedativa)

 • v současné době je to spolu s alkoholem jediná tolerovaná droga
 • látky obsažené v tabáku
  • nikotin (bezbarvá olejovitá kapalina, rozpustná ve vodě, na vzduchu hnědne); dráždí centrální nervovou soustavu, zvyšuje krevní tlak i sekreci žláz; ve větších dávkách způsobuje křeče až ochrnutí dýchacího centra a smrt
  • nornikotin, anabasin, nikotyrin, nikotellin…
 • ve filtru se zachytí pouze část škodlivých látek, zbytek se dostává do organismu dýchacími cestami

 

Nelegální návykové látky

1) Látky kanabisového typu (kanabinoidy)

 • pochází z rostliny Cannabis sativa (konopí seté)
 • používá se k výrobě pevných provazů a lan
 • konopí se zneužívá nejčastěji k nelegální výrobě marihuany a hašiše.
 • účinnou látkou je THC (tetrahydrocannabinol C21H30O2)
 • aplikace: kouřením cigaret (marihuana) nebo dýmkou (hašiš); perorálně (požitím)
 • při dlouhodobém a pravidelném užívání: zpomalení myšlení, poruchy paměti, schizofrenie, riziko zhoubných nádorů dýchacího systému
 • příznaky: nepřirozená veselost, rozjařenost, rozšířené zornice, zarudlé oči, zrychlený puls, výrazně zvýšená chuť k jídlu, pot páchne po spáleném listí či trávě
 • jedná se o psychickou, nikoli fyzickou závislost, takže nehrozí abstinenční syndrom

 

Marihuana

 • obsahuje asi 10% THC
 • patří k tzv. měkkým drogám
 • v některých státech (Holandsko, Izrael) není marihuana zakázána
 • prodává se ve formě zelenošedých sušených listů nebo slisovaných tyčinek

 

Hašiš („haš“, „kiff“, „ládo“)

 • obsahuje asi 40% THC
 • je ze samičích květů konopí, které obsahují hodně pryskyřice
 • prodává se ve formě hnědých mastných lisovaných kostek či placek

 

2) Halucinogeny

 • deformují vnímání reality a navozují falešné (hlavně zrakové, ale i sluchové a čichové) představy
 • halucinogeny lze získat z více než 150 rostlin
 • podle chemického složení je lze rozdělit na Indolové deriváty (LSD; psilocin a harmin obsažen v Lysohlávce kopinaté), Piperidinové a tropanové látky (atropin; skopolamin – obsažen v blínu) a Fenylethylaminové deriváty (mezkalin)
 • všechny drogy z této skupiny způsobují pouze psychickou závislost, nikoli fyzickou

 

LSD (syntetická droga)

 • obsaženo v námelu (parazit na žitě); vzniká z parazitní houby Paličkovice nachové
 • aplikace: ve formě napuštěných papírků („blotter“)
 • účinky: změna tvaru a barev předmětů, zpomalení času, dezorientace, fobie

 

Atropin

 • nachází se v rulíku zlomocném a v semenech durmanu
 • aplikace: formou výluhu
 • účinky: blokátor halucinací; rozšíření zorniček

 

Mezkalin (přírodní droga)

 • nachází se v kaktusech
 • aplikace: perorálně i kouřením
 • účinky: podobné jako LSD (dezorientace, fobie, změna tvarů a barev předmětů…)

 

3) Látky se stimulačním účinkem (stimulancia; stimulanty)

 • jsou to přírodní (kokain) nebo syntetické (amfetaminy) látky
 • účinky: navození stimulačního (povzbudivého) účinku, potlačení pocitu hladu, odstranění únavy (snížení potřeby spánku), pocit štěstí (euforie), schopnost soucítění (empatie)

 

Kokain („koks“, „crack“, „rock“, „sníh“)

 • koncentrovaná směs vzniklá z kokainu, jedlé sody a vody
 • v krystalické formě určená ke kouření
 • jedna z nejdražších tvrdých drog s extrémní psychickou závislostí
 • bílý prášek nahořklé chuti
 • aplikace: šňupání nosem, kouřením, injekčně
 • účinky: třes, pocení, sucho v ústech, rozšíření zornic, zvýšení tlaku, lesk v očích, pálení kůže; vyvolání pocitu euforie; při předávkování stížené dýchání a smrt
 • do roku 1903 byl kokain obsažen i v Coca Cole

 

Amfetaminy

 • zástupci: metamfetamin (pervitin), fenmetrazin, MDMA (extáze)
 • původně užívány jako léčiva, později zjištěny nežádoucí účinky na psychiku a návykovost
 • jeden z nejnebezpečnějších druhů závislosti na drogách z hlediska agresivity a vedlejších zdravotních účinku
 • aplikace: požitím (tablety), injekčně roztok
 • účinky: podobné kokainu (třes, pocení, rozšířené zorničky, zvýšený tlak, pálení kůže); poškození ledvin, jater; částečná fyzická závislost

 

Methylxantiny

 • povzbuzující látky obsažené v kávě, kakau a čaji
 • zástupci: kofein (legální), teofylin, teobromin
 • účinky: působení na svalstvo, stimulace srdeční činnosti, sekrece žaludečních šťáv; v malý dávkách – zvýšení bdělosti, potlačení únavy; větší dávky (nad 200mg denně) – nespavost, psychické potíže, riziko osteoporózy (odvápnění kostí)

