Úvod do biologie

lekarstvi

 

   Otázka: Úvod do biologie

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): lenka

 

 

BIOLOGIE

 • Patří do přírodních věd (matematika, chemie, astronomie, minearologie,…)
 • Zabývá se živou přírodou i člověkem
 • Složena z řeckých slov (logos – věda, bios – život)
 • Podobná biologii je ornitologie

 

ROZDĚLENÍ BIOLOGICKÝCH VĚD

PODLE STUDOVANÝCH SKUPIN ORGANISMŮ

 • Mikrobiologie (virologie, bakteriologie)
 • Botanika (algologie(řasy), bryologie(mechy), dendrologie(dřeviny), graminologie(trávy),…)
 • Mykologie
 • Zoologie (entomologie(hmyz), ichtyologie(ryby), ornitologie(ptáci),…)
 • Antropologie (člověk)
 • Paleontologie (vyhynulé organismy)

 

PODLE ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ ŽIVÝCH SOUSTAV A JEJICH VZTAHU K PROSTŘEDÍ

 • Morfologie a autonomie (organologie (orgány), histologie(tkáně, pletiva), cytologie(buňka))
  • Tvar a vzhled orgánů
 • Fyzologie – funkce, probíhající činnosti
  • životní funkce
 • Imunologie – obranyschopnost
 • Ontogenetika – vývoj jedince (embrya), (embryologie – vývoj před narozením)
 • Genetika – dědičnost a proměnlivost
 • Etologie – chování organismů a živočichů, způsob života
 • Biografie – rozšíření organismů (prostor)
 • Ekologie – vztahy mezi organismy a organismy + životní prostředí
 • Evoluční biologie (protobiologie – vznik života, fylogenetika – vznik druhu), vývoj skupin organismů
 • Taxonomie – systematiky, zařazování živočichů/organismů do skupin
 • Molekulární biologie – chemické složení

 

HRANIČNÍ OBORY

 • Biochemie – probíhání bio procesů
 • Biofyzika – fyzikální proces v živých organismech
 • Biokybernetika – zpracování dat, šíření informací

OBECNÉ VLASTNOSTI ŽIVÝCH ORGANISMŮ

 • Chemická složení – z čeho se skládá
  • biogenní prvky uhlík C, kyslík O, dusík N, fosfor P, síra S
  • biogenní sloučeniny: sacharidy, lipidy, bílkoviny,nukleové kyseliny, voda
 • Otevřené soustavy
  • dochází k výměně látek, energií a informací z okolního prostředí
  • výměna látek, energií, informací s okolním prostředím
 • Vysoká organizovanost – atom, molekula, tkáň, orgán, organismus
  • Schopnost autoregulace – sebeřízení
  • Metabolismus – přeměna látek a energií, dýchání, přijímání potravy
  • Autoreprodukce a vývoj – schopnost rozmnožování, ontologický a evoluční ( fylogenetický) vývoj
   • Ontogenetický – vývoj jedince
   • Fylogenetický – vývoj druhu

Biogenní prvky

 • síra(s), uhlík(C), kyslík(O), vodík(H), dusík(N), fosfor(P)

 

Základní sloučeniny

 • sacharidy, cukry, bílkoviny, lipidy, voda a nukleové kyseliny
 • ->buňky->pletiva->tkáně->orgány->organismy

TAXONOMIE

 • Taxony = pojmenované jednotky přijaté do taxonomické soustavy
 • Taxony základní – „povinné“, třída, kmen
 • Toxiny doplňkové – podtřídy, nadtřídy, podkmen
  • přidáme před základní tax. předponu
 • Taxony dodatečné – obyčejně se nepoužívá
  • např. u rostlin se kmen většinou vynechává

NOMENKLATURA

 • Názvosloví
 • Mezinárodní: latinská
 • Binomická nomenklatura: Carl Linné (18. Stol.) – švédský biolog
  • Rodové jméno, druhové jméno
   • růže stoletá – Rosa centifolia

ČLENĚNÍ ORGANISMŮ

 • NEBUNĚČNÉ ŽIVÉ SOUSTAVY – viry
 • BUNĚČNÉ ŽIVÉ SOUSTAVY (jednobuněčné a mnohobuněčné)

Druhy buněk:

 • Prokaryontní
 • Eukaryotní

Doméry:

 • Bacteria (prokariotní)
 • Archeab (prokariotní)
 • Eukarya (eukaryotní)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!