Svalová soustava – maturitní otázka z biologie (3)

 

   Otázka: Svalová soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Brabencová

 

Svalová soustava

– svaly hladké

– příčně pruhované

– srdeční

– do svalové soustavy řadíme jen svaly příčně pruhované

– orgány jsou svaly

– souhrn svalů = svalstvo

 

Stavba kosterního svalu

– masitá část = svalové bříško a šlašitá část = šlacha

– základem je svalové vlákno – několik svalových vláken se pomocí vaziva spojuje v primární snopeček – ty se spojují v sekundární snopec – několik snopců tvoří sval

– celý sval je obalen tenkou vazivovou blánou, které říkáme povázka

– do svalu pronikají cévy – uvnitř se větví až na drobné vlásečnice, které opřádají svalová vlákna

 

Chemické složení svalu

voda

– organické látky – bílkoviny

myoglobin – má funkci jako hemoglobin, vytváří ve svalech zásobu kyslíku

aktin a myozin – svalová kontrakce

 

Vlastnosti svalů

– pružnost

– pevnost

– dráždivost

– vodivost

– svalový stah = kontrakce

 

Motorická vlákna

nervosvalová ploténka

– má tvar hrbolu

– stavba a vlastnosti jednoduché synapse

– madiátorem přenosu vzruch z nervového na svalové vlákno je acetylcholin

 

Senzitivní vlákna

svalová vřeténka

– dlouhé svalové snopečky – od okolních snopečků odděleny vřetenovým pouzdrem

šlachová tělíska

 

Svalové stahy

– aktomyozin – bílkovina myofibril aktin se zasune mezi vlákna myozinu, zkrácení svalu

– sval tehdy když nepracuje je uvolněný, je pod určitým napětím = klidové napětí = tonus

– na podněty, které přichází z mozku a míchy sval reaguje:

1) izometrická fáze – napětí se zvýší, ale sval se nezkrátí ani neprodlouží

2) izotonická fáze

 

Svalové napětí

tonus – klid

– spascitica – zvýšený svalový tonus

– svalová hypotonie – snížení svalového napětí

 

Zásobení svalu   

– pomocí vlásečnic

 

Poruchy svalové funkce

– plegie – úplné ochrnutí

– paréza – částečné ochrnutí

– hiperkinézy – tremor ( třes prstů), tiky

 

Názvy

– flexory = ohybače

– extenzory = natahovače

– abduktory = odtahovače

– adduktory = přitahovače

– sfinktery = svěrače

 

Svaly hlavy

mimické svaly

– odpovědné za mimiku, mluvení

– jsou to svaly podkožní

– kruhový sval oční ( mrkání), kruhový sval ústní, sval čelní, sval týlní, sval tvářový

 

žvýkací svaly

– zevní sval žvýkací – od jařmového oblouku

– rozmělcování potravy

– sval spánkový

 

Svaly krku

zdvihač hlavy

– začíná na kosti hrudní

– zajišťuje úklony  o otáčení hlavy

– začátky P a L zdvihače uvnitř svírají jamku hrdelní

 

svaly kloněné

– leží po straně krční páteře

– jejich funkcí jsou úklony

svaly nadjazylkové a podjazylkové

 

Svaly hrudníku

velký sval prsní

– tvoří podklad prsou

– začíná na kosti hrudní

– mohutný plochý sval

– pohyby v rameni

– pomocný dýchací sval

 

malý sval prsní

– upíná se na lopatku

– pomocný dýchací sval

 

pilovitý sval přední

 

bránice

– zespodu uzavírá hrudní koš

– tvar trojúhelníku

– střed je šlašitý

– ve šlašitém středu jsou otvory pro jícen, aortu

– hlavní dýchací sval

– při nádechu klesá, při výdechu stoupá

 

Svaly břicha

přímý sval břišní

– dlouhý sval

– začíná na dolních žebrech

– upíná se na kost stydkou

– napříč svalem prochází tři šlachové příčky

 

šikmý sval břišní zevní

– začíná na žebrech

– úklony, otáčení trupu

– dolní okraj tvoří tříselný vaz – tam tříselný kanál – tvoří hranici mezi břichem a stehnem

 

šikmý sval břišní vnitřní

– úklony, otáčení trupu

 

příčný sval břišní

– napříč břichem

– břišní lis

 

čtyřhranný sval bederní

 

Svaly zad – horní končetina

trapézový sval

široký sval zádový

– od dolní poloviny páteře

 

Svaly končetin

deltový sval

– od klíční kosti

sval nadhřebenový

sval podhřebenový

sval podlopatkový

dvojhlavý sval pažní

hluboký sval pažní

sval hákový

trojhlavý sval pažní

pronující sval oblý

pronující sval čtyřhranný

sval vřetenní

sval supinující

 

Svaly končetin – dolní končetina

přímý sval stehenní

dlouhý sval lýtkový

krátký sval lýtkový

šikmý sval lýtkový

sval krejčovský

velký přitahovač

sval hřebenový

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!