Prokaryota a nebuněčné organismy – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Prokaryota a nebuněčné organismy

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Haňula04

 

 

 

 

Prokaryotická buňka

 • jednodušší než eukaryotická buňka
 • celý obsah buňka se nazývá protoplast
 • skládá se ze šesti hlavních biogenních prvků – C, O, N, H, P, S
 • obsahuje čtyři biomolekulární látky – bílkoviny, nukleové kyseliny, polysacharidy, lipidy
 • důležité struktury:
 • jaderná hmota: ,,nukleoid‘‘, uložená v cytoplazmě, dvoušroubovice obsahuje jediný chromozom, není ohraničená jaderným obalem, přítomnost ribozomů
 • ribozomy: tělíska v cytoplazmě, probíhá v nich syntéza bílkovin
 • cytoplazmatická membrána: izoluje vnější prostředí od vnitřního, je semipermeabilní = polopropustná, tekutá složka se nazývá cytosol
 • plazmidy: kruhové molekuly DNA s geny, nejsou k životu nutné
 • buněčná stěna: tuhý obal buňky, funkce ochranná, dává buňce tvar
 • některé typy buněk vytvářejí slizovitý obal = kapsuly
 • některé mají na povrchu nepohyblivá vlákna = fimbrie, pohyblivá vlákna = bičíky

 

Viry

 • nebuněčné formy života
 • jsou schopny se rozmnožovat pouze v hostitelských buňkách
 • jedná se o nitrobuněčné parazity rostlin, živočichů a člověka
 • chybí jim vlastní metabolismus
 • nejmenší částice schopna infikace = virion
 • uvnitř virionu se nachází DNA – živočišné viry, RNA – rostlinné viry
 • okolo nukleové kyseliny se nachází bílkovinový obal = kapsida
 • kapsidy jsou tvořeny bílkovinami = kapsomery
 • kapsida obsahuje enzymy, které podporují rozmnožování
 • některé druhy virů mají vnější obal z bílkovin = membránový obal
 • antigenita = schopnost připojit se k buňce a tvořit protilátky

 

 • rozmnožování:
 1. klidová forma mimo buňku = virion
 2. virion se přichytne na hostitelskou buňku
 3. celý virion nebo pouze nukl. kyselina pronikne dovnitř buňky = infikace, kde se začne množit
 4. syntetizují se enzymy, které mohou opustit buňku, způsobí rozpad a zánik buňky = lýza
 5. viriony se dostanou do okolního prostředí a způsobí nemoc
 6. pokud se stane virus součástí DNA původní buňky = provirus (nádorové buňky nebo žije v těle bez projevu celý život)

 

 • zástupci:
 • adenoviry – oční záněty, onkogenní, přenos kapénkově
 • herpesviry – opary na ústech, genitáliích, pásové opary, přenos kontaktem, latentní stádia = žijí uvnitř těla, ale hned se neprojeví), virus Epstein-Barové (infekční mononukleóza)
 • poxviry – myxomatóza u králíků, kraví neštovice
 • papilomaviry – bradavice, rakovina děložního čípku
 • pikormaviry – virus dětské obrny, rýma, slintavka, kulhavka
 • reoviry – rotaviry způsobující průjmy
 • ortomixoviry – viry chřipek (prasečí, ptačí)
 • retroviry – nádory mízních uzlin, leukémie, HIV
 • bakteriofág – infikuje bakteriální buňky
 • viroidy – choroby rostlin, bledost okurek

 

Priony

 • nitrobuněční parazité savců
 • jednodušší než viry
 • obsahují pouze nukleovou kyselinu
 • dlouhá inkubační doba
 • jejich podstatou je devastace nervové soustavy – končí smrtí
 • zástupci:
 • BSE – nemoc šílených krav, napadá mozek dobytka, způsobeno krmením masokostní moučkou
 • CJN – člověk má poruchy spánku, problém s chůzí a s řečí, těžká demence, smrt
 • KURU – důsledek kanibalismu, třesavka, záchvaty smíchu
 • SCRAPIE – klusavka, onemocnění ovcí, poruchy motoriky, škrábání do krve

 

Bakterie

 • jednoduché organismy tvořené prokaryotickou buňkou
 • heterotrofní i autotrofní výživa
 • plazmidy – do kruhu stočená malá molekula DNA, schopnost pronikat do buněk
 • nepravé jádro, které není ohraničeno membránou
 • spora = stádium, kdy neprobíhají metabolické procesy, velice odolné
 • výživa:
 • autotrofní: soběstačné, vytvářejí si energii anorganických látek, fototrofní (fotosyntéza), chemotrofní (syntéza anorganických látek)
 • heterotrofní: energii přijímají hotovou v organických látkách, saprofité (z odumřelých organismů), parazité (ze živých organismů)
 • vztah ke kyslíku:
 • aerobní – potřebují k životu kyslík
 • anaerobní – nepotřebují k životu kyslík
 • fakultativně anaerobní – podle potřeby
 • rozmnožování:
 • příčné dělení – zdvojení molekuly DNA, chromozomy přejdou na opačné póly buňky, uprostřed vznikne přihrádka, vznikají 2 dceřiné buňky
 • pučení – pupen na bakterii, replikace DNA, pupen se oddělí
 • pohlavní – 2 jedinci se spojí úzkým můstkem, dojde k přesunu části DNA

 

 • tvary:
 • využívají se při očkování (TBC, tetanus, černý kašel), symbióza
 • zástupci:
 • streptokoky – angíny
 • stafylokoky – záněty uší, nosu, pochvy
 • nemoci: salmonela, legionella, kapavka, angína, mor, antrax, syfilis, cholera, šigela
 • přenos kapénkově, pohlavním stykem, placentou, otevřenými ranami, závadnou vodou, vdechnutím, kontaktem s nemocným
 • ochrana – dodržování zásah hygieny, očkování, posilování imunity

 

Sinice

 • nejstarší autotrofní organismy
 • schopnost fotosyntézy
 • v tylakoidech obsahují chlorofyl, beta karoten, fykocyanin (modré), fykoerytrin (červené)
 • zásobní látkou je sinicový škrob
 • většina se nachází v planktonu
 • najdeme je na skalách, v horninách, na pouštích, ledovcích
 • velice odolné organismy
 • symbióza sinice a houby = lišejník
 • akinety – klidová stádia, umožňují přečkat nepříznivé podmínky, shluky buněk – začnou klíčit (=hormogonie)
 • rozmnožování: dělení
 • některé mají plynné vakuoly – vznáší se na hladině
 • zástupci:
 • jednořadka – symbióza s houbami (=vznik lišejníků)
 • trichodesmium erythraeum – důvod zbarvení Rudého moře
 • chmýřnatky

 

Význam těchto organismů

 • viry: zkoumány v genovém inženýrství (modelové systémy v molekulární biologii a chemii), evoluční význam (mohou vyvolat změnu genetické informace)
 • bakterie: odbourávají odpadní produkty a mrtvá těla organismů, symbióza s člověkem (E-coli), modelové organismy v molekulární biologii a genetice, čištění odpadních vod, likvidace ropných látek, využití v boji se škůdci
 • sinice: významní producenti kyslíku, fixují molekulový dusík, využití k přípravě jídel a potravinových doplňků


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!