                                                                            

4) Látky s tlumivým účinkem (sedativa)

 • mají tlumivý účinek na centrální nervovou soustavu
 • účinky: podporují spánek, navozují zklidnění, zmírňují úzkost; při předávkování – celková anestezie až smrt

 

Neopiátová analgetika

 • léky proti bolestem

 

Barbituráty

 • dříve se užívali jako léčiva
 • zástupci: veronal (kyselina diethylbarbiturová), luminal, meprobamat
 • aplikace: tablety
 • při předávkování může být účinek smrtelný (neexistuje účinná protilátka)
 • výrazná fyzická závislost, životu nebezpečný abstinenční syndrom

 

Hypnotika

 

Sedativa

 • léky na uklidnění

 

Anxiolytika

 • léky proti úzkostem, např. benzodiazepiny)

 

Benzodiazepiny

 • na rozdíl od barbiturátů je zde menší riziko předávkování (existují protilátky – flumazenil)
 • zástupci: Diazepam (valium), Flunitrazepam (rohypnol), Midazolam (dromicum)
 • užívá se např. při předoperační přípravě nebo při léčbě fóbií
 • způsobují těžkou fyzickou i psychickou závislost

 

Další sedativa

 • azapirony – léčení dlouhodobých úzkostí
 • cyklopyrolony – hypnotikum; proti epilepsii
 • imidazopyridin – svalová relaxace
 • thaloimid – teratogenní účinky na plod při užívání v těhotenství
 • kava-kava – přírodní sedativum z pepřovníku opojného

 

5) Opiáty

 • velmi tvrdé drogy pocházející ze šťávy nezralých makovic (opium, morfin) a jejich syntetické deriváty (heroin)
 • forma: tablety, tekutina (braun)
 • aplikace: kouření, šňupání, injekce
 • účinky a příznaky: zklidnění, uvolnění, snížení či odstranění bolesti; porucha koordinace, zpomalené reakce, zúžení zornic, hubenost, bledá kůže
 • nejvážnejším rizikem je možnost předávkování, které může skončit úmrtím, velice rychlý vznik psychické a fyzické závislosti s těžkými odvykacími příznaky, ztráta zájmů, poruchy plodnosti u mužů, u žen poruchy menstruace, vážné poškození organismu (mozku, jater, záněty žil), riziko infekcí (žloutenka, HIV/AIDS) při používání nesterilních jehel a stříkaček

 

Opium

 • získává se z lepkavé šťávy naříznutých makovic, která na vzduchu hnědne; ztuhlá se seškrábne, dosuší a vytvaruje do cihliček
 • aplikace: kouření v dýmkách (cigaretách); perorálně (velmi málo)

 

Morfin

 • jedny z nejtvrdších drog
 • morfium se dříve používalo k tlumení bolesti jako analgetikum např. při ošetřování zraněných vojáků ve válce
 • aplikace: injekčně; výjimečně perorálně (požitím)
 • účinky: zúžení zorniček na velikost špendlíkové hlavičky; euforie, poruchy paměti, apatie, celkový rozvrat osobnosti, neplodnost
 • extrémně silná fyzická i psychická závislost
 • 100 mg – smrtelná dávka
 • těžký abstinenční syndrom: asi po 2 dnech začne připomínat silnou chřipku; zahrnuje zvracení, průjem, svědění pokožky
 • terapie jsou možné pouze ústavní formou a jen v málo případech lze závislost vyléčit
 • existuje spoustu derivátů (odvozenin), které nemají návykové účinky a užívají se k protidrogové léčbě (metadon)

 

Heroin

 • hnědý (někdy bílý) prášek se slabou octovou vůní
 • tvrdá droga; funguje podobně jako morfin
 • při podání 5x až 10x menší dávky má droga nárazový účinek – proniká lépe a prudčeji do mozku, ale účinek je kratší
 • účinky: zvracení, sucho v ústech, oslabení svalů, deprese, pomalý tep
 • aplikace: injekčně
 • stačí 10 heroinových injekcí, aby došlo k úplné závislosti
 • závislost na heroinu je považována za nejtěžší

 

Braun

Kodein


Těkavé (inhalační) látky (solvencia)

 • různé chemické látky nejčastěji ve formě rozpouštědel, ředidel, lepidel, čisticích prostředků a barev; např. toluen, benzin, aceton
 • jedná se o tzv. „drogy hloupých“, jelikož jsou levné a snadno dostupné
 • aplikace: čicháním (inhalace par těkavé kapaliny/plynu nosem i ústy)
 • účinky: euforie, závrať, ztráta hmotnosti, spavost; rozšířené zorničky, slzení, výtok z nosu, zvracení, třes; zhoršení paměti, pokles inteligence, těžké deprese, poruchy krvetvorby, nevratné poškození sliznic
 • nebezpečí: zadušení (např. při přetáhnutí igelitového pytlíku přes hlavu pro zvýšení účinku), nevratné poškození vnitřních orgánů (ledviny, játra), smrt (při polknutí látky)
 • jedná se o silnou psychickou závislost
 • rizika: možnost předávkování s následnou těžkou otravou, končící někdy i úmrtím, poruchy orgánů (jater, mozku, plic, krve), funkční poruchy (zhoršení paměti, zvýšená únavnost)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!